Gmina sprzedaje działki

100-lecie urodzin Pani Stefanii Ormańczyk

Pani Stefania Ormańczyk rodowe Krzyk urodziła się w 1915 roku w Dobranowicach. Całe swoje życie pracowała zawodowo. Po ukończeniu szkoły podjęła pracę w Urzędzie Pocztowym, gdzie pracowała przez okres 3 lat, a następnie podjęła pracę w Kuratorium Oświaty w Kielcach. W roku 1951 wyszła za mąż za Piotra Ormańczyka, z którym przeżyła 21 lat. Wspólnie z mężem wychowywała jednego syna i doczekała się jednego wnuka. Po przejściu na zasłużoną emeryturę zamieszkała w domu rodzinnym w Dobranowicach.
Z okazji tak pięknego Jubileuszu Szanowną Jubilatkę w dniu urodzin odwiedzili przedstawiciele Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: Pan Józef Rysak – Wójt Gminy, Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, Pani Iwona Kubik - Sekretarz Gminy, Pani Grażyna Kaczor – Zastępca Kierownika USC, Pani Anna Juszczyk - Inspektor. Wszyscy złożyli Szanownej Jubilatce najserdeczniejsze życzenia. Pan Wójt z tej okazji przekazał okolicznościowy dyplom oraz kosz kwiatów, a także okolicznościowy prezent. Na ręce Szanownej Jubilatki zostały przekazane życzenia przesłane od Pani Prezes Rady Ministrów - Ewy Kopacz oraz od Wojewody Małopolskiego - Jerzego Millera.
Z okazji tak wspaniałego Jubileuszu życzymy Szanownej Jubilatce dużo zdrowia spełnienia marzeń i doczekania kolejnych tak pięknych jubileuszy w w otoczeniu osób najbliższych i przyjaciół.

Grażyna Kaczor
Z-ca Kierownika USCPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +