Gmina sprzedaje działki

Najstarsza Mieszkanka Naszej Gminy

W dniu 2 czerwca 2015 roku 101 -rocznicę urodzin obchodziła Pani Teofila Gluzińska zamieszkała w Wawrzeńczycach. Pani Teofila Gluzińska, rodowe Śropińska urodziła się w roku 1914 w Wawrzeńczycach.
Mając 20 lat wyszła za mąż za Jana Gluzińskiego. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci córka - Teofila i syn – Jan. Pani Teofila całe swoje życie ciężko pracowała w gospodarstwie rolnym poświęcając się wychowaniu dzieci. Dzisiaj jest wspaniałą matką dwójki dzieci, babcią dla 3-wnuków i 5-prawnuków oraz 1- praprawnuka.
W dniu 101 rocznicy urodzin Szanowną Jubilatkę odwiedził Pan Wójt Gminy – Józef Rysak, Pan Przewodniczący Rady Gminy- Stefan Nawrot, Pani Grażyna Kaczor -Zca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wszyscy złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim dużo zdrowia, radości i doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy. Pan Wójt na ręce Szanownej Jubilatki przekazał okolicznościowy dyplom. Natomiast Pan Przewodniczący Rady Gminy wraz z najlepszymi życzeniami przekazał piękny bukiet róż. Pani Grażyna Kaczor przekazała również najlepsze życzenia i okolicznościowy prezent. Uroczystość upłynęła w miłej świątecznej i podniosłej atmosferze w gronie osób najbliższych.
Szanownej Jubilatce Pani Teofili Gluzińskiej życzymy jeszcze raz wszystkiego najlepszego, by każdy kolejny dzień był tak piękny jak ten w dniu urodzin.
Grażyna Kaczor
Z-ca Kierownika USCPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +