Gmina sprzedaje działki

Był taki dzień 1 czerwca 1985 roku…


1 czerwca 1985 roku społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach, jako patrona swoich wszystkich działań przyjęła osobę Tadeusza Kościuszki, człowieka, który nade wszystko umiłował Wolność i Niepodległość Narodu, poszanowanie drugiego człowieka, wierność Bogu i Ojczyźnie…
1 czerwca 2015 roku w Szkole Podstawowej w Gminnym Centrum Edukacji w Warzeńczycah uroczyście obchodzono święto Patrona Szkoły połączone z 30 rocznicą nadania szkole imienia Tadeusza Kościuszki. Patronat Honorowy nad uroczystością objęli: Duszpasterz środowisk Twórczych Ksiądz Infułat Jerzy Bryła, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce Józef Rysak.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach, bo to właśnie świątynia jest miejscem, w którym rozpoczyna i kończy się kolejny etap wzrastania naszych dzieci, tym samym kolejny etap pracy, wszystkich, którzy tworzą szkolną rzeczywistość.
Kontynuacja uroczystości miała miejsce na sali gimnastycznej naszej szkoły. Wśród bardzo licznych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, wśród których należy wymienić ówczesną dyrektor szkoły podstawowej panią Marię Szafarz, dyrektorów, którzy w następnych latach pełnili tę funckję, predstawiciela kuratorium, rodziców zaangażowanych w działalność Komitetu Rodzicielskiego przed 30 laty jak i obecnie, nauczycieli emerytowanych, przyjaciół szkoły, miejsce szczególne zajęli Goście Honorowi reprezentujący różne dziedziny życia, będący autorytetami dla naszych uczniów. Znalezli się wśród nich: ksiądz Infułat Jerzy Bryła, Józef Rostworowski reprezentujący oświatę, Rafał Sonik - sportowiec, biznesmen, filantrop, Boguslaw Sonik- polityk, Krzysztof Tunia - historyk, archeolog, Józef Rysak – wójt gminy. Być dobrym człowiekiem, robić w życiu to, co się kocha, kierować się pasją, szanować wiarę Ojców, dbać o tradycję…- to słowa, które padały z ust naszych szczególnych gości, którzy z najmłodszymi dzielili się swoim doświadczeniem życiowym.
Osoby szczególnie zasłużone dla szkoły dokonały uroczystego aktu wbicia pamiątkowego symbolicznego gwoździa będącego wyrazem dobrej, życzliwej 30-letniej współpracy.
Posiadanie patrona o takiej osobowości, jak Tadeusz Kościuszko zobowiązuje do tego, aby kształtując postawy młodych ludzi zabiegać o ich dobre życie i uczynić wszystko, by wpisali się w historię swojej Małej Ojczyzny. Jednym ze szczególnie podniosłych momentów naszej uroczystości było wprowadzenie szkoły do Klubu Przodujących Szkół. W zastępstwie za panią Zofię Grzebisz – Nowicką Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole aktu tego dokonał Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Bohdan Piotrowicz.
"Z dobrem przychodzi serce", "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" – z wdzięcznością za dobroć, życzliwość i serce okazane naszej szkole, a tym samym każdemu dziecku – te słowa zostały umieszczone na pamiątkowych statuetkach, które przedstawiciele naszych uczniów wręczyli osobom szczególnie zaprzyjaźnionym z naszą szkołą.
Jednym z ostatnich punktów był program artystyczny przygotowany przez dzieci, zarówno te najmłodsze, jak i najstarsze oraz występ chóru gimnazjum nr 7 im. Bartosza Głowackiego w Krakowie prowadzonego przez panią Edytę Chorobik, nauczyciela muzyki.
Pragniemy, by wszystkim, którzy wzięli udział w naszym wyjatkowym święcie pozostały w pamięci jak najpiękniejsze wspomnienia i chęć powrotu. Na codzienne zmagania się z nie zawsze łatwą rzeczywistością pozostawiamy słowa Tadeusza Kościuszki, szczególne aktualne we współczesnym świecie: „Idźcie tylko wyznaczoną już drogą, a poznacie, że życie we własnym domu w wolności jest najlepszym darem…”
Tekst opracowała: Joanna WołoszynPowrót
Odwiedziło nas już: + Online: +