Gmina sprzedaje działki

Bank żywności


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wawrzeńczycach w ramach Programu PEAD w 2013 roku obejmie pomocą żywnościową 95 osób, w tym 57 dzieci, 38 dorosłych, ogółem jest to 28 rodzin.
Wszystkim tym osobom przysługuje pomoc społeczna zgodnie z artykułem 5 Ustawy o Pomocy Społecznej oraz z powodów określonych w art. 7 Ustawy o Pomocy Społecznej tj. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba.
W związku z przeprowadzoną weryfikacją kryteriów dochodowych oraz rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku, z dniem 1 października 2012 roku zmianie uległy kryteria dochodowe uprawniające do uzyskania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej w ramach Programu PEAD, będą wynosić 150% odpowiedniej kwoty kryterium dochodowego tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 684 zł- dla osoby w rodzinie.


Podsumowanie rozdysponowania gotowych artykułów spożywczych dla osób najuboższych z terenu gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
Minęły już trzy lata współpracy Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach i GOPS w Wawrzeńczycach z Bankiem Żywności w Krakowie. Bank Żywności jest organizacją pozarządową walczącą jednocześnie z marnowaniem żywności i niedożywieniem. Warto pamiętać, że na świecie marnuje się 1/3 żywności. Według przeprowadzonych badań co trzeci Polak przyznaje się do marnowania jedzenia, którego przyczyną są zbyt duże zakupy (41%), zakup złego jakościowego produktu (29 %), przegapienie terminu przydatności do spożycia (28%), czy złe przechowywanie (27%). Najczęściej zdarza się nam wyrzucać chleb, ziemniaki, wędliny oraz warzywa i owoce. Według opinii Polaków najwięcej marnują hipermarkety i sklepy (45%), sami konsumenci (32%), restauracje (13%) oraz producenci żywności (8%). Z jednej strony 1/3 ludności marnuje żywność, a z drugiej- co siódma osoba na świecie głoduje, stanowi to 925 mln osób. W 2009 roku 5,7 % Polaków żyło w skrajnym ubóstwie, co stanowi ponad 2 mln osób. Bieda najczęściej spotykana jest wśród dzieci, rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, słabo wykształconych.
W roku 2011 ilość żywności przyjęta do magazynu znajdującego się w GOPS w Wawrzeńczycach a tym samym rozdysponowana to 6798,60kg. Co roku powiększa się ilość podopiecznych korzystających z pomocy żywnościowej.
Źródło:
GUS 2009, Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2009; Szukiełojć-Bieńkuńska A., Ubóstwo w Polsce, Podziel się Posiłkiem

www.niemarnuje.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Aktywności Lokalnej w Stręgoborzycach nawiązał kontakt z Bankiem Żywności w Krakowie od marca 2009. Bank Żywności jest organizacją pożytku publicznego, która poprzez inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności społecznej dąży do zaspokojenia podstawowych potrzeb żywnościowych najuboższych mieszkańców Małopolski i do niedopuszczenia do marnowania żywności.

Pomocą żywnościową w ramach Programu Unijnego PEAD w naszej gminie zostało objętych 10 rodzin, oraz 12 osób samotnych, łącznie 57 osób; w szczególności z powodu: ubóstwa, bezrobocia, wielodzietności, długotrwałej lub ciężkiej choroby. Dostępne w programie PEAD artykuły spożywcze to: mleko, sery, masło, makarony, mąka, kasza, płatki śniadaniowe, cukier, dżemy, herbatniki a także dania gotowe. Wszystkie produkty oznakowane są logiem Banków Żywności a także informacją, że produkt nie jest do sprzedaży. W tym roku Bank zaplanował przydział w wielkości 1867,20 kg żywności dla naszej gminy, która przekazywana jest podopiecznym w ilości nie mniejszej niż 35 kg i nie większej niż 60 kg na osobę na rok, tj. około 3-5 kg na osobę na miesiąc.

Co dwa miesiące pracownicy socjalni przywożą z Banku Żywności z Krakowa kartony z produktami żywnościowymi, które na miejscu pakowane są w paczki i rozdzielane pomiędzy potrzebujących, lub w miarę potrzeby paczki owe rozwożone są przez pracowników socjalnych do miejsca zamieszkania.

Osoby które potrzebują pomocy żywnościowej oraz spełniają kryterium dochodowe, związane z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli: 715,50 zł na osobę samotną i 526,50 zł na jednego członka rodziny mogą zgłosić się Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu ustalenia ewentualnej formy pomocy.

Magdalena Szczęsna


Odwiedziło nas już: + Online: +