Gmina sprzedaje działki

Chodniki


2014
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków w miejscowości Pobiednik Wielki (km 330+922,00 - 331+153,77 strona prawa)
W miesiącu październiku 2014r rozpoczęto roboty drogowe związane z budową chodnika przy drodze krajowej nr 79 Sandomierz-Kraków w miejscowości Pobiednik Wielki (km 330+922,00 - 331+153,77 strona prawa). Jest to ostatni odcinek chodnika o dł. 0,230km, który łączy Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce z miastem Kraków. Dalszy odcinek budowy w kierunku Cła jest już po stronie gminy Kraków i ma być realizowany wraz z przebudową ul. Igołomskiej. Budowa chodnika umożliwi mieszkańcom gminny bezpieczne dojście do środków komunikacji publicznej w miejscowości Cło.
Wykonawcą zadania jest zarządca drogi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Rejon Dróg Krajowych Tarnów. Zakres rzeczowym obejmuje budowę chodnika o szerokości 1,5m o nawierzchni z płyt betonowych, przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów na nawierzchnię z kostki brukowej grub. 8 cm, przebudowę istniejących ogrodzeń, umocnienie rowów, ustawienie poręczy ochronnych. Szacunkowy koszt zadania to 192.126 tys. zł.


2010
Wójt Gminy Józef Rysak zdeklarował się, że budowa chodników będzie TAKŻE w 2010 roku priorytetem inwestycyjnym. W związku z powyższym w budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 500.000 zł na budowę chodników w Wawrzeńczycach Koloni. Przypomnijmy, że droga krajowa nr 79 jest w gestii GDDKiA, a więc Skarb Państwa odpowiada za jakość drogi i całej infrastruktury drogowej. Gmina już rok temu uzyskała pozwolenie na budowę, żeby nie było przesłanek na odsunięcie inwestycji w czasie. I mimo tego, że mieliśmy całą dokumentację oraz zdeklarowaliśmy partycypację w budowie chodników w wysokości 624.000 zł GDDKiA poinformowała nas, że w tym roku liczą się TYLKO autostrady i nic więcej!!! Dopiero po interwencji w Warszawie udało się przekonać decydentów iż chodnik to też ważna sprawa i należy zadbać o bezpieczeństwo pieszych poruszających się wzdłuż drogi krajowej nr 79. Oficjalne pismo z Warszawy, w którym dowiedzieliśmy się o dofinansowaniu inwestycji budowy chodników w 50% otrzymaliśmy w marcu 2010 i od razu rozpoczęły się przygotowania do ogłoszenia przetargu. Jest to najdłuższy odcinek chodnika w jednym kawałku, bo aż ponad 2350 mb. Biegnie on po stronie prawej od posesji nr 113 do budynku przedszkola w Wawrzeńczycach. Był to odcinek trudniejszy od innych odcinków także z uwagi na fakt, że trzeba było przy jego realizacji przebudować sieć energetyczną niskiego napięcia, a dokładniej zamienić 10 słupów podwójnych na słupy pojedyncze (wirowe). Ponadto na trasie budowanego chodnika jest kilka kapliczek, drzew i wiele prywatnych ogrodzeń do rozbiórki. Chcieliśmy aby budowany przez nas chodnik połączył się z chodnikiem na nowym mości na Rudniku, a w związku z tym z chodnikiem do Nowego Brzeska. Aby to się dokonało Gmina zawarła porozumienie z GDDKiA o przygotowaniu dokumentacji projektowej na odcinku 60 mb od posesji nr 113 w kierunku mostu do czerwca 2010, wówczas GDDKiA wykona ten odcinek chodnika na własny koszt. Tak też się stało i pozwolenia na budowę gmina uzyskała, a GDDKiA dobudowała ten odcinek chodnika. Ten odcinek nie kosztował mało ponieważ teren w tym miejscu bardzo się obniża i trzeba było zastosować specjalistyczne rozwiązania techniczne aby mogli piesi z niego korzystać! Dla porównania przypomnijmy, że odcinek chodnika od mostu na Ropotoku do skrzyżowania na Proszowice o dł. 130 mb kosztował prawie 180.000 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, firma BRUK-BUD, ta sama co w roku 2009 budowała chodnik od Złotnik do ośrodka zdrowia w Wawrzeńczycach. Planowany termin zakończenia inwestycji 30 wrzesień 2010r. był niestety przesuwany. A głównym powodem była pogoda i ulewne deszcze, które utrudniały inwestycję. Ostatecznie prace zostały zakończone w grudniu, a niektóre ogrodzenia w kwietniu i maju 2011r. Koszt inwestycji po przetargu to: 862.784,10 zł (brutto)
Po zrealizowaniu tej budowy można bezpiecznie przejść chodnikiem na odcinku 13 km z Nowego Brzeska aż do Krakowa!!! Oprócz dwóch odcinków, tzn. na granicy Złotnik i Igołomi z powodu braku zgody mieszkańców, między Zofipolem, a Pobiednikiem Wielkim z powodu braku zgody na dofinansowanie tej budowy przez GDDKiA w Krakowie.


2009
Rozpoczęto prace przy budowie chodnika w Wawrzeńczycach (do mostu na Ropotoku) oraz na granicy Wawrzeńczyc i Złotnik. Wykonawcą tego drugiego chodnika wyłonionym w przetargu nieograniczonym został BRUK-BUD z Łapanowa, który do końca października 2009 r. powinien całe zadanie zrealizować.

   

Inwestycja ma kosztować prawie 300.000 zł i połączy Złotniki z Wawrzeńczycami (aż do Ośrodka Zdrowia). Jest to szczególnie ważne szczególnie dlatego, że Państwowa Inspekcja Transportu Samochodowego zakwestionowała zatrzymywanie się autobusu szkolnego poza zatokami przystankowymi i przewoźnik nie mógł się zatrzymywać np. pod Panem Dziubdzielą. Dzięki zgodzie Pana Józefa Dziubdzieli i przychylności GDDKiA oraz Policji ustalono zatokę dla autobusu szkolnego naprzeciw Delikatesów Centrum. Gmina otrzymała refundację poniesionych kosztów budowy chodnika w wysokości 147.000 zł.
Odcinek przy moście także był realizowany bez przeszkód i w ciągu 2 miesięcy połączył chodnik na nowym moście ze skrzyżowaniem przy drodze powiatowej do Proszowic. Ten 130-metrowy odcinek jest bardzo kosztowny (ok 200.000 zł), ponieważ konieczne były do wykonania skomplikowane roboty budowlane oraz podwójne poręcze, umocnienie skarp, nowe przepusty pod wjazdami, odwodnienie chodnika, odwodnienie podnóża skarpy itd.
Ta sama firma Poldim z Tarnowa przebudowała odcinek chodnika w Złotnikach, od Pana Zybury w stronę Igołomi, ponieważ ten odcinek był całkowicie zasypany ziemią z uwroci i zarośnięty trawą!
 


2008
Nareszcie budowa chodników wzdłuż drogi krajowej rozpoczęta!!! Całoroczne prace projektowe w roku 2007 oraz negocjacje i TRUDNE rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały zwieńczone namacalnym i widocznym gołym okiem efektem w postaci rozpoczętych prac. Przypomnijmy ze wiele spotkań się odbyło, wiele pism oficjalnych zostało wysłanych do GDDKiA w Krakowie i Warszawie. Nawet rezolucje i groźby o blokadzie do Ministerstwa Infrastruktury. Ostatecznie, 17 czerwca 2008 GDDKiA podpisała porozumienie z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce na współfinansowanie budowy chodników w 50%, na które Gmina uzyskała na tamten czas pozwolenie na budowę.

Przypomnijmy, że chodniki POWINNY być wybudowane w 100% przez zarządcę drogi, czyli GDDKiA. DROGOP-2, który wygrał przetarg na budowę chodników o długości 1725 metrów w miejscowościach Pobiednik Wielki i Złotniki zakończył prace do połowy listopada 2008 r. Na etapie realizacji nie było większych przeciwników budowy, chociaż nie obyło się bez problemów.
W maju 2008 uzyskaliśmy także kolejne pozwolenie na budowę chodnika od Złotnik do Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach. Jednak zarządca drogi nie wyraził chęci dofinansowanie jego budowy nawet w 50%.
Ps. Dodajmy, że trwały już prace projektowe nad dokumentacją dotyczącą chodnika w Wawrzeńczycach od budynku przedszkola do końca granic z Nowym Brzeskiem. Właściciele nieruchomości, których działki muszą być zajęte pod chodnik złożyli oświadczenia o nieodpłatnym udostępnienie swego gruntu na ten cel.
Pod koniec roku zakończył się remont chodnika w Wawrzeńczycach, odcinek od Domu Ludowego do Przedszkola. Dla zainteresowanych i dla tych którzy wolą konkrety to należy tu parę słów informacji dodać.
Po sesji majowej, na której był przedstawiciel GDDKiA zapadły wstępne ustalenie, że nastąpi przegląd chodników, które wymagają pilnego remontu. Przedstawiciel GDDKiA, Pan Mieczysław Tadel oraz z-ca wójta, Pan Henryk Jończyk dokonali przeglądu istniejących chodników w Wawrzeńczycach (długość odcinka 800m) i Złotnikach (długość odcinka 350m). Negocjacje trwały dość długo, ponieważ jak zawsze, zarządca drogi, twierdził iż nie ma wystarczających środków na utrzymanie dróg, żeby ponieść koszty remontu najdłuższego odcinka chodnika, czyli w Wawrzeńczycach. We wrześniu pojawiły się szanse na wykonanie remontu polegającego tylko na przełożeniu starych płytek (na tej samej szerokości, czyli 1m) i tylko na odcinku 600m, a pozostałe 200m GDDKiA chciała aby sfinansowała Gmina. Jak widać po efektach już wykonanego chodnika, ostatecznie GDDKiA znalazła środki na cały odcinek i o większej szerokości, czyli o takiej jak budowane są chodniki na terenie całej gminy. Aby to osiągnąć pomogły argumenty przedstawione osobiście przez Wójta Gminy dyrektorowi Oddziału GDDKiA w Krakowie. Gmina negocjuje z GDDKiA żeby pojawiła się jeszcze odpowiedni peron na zatoce przystankowej, przy remontowanym chodniku, co także nie wchodziło w zakres planowanego pierwotnie remontu.
Ośrodek zdrowia w Wawrzeńczycach doczekał się ładniejszego parkingu. Mamy nadzieję, że użytkownikom też się podoba.


Odwiedziło nas już: + Online: +