Gmina sprzedaje działki

WYREMONTOWANE DROGI GMINNE 2011-2014


WYREMONTOWANE DROGI GMINNE W 2014
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2014 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała dotychczas z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dwie promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 560 tys. zł; druga 180tys.zł

I. Promesa 560 tys. zł:
1. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka -wału wiślanego do rampy (dz. nr ewid. 1120/2 i 588) w Igołomi-Odwiślu km 0+530-1+ 390,
Asfalty = 0,86 km ; wartość brutto= 166.649,58 zł
2. Remont drogi gminnej Odwiśle-Zastruże (dz.nr ewid 2594 i 2563/2) w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2-480,
Asfalty = 1,88 km; wartość brutto = 294.691,49zł
3. Remont drogi gminnej ROLPAK koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej (dz. nr ewid. 471/1) w Tropiszowie km 0+000-0+550,
Asfalty = 0,55 km ; wartość brutto = 152.258,44zł
Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 613.599,51 zł otrzymana dotacja 475.260,00zł

II. Promesa 180tys. zł:
1. Remont drogi gminnej Koźlica Zofipole od sklepu w kierunku północno-zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy - Zofipolu km 0+000-1+200,
Asfalty = 1,2 km;
Wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynosi 183.787,83zł otrzymana dotacja 146.685,00zł

Otrzymano także dotacje ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pół (FOGR).- w wysokości 100.000,00zł
W ramach dotacji wyremontowano następujące drogi żużlowe:
- droga gminna w Wawrzeńczycach "Kolonia" - dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km, wartość brutto = 49.677,13zł
- droga gminna w Dobranowicach "Nowowawrzeńczyce" - dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km, wartość brutto = 48.301,68zł
- droga gminna w Stręgoborzycach "od p. Godzickiego w kierunku zachodnim" - dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km, wartość brutto = 38.718,96zł
- droga gminna w Wawrzeńczycach "od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym" - dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km" wartość brutto = 40.383,37
.droga gminna w Stręgoborzycach "Góra Świstak"- dz. nr ewid. 873 dł 0,310 km wartość brutto = 25.048,18zł Wartość robót objętych umową z Wykonawcami wynosi 202.129,32zł

Ponadto dokonano modernizacji nawierzchni dróg gminnych:
- modernizacja jezdni drogi gminnej na dz. nr 429/7 w miejscowości Koźlica na dł. 0,300 km wartość brutto = 13.565,23zł
- modernizacja drogi gminnej w Igołomi (dz. nr 633/34 w m. Igołomia) na dł. 0,109 km wartość brutto 16.240,48 zł
- modernizacja drogi gminnej w Igołomi (dz. nr 633/64 w m. Igołomia) na dł. 0,123 km wartość brutto 18.255,35 zł
- utwardzenie dróg w Tropiszowie (dz. nr ewid. 484/26, 484/27, 484/28, 484/29 - ogródki działkowe) na dł. 0,538 km wartość brutto 54.507,66 zł

PODSUMOWANIE ROKU 2014
Asfalty 5,02 km - 845.448,40
Drogi żużlowe 3,17 km - 256.636,98zł


Ponadto dokonano dalszej modernizacji drogi powiatowej Igołomia-Koniusza na dł. 1,047 km (szer. 5,5m). W ramach modernizacji wzmocniono podbudowę, położono nową nakładkę asfaltową i uzupełniono pobocza materiałem kamiennym. Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 494.500,00zł. Udział gminy w kosztach zadania wynosił 150.000zł.


Wyremontowane drogi gminne w 2013r.
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2013 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dwie promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 480 tys. zł; druga 500tys.zł

I. Promesa 480 tys. zł:
1. Remont drogi gminnej Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 597/9) w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090:
Asfalty = 1,09 km; wartość brutto= 164.338,60 zł
2. Remont drogi gminnej koło "Regenta" (dz. nr ewid. 447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 0+000-1+340". Asfalty = 1,34 km; wartość brutto= 194.113,40 zł

II. Promesa 500tys. zł:
1. Remont drogi gminnej od mostku na Ścieszczanach w kierunku Przepompowni 2 (dz. nr ewid. 2549/1) w Wawrzeńczycach w km 0+000 - 1+000,
Asfalty = 1,00 km; wartość brutto= 147.745,50zł
2. Remont drogi gminnej "Wygnanów" "Bycze Jajo" (dz. nr ewid. 879/1) w Stręgoborzycach w km 0+000 - 1+670, Asfalty = 0,80 km, wartość brutto= 139.633,29 zł żużel wielkopiecowy = 0,87km wartość brutto= 33.783,82 zł
3. Remont drogi gminnej pod p. Niewiadomskich (dz. nr ewid. 861) w Stręgoborzycach w km 0+000 - 0+420." Asfalty = 0,42 km; wartość brutto= 72.680,05zł

Otrzymano także dwie dotacje ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. modernizacja/remont dróg dojazdowych do pół (FOGR).
W ramach pierwszej dotacji 100 tys. zł wyremontowano następujące drogi:
- droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku wschodnim - dz. nr ewid. 866 o dł. 0,410 km, żużel wielkopiecowy= 0,41 km wartość brutto = 27.593,60 zł
- droga w Rudnie Górnym "Łąki" - dz. nr ewid. 518 o dł.0,310 km, żużel wielkopiecowy= 0,31 km wartość brutto = 19.063,23 zł
- droga w Igołomi za p. Żabickim - dz. nr ewid. 1124 o dł. 0,520 km, żużel wielkopiecowy= 0,52 km wartość brutto = 32.610,24 zł
- droga w Zofipolu za p. Kryzą - dz. nr ewid. 433/2 o dł. 0,340 km, żużel wielkopiecowy= 0,34 km wartość brutto = 21.633,63 zł
- droga w Odwiślu "Kępy" - dz. nr ewid. 577/2 o dł. 0,490 km". żużel wielkopiecowy= 0,49 km wartość brutto = 30.728,88 zł
Wartość robót objętych umową z Wykonawcą wynosiła 131.629,58zł
W ramach drugiej dotacji 50 tys. zł wyremontowano drogę:
- Modernizacja / remont drogi gminnej Igołomia-Luborzyczka dz. nr ewid. 193/7 i 1096 w Igołomi - dojazdowej do gruntów rolnych . Długość 0,34 km
asfalt= 0,34 km wartość brutto = 63.153,12zł

Ponadto dokonano modernizacji dalszej części drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid.577/2 i 581/2 w Odwiślu żużel wielkopiecowy= 1,17 km wartość brutto = 64.349,87zł oraz Modernizacji drogi gminnej w Igołomi dz. nr 633/66 i 633/33 w miejscowości Igołomia, o dł. 0,15 km. asfalt= 0,15 km wartość brutto = 14.498,53 zł

PODSUMOWANIE ROKU 2013
Asfalty 5,14 km - 796.162,49zł
Drogi żużlowe 4,11 km - 229.763,27 zł


Ponadto położono nową nakładkę asfaltową na drodze powiatowej Igołomia-Koniusza na dł. 914mb (szer. 5,5m). Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 439.000 zł. Udział gminy w kosztach zadania wynosił 150.000zł.


Wyremontowane drogi gminne w 2012r.
Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce w roku 2012 w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji cztery promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 450 tys. zł; druga 400 tys. zł; trzecia 500 tys. zł; czwarta z października b.r. w wys.110 tys. zł.

Pierwsza Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 449.999,00 zł.):
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Hektary" o dł. 0,65 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 110.046,35
- Remont drogi gminnej w Dobranowicach "Stare Pola" o dł. 0,97 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym, kwota: 90.535,84
- Remont drogi gminnej w Pobiedniku Wielkim "Kobiałki" o dł. 1,03 km, nawierzchnia asfaltowa 0,17 km i nawierzchnia żużlowa 0,86 km, kwota: 94.945,26
- Remont placu gminnego w Tropiszowie (dz.nr ewid. 375/1) na powierzchni 2260 m2, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 200.397,27
- Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Międzygórze" o dł. 0,65 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 96.498,06
Wykonawcą remontu w/w dróg był "KRUSZ-BUD" Piotr Iwulski, Roboty Drogowo - Budowlane, 32 - 007 Zabierzów Bocheński z/s Wola Batorska - Żwirownia. Całkowita wartość zadania wyniosła: 592.422,78 zł.

Druga Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 302.695,00 zł.):
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Błonia" o dł. 0,84 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 53.402,58
- Remont drogi gminnej w Tropiszowie "Zakopane Przymiarki" o dł. 0,75 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym, kwota:54.239,93
- Remont drogi gminnej w Dobranowicach za Atłasem o dł. 0,53 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 100.931,08
- Remont drogi gminnej w Igołomi od kapliczki w górę o dł. 0,63 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 115.973,24
Wykonawcą remontu w/w dróg był "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wyniosła: 324.546,83 zł.

Trzecia Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniosło 429.622,00 zł.):
- Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Wygnanów" pod p. Migasa o dł. 1,75 km, nawierzchnia asfaltowa 0,43 km i nawierzchnia żużlowa 1,32 km,kwota: 176.427,70
- Remont drogi gminnej w Tropiszowie pod p. Piwowarczyka do "ogrodu działkowego" o dł.1,17 km, nawierzchnia asfaltowa, kwota: 170.451,08
- Remont drogi gminnej w Odwiślu od p. Lutego w kier. zachodnim "Skrzynka" o dł. 0,43 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 83.284,19
Wykonawcą remontu w/w dróg był "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wyniosła: 430.207,97 zł.

Czwarta Promesa (dofinansowanie po przetargu wyniesie 100.715,39 zł.):
- Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego o dł. 0,55 km, nawierzchnia asfaltowa. Kwota: 100.715,39
Wykonawcą remontu w/w drogi jest "PROBUD" Zakład Usług Budowlano - Projektowych, Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7. Całkowita wartość zadania wynosi: 100.715,39 zł.

Wyremontowano cztery drogi dojazdowe do pól ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Małopolskiego o łącznej wartości 148.187,49 zł:
- droga w Dobranowicach (dz.nr ewid. 547) "pod p. Ruskiem w górę" o dł. 0,60 km, dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym na odcinku 0,13 km i nawierzchnia żużlowa na odcinku 0,47 km, Kwota: 59.898,65
- droga w Stręgoborzycach (dz. nr ewid. 876) "od zabudowań p. Mietełki w kierunku zachodnim" o dł. 0,36 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 34.250,53
- droga w Igołomi (dz. nr ewid. 1142) o dł. 0,41 km, nawierzchnia żużlowa, kwota: 40.192,00
- droga w Rudnie Górnym (dz. nr ewid. 509) "Rudzienko" o dł. 0,19 km, nawierzchnia żużlowa. Kwota: 13.846,31
Wyremontowano dwie drogi w całości finansowane ze środków budżetu gminy tj:
- droga w Igołomi (dz. nr ewid. 1109) przy cmentarzu na dł. 0,22 km, nawierzchnia asfaltowa, z odwodnieniem (wartość zadania 69.205,06 zł) oraz z oświetleniem ulicznym za 7.815,65 zł,
- droga w Wawrzeńczycach (dz. nr ewid. 321/4) za GS na dł. 0,14 km, nawierzchnia żużlowa (wartość zadania 9.238,00 zł.)

Reasumując rok 2012 informujemy, że remontów dokonano na łącznej długości 11,87 km dróg gminnych, w tym:
- nawierzchnia asfaltowa o łącznej długości 5,43 km
- nawierzchnia żużlowa o łącznej długości 4,59 km
- dwukrotne nakropienie emulsją asfaltową z grysem kamiennym o łącznej długości 1,85 km
Nowa nawierzchnia asfaltowa została także położona na drodze powiatowej K1266 Igołomia-Koniusza w m. Igołomia na dł. 613 mb. Wykonanie nowej jezdni wraz z poboczami odbyło się przy dofinansowaniu z budżetu Gminy, które w tym przypadku wyniosło 100 tys. zł. Całkowity koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to wartość 324.992,57 zł. W tym przypadku zarówno nadzór nad robotami jak i postępowanie przetargowe prowadzone były przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego.


WYREMONTOWANE DROGI GMINNE 2011
Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce w roku 2011w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trzy promesy powodziowe, kolejno w wysokości: pierwsza 800 tys. zł; druga 520tys.zł i trzecia - z września b.r. - w wys. 330tys.zł.

1. Promesa 800tys. zł:
- Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach "Zastruże"
Remont odcinków dróg gminnych:
- Droga w Stręgoborzycach - od p. Nagacza w górę km 0+000 - 0+760",
- Droga w Wawrzeńczycach "Podgaje" - Droga w Stręgoborzycach "Cegielnia" km 0+000-1+150,
- Droga Tropiszowie "Przedewsie" km 0+170-1+710,
- Droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku "Rudzienka" km 0+000-1+460

2. Promesa 520tys.zł:
Remonty odcinków dróg gminnych:
- Droga w Igołomi od p. Walczyka, p. Kubasiaka pod park km 0+000-0+810,
- Droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki w kier. półn. - "Raciborek" km 0+000-1+100,
- Droga w Żydowie pod p. Gorczycę km 0+000-0+400,
- Droga w Złotnikach pod p. Żabickiego "Parcelacja" km 0+210-0+660,
- Droga w Tropiszowie "Zagórze-Ogiernia" km 0+000-0+760.
Wykonawcą remontu w/w dróg było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. w Miechowie.

3. Promesa 330tys.zł:
Remont odcinków dróg gminnych:
- Droga w Stręgoborzycach obok p. Dudy km 0+000-0+850,
- Droga w Rudnie Górnym od p. Orzechowskiej w górę km 0+000-0+600,
- Droga w Wawrzeńczycach "Błutko" km 0+000-0+700,
- Droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" km 0+000-0+970.
Wykonawcą remontu w/w dróg było: "PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7.

Wyremontowano także dwie drogi dojazdowe do pól ze środków otrzymanych z Budżetu Województwa Małopolskiego o łącznej wartości 98.821,20zł pn. "Pastwiska -Potopki" w miejscowości Złotniki o dł. 550m oraz droga za p. Samborkiem w miejscowości Stręgoborzyce o dł. 430m. Wykonawcą zadania był KOMBUD L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. J ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice.

Ponadto w roku 2011 w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" dokonano remontu drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce:- droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III,- droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach "Brzegi",- droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I "Wygon" - "Błonia" o długości 1,10 km, wartość remontowanej drogi 306.450,59zł. Wykonawca "PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice ul. Krakowska 7.

Reasumując rok 2011 informujemy że remont odbył się na łącznej powierzchni 14,22 km dróg gminnych:
- nawierzchnie asfaltowe o łącznej długości 9,87 km
- nawierzchnie żużlowe o łącznej długości 1,70 km
- dwukrotne nakropienia emulsją asfaltową z grysem kamiennym o łącznej długości 2,65 km

Ponadto zmodernizowano drogę powiatową Wygnanów-Wawrzeńczyce na dł. 1445 mb. Koszt nowej nakładki asfaltowej na drodze powiatowej to 350.000 zł. Udział gminy w kosztach zadania wynosił 133.015,00zł.


20.10.2011
13 nowych dróg asfaltowych
W 2011 roku wybudowanych zostanie kolejne kilkanaście kilometrów dróg gminnych. I mimo, że nie jest to rok wyborczy, powstanie ich jeszcze więcej niż rok temu! Na dodatek, najwięcej powstanie dróg asfaltowych!
Czytaj dalej...


04.08.2011
Nowe asfalty w Wawrzeńczycach i Wygnanowie
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Gmina realizuje remont dwóch odcinków dróg w Wawrzeńczycach oraz wykłada kostką plac pod szkołą w Wawrzeńczycach. Jest to inwestycja dofinansowana z budżetu państwa w 50%.
Czytaj dalej...


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +