Gmina sprzedaje działki

Uroczystości strażackie w Gminie Igołomia –Wawrzeńczyce

Obchody święta Strażaków przypadającego na dzień św. Floriana tj. 4 maja, rozpoczęły się już w sobotę 2 maja 2015 r. w Pobiedniku Małym. Po wieloletniej przerwie, mianowany w roku ubiegłym na proboszcza ks. Jacek Hałat odprawił w kościele parafialnym uroczystą mszę świętą w intencji strażaków, połączoną z nabożeństwem majowym. Po mszy zebrani udali się do remizy OSP gdzie panie z Koła Gospodyń i młodzi strażacy przygotowali smaczny poczęstunek (m.in. także serwując potrawy z grilla). Pogoda dopisała, zarówno więc gospodarze, organizatorzy jak i zaproszeni goście uczestniczyli w udanej „majówce”. Wśród obecnych znaleźli się m.in. Wójt Gminy Józef Rysak, Z-ca Wójta Henryk Jończyk, Prezes ZOG ZOSP Andrzej Knapik, Skarbnik ZOG ZOSP Stanisław Wilkosz i Komendant Gminny OSP Jan Dzięga.

Następnego dnia, w niedzielę 3 maja, w święto Uchwalenia Konstytucji, obchody Strażackiego święta miały miejsce w trzech pozostałych parafiach na terenie gminy. O godz. 9.30 w kościele w Dobranowicach proboszcz Bogdan Adamus odprawił mszę w intencji strażaków z Dobranowic i z Rudna Górnego, a o godz. 11.30 w kościele w Igołomi ks. proboszcz Władysław Dańkowski w intencji strażaków z Igołomi – Zofipola i z Tropiszowa. Homilie wygłoszone przez księży dotyczyły zarówno postaci św. Floriana jak i ofiarnej działalności strażaków ochotników.

W godzinach popołudniowych uroczystości odbywały się na terenie parafii w Wawrzeńczycach. O godz. 16.30 w kościele parafialnym rozpoczęła się specjalna uroczysta msza św. w intencji strażaków z OSP Wawrzeńczyce, Złotniki, Stręgoborzyce i Żydów koncelebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Gawrońskiego i ks. wikarego Jerzego Rokitę, który bezpośrednio do licznie zgromadzonych strażaków wygłosił słowo boże koncentrując się na służbie i powołaniu strażaków do działalności ratowniczej. Bezpośrednio po nabożeństwie ks. proboszcz poświęcił nowo zakupiony przez gminę – choć nie nowy – samochód pożarniczy typu ciężkiego Mercedez – Benz przekazany dla OSP Złotniki włączonej w roku ubiegłym do Krajowego System Ratowniczo – Gaśniczego.
Po ceremonii wszyscy goście i przedstawiciele czterech parafialnych OSP udali się do Złotnik. Po krótkich przemówieniach Wójta Gminy i Prezesa Zarządu Gminnego oraz oficjalnym wręczeniu kluczyków do samochodu, zebrani zostali zaproszeni na przygotowany poczęstunek. Wśród gości, poza uczestniczącymi od początku w uroczystościach: Wójtem Gminy, Z-cą Wójta, Prezesem ZOG OSP i Komendantem Gminnym OSP, pojawił się w Złotnikach W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak, który strażakom ze Złotnik przekazał piłę do drewna Husqvarna. W krótkim uzasadnieniu wręczenia prezentu W-ce Marszałek przypomniał o niedawnym jubileuszem 100 – lecia istnienia jednostki jak i o decyzji Komendanta Głównego PSP włączającej OSP do KSRG.
Należy nadmienić, że w opisanych powyżej uroczystościach strażackich uczestniczyli także niektórzy radni gminy i sołtysi.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +