Gmina sprzedaje działki

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie


Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Igołomi - Wawrzeńczycach
23.07.2013


Czytaj dalej...


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W IGOŁOMI - WAWRZEŃCZYCACH ODBYTEGO W DNIU 26 lipca 2013 r.

Czytaj dalej...


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W IGOŁOMI - WAWRZEŃCZYCACH ODBYTEGO W DNIU 28 czerwca 2013 roku

Czytaj dalej...


PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W IGOŁOMI - WAWRZEŃCZYCACH ODBYTEGO W DNIU 25 stycznia 2013 roku

Czytaj dalej...


Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Igołomi - Wawrzeńczycach
24.01.2013


Czytaj dalej...


PRZEMOC W RODZINIE-ZJAWISKO KTÓREMU MOŻNA PRZECIWDZIAŁAĆ.

Czytaj dalej...


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi - Wawrzeńczycach informuje iż w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach prowadzony jest od miesiąca marca 2012 roku Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.
W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniony został wykwalifikowany pedagog, który udzielać będzie porad dla osób i rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie gminy Igołomia- Wawrzeńczyce planuje powołać Zespół Interdyscyplinarny.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego będzie integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
3. Rozpowszechnianie informacji o Instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
4. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Skuteczne przeciwdziałanie i zwalczanie przemocy w rodzinie wymaga współpracy różnych służb.
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1. Jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3. Policji
4. Ochrony zdrowia
5. Przedstawiciele organizacji pozarządowych

Celem używania przemocy jest przede wszystkim sprawowanie władzy i kontroli nad innym człowiekiem. Każda forma przemocy jest nadużyciem i nikomu nie wolno jej stosować!
Pierwszym krokiem do przerwania przemocy w rodzinie jest przełamanie milczenia. Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy, zawiadom osoby lub instytucje, które zajmują się udzielaniem pomocy osobom i rodzinom doświadczającym przemocy.Odwiedziło nas już: + Online: +