Gmina sprzedaje działki

Instytucje i podmioty gospodarcze


Rozwój gospodarczy gminy

    Dogodne położenie gminy przy ważnym szlaku komunikacyjnym drogi krajowej nr 79 Kraków-Sandomierz, planowanej budowy obwodnicy oraz w sąsiedztwie aglomeracji miasta Krakowa - sprzyja to rozwijaniu przedsiębiorczości i otwiera duże możliwości inwestowania.

    Dla zainteresowanych inwestowaniem na terenie gminy, którzy zechcą rozpocząć działalność gospodarczą gmina oferuje nieruchomości niezabudowane i zabudowane pod usługi, handel oraz nieuciążliwą dla środowiska działalność produkcyjną Wykorzystując panujący trend do osiedlania się ludności miejskiej poza terenami miast gmina stwarza warunki poprzez poprawę infrastruktury i poszerzanie obszarów pod budownictwo jednorodzinne. Gmina posiada już opracowany i przyjęty przez Radę Gminy w styczniu 2004r. Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Zostały więc spełnione oczekiwania mieszkańców, aby poszerzyć tereny pod budownictwo mieszkaniowe, usługi i handel. Przyjęty plan umożliwia dalszy rozwój gminy.

    Aby rozdrobnione gospodarstwa gminy mogły funkcjonować należy rozbudować przechowalnictwo i przetwórstwo. Stabilny rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego jest możliwy przy ścisłym powiązaniu rolników-producentów. Integracja pionowa pomiędzy zakładem przetwórczym a gospodarstwem rolniczym wpłynie na jakość produkcji oraz poprawę efektywności gospodarowania. Zrealizowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków) pozwoli uzyskać produkty wysokiej jakości przy równoczesnej poprawie stanu środowiska naturalnego tj. wody, gleby i powietrza zgodnie z obowiązującymi standardami UE.
Liczba podmiotów gospodarczych na terenie
gminy wzrasta z każdym rokiem i obecnie wynosi około 400.

Wykaz ważniejszych podmiotów gospodarczych i instytucji prowadzących działalność na terenie gminy

Lp.

Nazwa firmy lub instytucji

Adres

Telefon

  Igołomia    

1.

Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze POLAN, Obiekt Hodowlany w Igołomi

Igołomia
32-126 Igołomia

(12) 287-30-02
(12) 287-30-42

2.

Polska Akademia Nauk, Pracownia Archeologiczna w Igołomi

Igołomia 190
32-126 Igołomia

(12) 287-30-09

3.

Ośrodek Zdrowia w Igołomi

Igołomia 16
32-126 Igołomia

(12) 287-30-14

4.

Apteka prywatna – Barbara Kaczmarczyk
i Agnieszka Żak

Igołomia 13
32-126 Igołomia

(12) 287-30-15

5.

Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (Gimnazjum i Szkoła Podstawowa)

Igołomia 252
32-126 Igołomia

(12) 287-30-31
(12) 287-30-19

6.

Parafia Rzymsko – Katolicka w Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Igołomi

Igołomia 124
32-126 Igołomia

(12) 287-30-50

7.

Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Igołomi

Igołomia 32
32-126 Igołomia

(12) 287-30-08

8.

Urząd Pocztowy w Igołomi

Igołomia
32-126 Igołomia

(12) 287-30-01

9.

Dom Strażaka w Igołomi

Igołomia 272
32-126 Igołomia

(12) 287-33-13

10.

Firma Handlowa „KOHIDREX” Jarosław
i Czesław Kowzuń w Igołomi

 Igołomia
32-126 Igołomia

(12) 287-34-55

11.

Sklep Spożywczo – Przemysłowy „DANA” P. Danuta Góra w Igołomi

Igołomia 257
32-126 Igołomi

(12) 287-30-31

12.

Przedszkole Samorządowe w Igołomi

Igołomia 62
32-126 Igołomia

(12) 287-30-04

13.

Klub Sportowy „Wiarusy” Igołomia

Igołomia 269
32-126 Igołomia

(12) 287-34-25

14.

F.H. „Piekło” – Sklep Spożywczo -Przemysłowy w Igołomi

Igołomia 19
32-126 Igołomia

(12) 287-35-45

15.

Zakład Fryzjerski w Igołomi
P. Bogumiła Nowak

Igołomia (pod kasztanami)
32-126 Igołomia

(12) 452-05-59

16.

"Zajazd Tornado" S. C.

Igołomia 260
32-126 Igołomia

(12) 287-07-00

17.

Sklep spożywczy „u Jana” w Igołomi
(pod kasztanami)

Igołomia 260
32-126 Igołomia

(12) 287-37-77

18.

Kwiaciarnia w Igołomi - Zofipolu

Igołomia
32-126 Igołomia

(12) 287-37-93

19.

Sklep przemysłowy – Wojciech Skrzypek

Igołomia
32-126 Igołomia

(12) 287-30-86

 

Wawrzeńczyce

 

 

20.

Bank Spółdzielczy w Proszowicach, Oddział w Wawrzeńczycach

Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-02

21.

Ośrodek Zdrowia w Wawrzeńczycach

Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-09

22.

Ubezpieczenia – Jacław  Renata Dziubdziela

Wawrzeńczyce
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-71

23.

Grupa Producentów Rolnych
KRAK-ROL Sp. z o.o.
w Wawrzeńczycach

Wawrzeńczyce 90
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-42-84

600-275-347

24.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „MĄCZKA” Sp.j. w Wawrzeńczycach

  Wawrzeńczyce 113
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-61
601-93-68-70

25.

Parafia św. Marii Magdaleny
w Wawrzeńczycach

Wawrzeńczyce 388
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-31

26.

Sklep spożywczo-monopolowy
Krzysztof Skóra

Wawrzeńczyce 161
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-46-64

27.

Straż Pożarna w Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-45-66

28.

Urząd Gminy Igołomia-
Wawrzeńczyce

Wawrzeńczyce 57
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-03
(12) 287-40-07

29.

Gminna Spółdzielnia "SCh"
w Wawrzeńczcach

Wawrzeńczyce 504
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-64
ep.wawrzenczyce@sch.pl

30.

Przepompownia nr 1 w Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40-05

31.

Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńzycach 

32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-41-41
(12) 287-42-55

32.

Przedszkole Samorządowe
w Wawrzeńczycach

32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-41-22

 

Tropiszów

 

 

33.

Spółdzielnia Producentów Warzyw TRAF w Tropiszowie

Glewiec 7
32-104 Koniusza

(12) 386-95-03
601-99-30-50

34.

Spółdzielnia Produkcyjno-Handlowa Warzywników

Tropiszów 109
32-126 Igołomia

(12) 287-36-68
608-839815

35.

Firma Handlowa POLGER
Tadeusz Kwiatek

Tropiszów 127
32-126 Igołomia

(12) 287-33-23
(12) 287-34-76

36.

Sklep spożywczo-przemysłowy „Pawilon przy działkach”

Tropiszów
32-126 Igołomia

(12) 287-33-80

37.

Przedsiębiorstwo Handlowe „GAWEŁ”

Tropiszów 167
32-126 Igołomia

(12) 287-37-08

38.

Szkoła Podstawowa w Tropiszowie

Tropiszów
32-126 Igołomia

(12) 287-31-34
(12) 287-35-69

 

Pobiednik Wielki

 

 

39.

Spółdzielnia Producentów Wawrzyw
„WITAMEX” w Pobiedniku Wielkim

Pobiednik Wielki 45
32-126 Igołomia

(12) 385-95-10
601-53-40-05
601-51-11-94

40.

Hurtownia Nasion w Pobiedniku Wielkim – Jacek Luty

Pobiednik Wielki 46
32-126 Igołomia

(12) 287-30-37
(12) 287-37-97
601-444-599

41.

Aeroklub Krakowski w Pobiedniku Wielkim

Pobiednik Wielki
32-126 Igołomia

(12) 287-36-63

42.

„Karczma Staropolska”

Pobiednik Wielki 170
32-126 Igołomia

(12) 287-30-83

43.

Firma Handlowa „ASTIR” – Rączka Jan i Syn

Pobiednik Wielki
32-126 Igołomia

(12) 287-43-43
(12) 287-42-52

44.

Firma Handlowo-Usługowa „EDMAR” Marzena i Edward Dziurzyński

  Pobiednik Wielki
32-126 Igołomia

(12)287-30-03

45.

Stacja Paliwa „PETRO-PLUS” w Pobiedniku Wielkim

Pobiednik Wielki
32-126 Igołomia

(12) 287-35-35

 

Pobiednik Mały

 

 

46.

Parafia Rzymskokatolicka
w Pobiedniku Małym

Pobiednik Mały 22
32-126 Igołomia

(12) 287-31-46

47.

 

Pobiednik Mały
32-126 Igołomia

(12) 287-30-52

 

Zofipole

 

 

48.

Wytwórnia ogrodzeń betonowych „ROKITA” – Piotr Dobrzyński

Zofipole 21
32-126 Igołomia

(12) 287-34-20

49.

Kiosk Kwiatowy – Jolanta Chmiela

Zofipole 35
32-126 Igołomi

(12) 287-37-93

 

Złotniki

 

 

50.

Biuro Geodezyjno-Projektowe
w Złotnikach Gustaw Galus

Złotniki 132
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-32-40

51.

Straż Pożarna – Dom Strażaka w Złotnikach

Złotniki
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-32-42

52.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LECH” L&H Bętkowscy
w Złotnikach

Złotniki
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-32-44

53.

Sklep Spożywczo-monopolowy w Złotnikach (strażnica)

Złotniki
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-47-14

 

Koźlica

 

 

54.

Przepompownia nr 3 w Koźlicy

Koźlica
32-126 Igołomia

(12) 287-30-49

 

Stręgoborzyce

 

 

55.

Firma Handlowo-Usługowa „EDMAR” – Edward Dziurzyński

Stręgoborzyce
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-45-20

 

Rudno Górne

 

 

56.

Skup, dystrybucja owoców i warzyw
„STEFKAR Sp.j. Stefan Broniek, Karol Kowalski w Rudnie Górnym

Rudno Górne 90
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-40,41,42

57.

Sklep Ogólnospożywczy, Bednarski  Feliks

Rudno Górne
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-43-61

 

Dobranowice

 

 

58.

Parafia Rzymsko-Katolicka
w Dobranowicach

Dobranowice 36
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-45-00

59.

Szkoła Podstawowa w Dobranowicach

Dobranowice
32-125 Wawrzeńczyce

(12) 287-42-30


Odwiedziło nas już: + Online: +