Gmina sprzedaje działki

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi


Rozpoczęcie realizacji tej inwestycji uwarunkowane było otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, o które to środki gmina zabiegała od początku 2015 r. Pozytywna odpowiedź z ministerstwa dotarła w miesiącu czerwcu kiedy to poinformowano gminę, że dofinansowanie wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:
- budowę boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, boisko do tenisa, boisko do siatkówki) w ogrodzeniu o powierzchni 1143m2 o nawierzchni syntetycznej
- budowa czterotorowej bieżni 60m ze skocznią w dal
- siłownia zewnętrzna: wyciąg górny pylon wyciskanie siedząc - 1 szt., biegacz pylon orbitek - 1 szt., drabinka pylon podciąg nóg - 1 szt., ławka pylon prostownik pleców - 1 szt., wioślarz pylon prasa nożna - szt., prasa nożna dwustronna - 1 szt.
- budowa ciągów pieszych z kostki brukowej

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, umowę na wykonanie zadania podpisano z firmą: "PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza w Proszowicach. Termin realizacji zadania: 30.04.2016 r. Wartość umowy: 493 902,24 zł.


Budowa garażu dla OSP Igołomia-Zofipole

Po wielu latach Zarząd jednostki OSP w Igołomi-Zofipolu doszedł do wniosku, że zasadne jest aby siedziba jednostki i garaże były w jednym obiekcie. Obecnie "Dom Strażaka" jest niedaleko Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi a garaże (w tym jeden "blaszak") są "Centrum wsi" (w odległości ponad 0,5 km). W budżecie gminy na 2015 r. przewidziane zostały środki finansowe na budowę garażu, który połączony będzie z budynkiem strażackim.

Zakres przedmiotowego zadania to: przebudowa i rozbudowa budynku OSP o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnym ogrzewaniem, instalacją gazową i zewnętrzną instalacją zasilającą wodociągową i oraz budową sieci gazowej. Powierzchnia użytkowa garażu wyniesie: 155,49m2. Po przeprowadzonym przetargu wykonawcą zadanie jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA z Pobiednika Wielkiego za kwotę 277 888,88 zł. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego z programu "Małopolskie remizy" w wysokości: 39 450 zł. Termin zakończenia inwestycji: 15.09.2015 r.


Modernizacja przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach

Celem władz samorządowych gminy jest zapewnienie miejsc w przedszkolu wszystkich chętnym dzieciom. Dotychczas dwa przedszkola 3-oddziałowe nie mogą zapewnić miejsca wszystkim 3-latkom, stąd decyzja o adaptacji pomieszczeń zaplecza kuchenno-magazynowego w przedszkolu na jeszcze jeden czwarty oddział.
Prace ruszyły już z początkiem lipca 2015 r. a zakończą się z końcem czerwca 2016 r. Modernizacja obejmuje: przebudowę i rozbudowę pomieszczeń przedszkola wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycznej. Wykonawcą inwestycji jest Firma Handlowo-Usługowa "EL-BUD" z Borzęcina. Koszt modernizacji: 374.977 zł. (bez wyposażenia).


Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +