Gmina sprzedaje działki

Koło Gospodyń Wiejskich z Pobiednika Małego


W dniu 28 lutego 2015 roku w Pobiedniku Małym miało miejsce zebranie założycielskie, mające na celu utworzenie Stowarzyszenia: Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiedniku Małym. Podczas zebrania podjęto uchwałę o powstaniu KGW w Pobiedniku Małym oraz wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w składzie:

Zarząd
- Prezes Zarządu- Aneta Dudziak
- Wiceprezes Zarządu– Julia Serafin
- Sekretarz Zarządu – Monika Syguła
- Skarbnik Zarządu – Anna Migdał
- Członek Zarządu – Marianna Migas
- Członek Zarządu – Bożena Migas

Komisja Rewizyjna
- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Dorota Stachaczyk
- Członek Komisji Rewizyjnej – Mieczysława Stawarz
- Członek Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Solarz
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Wsi Pobiednik Mały liczy 35 członków. KGW Pobiednik Mały będzie działać zgodnie ze statutem a członkowie będą działać na rzecz lokalnej społeczności.


Dzień Kobiet w Pobiedniku Małym

8 marca to szczególny dzień dla wszystkich kobiet. W tym dniu w miejscowości Pobiednik Mały odbył się Dzień Kobiet dla wszystkich Pań zainteresowanych udziałem w tym pięknym święcie. Organizatorem tego wydarzenia było nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich w Pobiedniku Małym. Uroczystość odbyła się z udziałem zaproszonych gości Pana Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka oraz Proboszcza Parafii Pobiednik Mały ks. Jacka Hałata, którzy skierowali wiele ciepłych słów do zebranych Pań. Spotkanie upłynęło w miłej i wesołej atmosferze.


Odwiedziło nas już: + Online: +