Gmina sprzedaje działki

Jak wezwać karetkę/pogotowie


Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:
z telefonu stacjonarnego lub komórkowego
na numer 999 lub 112

Świadczenia zespołów ratownictwa medycznego są bezpłatne

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:
- dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
- powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
- kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
- kto wzywa ZRM ( imię i nazwisko, numer telefonu)
- odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
- wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte".

Pamiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.

W przypadku nagłego zatrzymania krążenia (nieprzytomny, brak wyczuwalnego pulsu i oddechu) dyspozytor zaproponuje pomoc w prowadzeniu sztucznego oddychania i masażu serca.
Ważne są pierwsze 4 minuty, w których należy podjąć czynności ratujące życie- tj. zewnętrzny masaż serca i sztuczne oddychanie.


Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Wezwanie Pogotowia Ratunkowego lub wizyta w SOR powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia.

Sugerować je może obecność jednego z poniższych objawów:
- Utrata przytomności
- Zaburzenia świadomości
- Drgawki
- Nagły, ostry ból w klatce piersiowej
- Zaburzenia rytmu serca
- Nasilona duszność
- Nagły ostry ból brzucha
- Uporczywe wymioty, zwłaszcza z domieszką krwi
- Masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
- Masywny krwotok z dróg rodnych
- Gwałtownie postępujący poród
- Ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku, ukąszenia, czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
- Zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami
- Rozległe oparzenia
- Udar cieplny
- Wyziębienie organizmu
- Porażenie prądem
- Podtopienie lub utoniecie
- Agresja spowodowana chorobą psychiczną
- Dokonana próba samobójcza
- Upadek z dużej wysokości
- Rozległa rana, będąca efektem urazu
- Urazy kończyny dolnej, uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

W ramach działań Pogotowia i SOR nie można uzyskać:
- Wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
- Recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
- Rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
- Skierownia do specjalisty
- Badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego

Co robić w pozostałych przypadkach?
W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego / lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
W dni powszednie należy skontaktować się z placówką (poradnią, praktyką lub przychodnią), w której pracuje wybrany przez nas lekarz.
W sytuacjach szczególnych, a zwłaszcza nowych zachorowań lub zaostrzeń dolegliwości w przebiegu schorzeń przewlekłych, które wystąpią w nocy, lub w dni wolne od pracy, można skorzystać ze świadczeń medycznej opieki nocnej i świątecznej, realizowanej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

NZOZ Kraków-Południe,
os. Krakowiaków 43, tel. 12/644-51-38.


PACJENTÓW NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA

Ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej należy skorzystać wtedy, gdy:
- nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem zdrowia,
- zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
- mamy istotne obawy, że oczekiwanie na otwarcie przychodni, może znacząco niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby i nasz stan zdrowia.

Uzasadnieniem dla skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i świątecznej mogą też być następujące sytuacje:
- zaostrzenie lub nasilenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością),
- infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką (>39 st.), szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
- bóle brzucha, nie ustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
- nasilone bóle głowy, nie ustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
- nasilona biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
- zatrzymanie wiatrów, stolca lub moczu
- nagłe bóle krzyża, kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
- zaburzenia psychiczne, z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej

W ramach nocnej i świątecznej opieki lekarskiej nie można uzyskać:
- wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem,
- recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
- rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia,
- skierowania do specjalisty
Wszystkie powyższe świadczenia dostępne są u naszego lekarza rodzinnego.


Odwiedziło nas już: + Online: +