Gmina sprzedaje działki

Pojemniki na przeterminowane leki

W aptekach na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce tj. w Igołomi przy Ośrodku zdrowia oraz w Wawrzeńczycach zostały umieszczone pojemniki do bezpłatnej zbiórki przeterminowanych leków. Mieszkańcy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce mogą bezpłatnie wrzucać do nich stare przeterminowane lekarstwa. Nadmienić należy iż leków nie wolno wyrzucać do śmieci komunalnych.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +