Gmina sprzedaje działki

VI Małopolskie Święto Warzyw w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.


Zbieżność wydarzeń czy zrządzenie losu? Pierwszego września delegacje rolników z całej Polski udały się na Jasną Górę, aby w obecności głowy Państwa złożyć dziękczynienie za tegoroczne plony. Równocześnie w naszej gminie odbyło się już po raz szósty Małopolskie Święto Warzyw. Uroczystość ta stanowi ukoronowanie wielomiesięcznych starań o to, aby zbiory były obfite i podziękowanie za ciężką i odpowiedzialną pracę rolnika. Nad całością zadań dotyczących przebiegu święta, czuwał Komitet Organizacyjny MŚW powołany decyzją wójta gminy. W skład komitetu weszły następujące osoby: przewodnicząca komitetu i koordynator wszystkich działań pani Joanna Murek dyrektor Centrum Kultury i Promocji, Henryk Jończyk- zastępca wójta gminy, Iwona Kubik - sekretarz Urzędu Gminy, Edyta Rybak- wiceprzewodnicząca Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Grażyna Kaczor zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Magdalena Chmielek pracownik CKiP, Andrzej Knapik kierownik Referatu Budownictwa, Tomasz Buczek i Paweł Antosik pracownicy Urzędu Gminy. Przed częścią oficjalną miały miejsce występy dzieci z czterech placówek edukacyjnych: Przedszkola Samorządowego z Wawrzeńczyc, Przedszkola Samorządowego z Igołomi, Szkoły Podstawowej z Wawrzeńczyc i Szkoły Podstawowej z Igołomi. Wszystkie biorące udział w prezentacji potencjału artystycznego dzieci, w tym roku wykonały tańce: (hinduski, nowoczesny, Krakowiak, Lajkonik). Wielką ekspresją, aranżacjami i choreografią zaopatrzyli opiekunowie występujących grup pociechy na ten dzień. Wszystko było super jak powiedział ktoś z widowni "... tylko ten deszcz....". Z drugiej jednak strony to na te opady z utęsknieniem oczekiwali już od dwóch miesięcy rolnicy z ternu gminy. Po występach dzieci nastąpiło rozstrzygnięcie organizowanych przez CKiP konkursów: "Jarzynowy zawrót głowy - kapelusz działkowca", konkursu historycznego opartego na treściach zawartych w "Monografii Przy wielkiej drodze-Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce od czasów średnich do współczesności". Na zaproszenie pana wójta Józefa Rysaka i pani Joanny Murek przybyli do Pobiednika laureaci z WTZ: Maciej Mierniczek i Rafał Charzewski, którzy zaprezentowali wiersze własnej twórczości, zawarte w tomiku poetyckim "Przy ognisku". Po tej części nastąpiły przygotowania do organizacji mszy polowej. Msza dziękczynna stanowi preludium do dalszej części świętowania. To właśnie przed ołtarzem należało schylić głowę i podziękować Bogu i ludziom za największy skarb tej ziemi, którym są plony-warzywa. Mszę świętą odprawił Infułat Jerzy Bryła w obecności księży: Proboszcza Parafii Wawrzeńczyce ks. Andrzeja Gawrońskiego, ks. Proboszcza Parafii Hebdów Józefa Ostręga, ks. Mateusz Szymczyka z Parafii Ruszcza. W homilii ks. Infułat zwrócił się do wiernych zebranych słowami, "... Równość każdego człowieka w obliczu Boga domaga się uznania wartości osoby i szacunku dla jego godności...". Podkreślał prostotę, wiarę, pokorę jako główne zasoby ludzkie, potrzebne do zdrowego funkcjonowania społeczeństwa. Pokłonił się z wielkim uznaniem do trudnej i wykonywanej z miłością do ziemi rodzicielki pracy rolników z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, z której pochodzą jego korzenie. Po mszy świętej nastąpił występ orkiestry dętej Hejnał z Igołomi. Mocnym akcentem wprowadzili muzycy zebranych gości na następną część VI Małopolskiego Święta Warzyw. Część oficjalną rozpoczął pan wójt gminy Józef Rysak. W swoim przemówieniu zwrócił się do rolników z gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i zaproszonych gości. Podkreślił, że dziękujemy za plony, chociaż w głębi serca większość rolników skrywa olbrzymi żal, ponieważ klęska żywiołowa nie ominęła terenów gminy i straty w uprawach są ogromne. Tradycją święta jest wybór rolników - liderów produkcji warzywniczej. W tym roku z miejscowości Pobiednik Wielki za wskazaniem członków Rady Sołeckiej zaszczytną funkcję pełnili: pani Joanna Chmiela i pan Michał Nowak. Państwo z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego pana Marka Sowa, oraz W-ce Marszałka Województwa Małopolskiego, a zarazem Honorowego Obywatela Gminy Wojciecha Kozaka otrzymali statuetki i gratulację, do których przyłączył się wójt gminy z Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem. Przedstawiciele Samorządu uhonorowali Liderów Produkcji Warzyw w roku 2013 okolicznościowymi statuetkami i nagrodami rzeczowymi. Pani Joanna Chmiela pięknymi słowami podziękowała za wyróżnienie. Do podziękowań dołączył się pan Michał Nowak. Obydwoje państwo to pokolenie młodych rolników, którzy łączą tradycję z nowoczesnością. Ponieważ są osoby, które poprzez swoją działalność, postawę, człowieczeństwo, wspierają naszą gminę, Rada Gminy podjęła uchwałę, aby takie wybitne jednostki gratyfikować tytułem "Honorowy Obywatel Gminy Igołomi- Wawrzeńczyce". Ludzie ci nie będąc mieszkańcami terenu gminy, bardzo angażują się na jej rzecz. W tym roku to zaszczytne wyróżnienie otrzymał ksiądz Infułat Jerzy Bryła. Pan wójt przybliżył wszystkim zgromadzonym osobę Jerzego Bryły. Mówił o księdzu Infułacie treści pełne wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich. W pracy, posłudze ks. Infułata Jerzego Bryły najważniejszy jest Człowiek. Troska o jest rozwój duchowy i religijny, kształtowanie oblicza moralnego i zawodowego, zgodnego z duchem Ewangelizacji i wskazaniami społecznej nauki Kościoła przekazywanej w najprostszy sposób. Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli Ks. Infułatowi akt honorowy, statuetki i udekorowali szarfą w barwach gminy. Delegacja KGW ze Stręgoborzyc wręczyła kosz warzyw jako symbol tegorocznych zbiorów. Zastępca wójta wręczył bukiet kwiatów w barwach narodowych, symbol polskości. W dalszym punkcie programu konferansjer zapowiedział wręczenie odznak honorowych "Zasłużony dla Rolnictwa" przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Odznaczenie to przyznawane jest w uznaniu pracy i trudu rolników, przyczyniających się do rozwoju rolnictwa i rozwoju wsi. Wydelegowanymi do odbioru wyróżnienia na tegorocznym święcie byli Państwo: Bronisława i Jacek Luty oraz Jadwiga i Waldemar Ropa z miejscowości Pobiednik Wielki.
W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaki honorowe wręczył pan Wicewojewoda Andrzej Harężlak w asyście Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Józefa Rysaka. Jak co roku na zakończenie oficjalnego otwarcia Małopolskiego Święta Warzyw przedstawiciele każdego sołectwa wręczyli zaproszonym gościom kosze warzywne, poświęcone podczas mszy świętej. Liderzy VI MŚW wręczyli symboliczny kosz z darami ziemi Marszałkowi Województwa Małopolskiego Markowi Sowa. Następnym wyróżnionym gościem, który otrzymał kosz warzyw od przedstawicieli sołectwa Zofipole był Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak, W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego otrzymał kosz z rąk młodego pokolenia sołectwa Rudno Górne, Panu Bogusławowi Sonikowi Posłowi do Parlamentu Europejskiego symbol święta warzyw wręczyli wydelegowani przez sołectwo przedstawiciele Wawrzeńczyc I, Panie z KGW Dobranowice, delegatki sołectwa z tej miejscowości wręczyły kosz na ręce Posła na Sejm RP Józefa Lasota. Pani Lidia Gądek Poseł na sejm RP obdarowana została koszem z plonami przez przedstawicieli sołectwa Koźlica. Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło miał przyjemność otrzymać kosz od przedstawicieli wsi Odwiśle. Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka podziękował przedstawicielom sołectwa Tropiszów za kosz pełen warzyw. Sąsiadujący z naszą gminą Starosta Powiatu Proszowickiego Zbigniew Wójcik z wielkim wzruszeniem przyjął symboliczne plony z rąk pana sołtysa Pobiednika Małego. Rada sołecka z Żydowa wyznaczyła delegację do wręczenia kosz panu Jarosławowi Bomba Dyrektorowi Krajowego Centrum Doradztwa Rolniczego. Małe sołectwo Wygnanów przygotowało kosz dla Zastępcy Dyrektora Małopolskiej Agencji Rynku Rolnego Andrzeja Kubisztala. Panie z KGW Igołomia wręczyły symboliczny kosz Rektorowi Uniwersytetu Rolniczego prof. dr hab. Włodzimierzowi Sady, Wawrzeńczyce II miały zaszczyt przekazać kosz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie panu Andrzejowi Nowakowi. Prezes Wojewódzkiego Zarządu Kółek i Organizacji Rolniczych Bogdan Laskosz otrzymał podziękowania i kosz od wsi Złotniki. Dziekan Wydziału ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Stanisław Mazur otrzymał kosz od reprezentacji Pobiednika Wielkiego. Pan Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w podzięce za współpracę z Gminnym Kołem Pszczelarzy otrzymał miodowy kosz. Wśród listy osób przybyłych wymienić należy: W-ce Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Władysława Kusińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Słomniki Pawła Knafel, Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice Jana Makowskiego, Wójta Gminy Koniusza Wiesława Rudek, Wójta Gminy Pałecznica Marcina Gaweł, Dziekana Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. Stanisława Mazura, Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach Marka Kowalika, Z-cę Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Zbigniewa Tomaszka, Członka Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie Krystynę Janecką, Dyrektor Biura Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Krakowie Marka Stasiaka, Dyrektora Wydawnictwa PETRUS Pawła Piotrowskiego, Z-cę Dyrektora Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP Łukasza Smółka, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Piotra Adamczuka, W-ce Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa Barbarę Kawa, Dyrektor Aeroklubu Krakowskiego Sabinę Hawryłko, Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Janina Dobaj, oraz inne znamienite osoby.
Po części oficjalnej zgodnie ze scenariuszem w kolejności ustalonej przez komitet organizacyjny miały miejsce: występy Kapeli Ludowej Wolanie, loteria fantowa organizowana w tym roku przez Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Występ lokalnego zespołu ALEBABKI z Igołomi, rozdanie nagród za konkurs zorganizowany przez Centrum Kultury i Promocji "Estetyczna zagroda i posesja wiejska", wręczenie nagród dla przewodniczących KGW z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w konkursie "Targi produktów lokalnych", gościnny występ grupy choreograficznej TRC Sławomira Haczek, występ debiutującej grupy tanecznej z CKiP pod kierownictwem Sławomira Haczek. Dodatkowych atrakcji na naszym świecie była cała masa. Wśród nich należy wymienić: degustację przygotowaną przez panie z KGW, Gminny Kociołek Warzywny, którego recepturę opracował pan Stanisław Paluch z firmy TASAK, natomiast danie przyrządziły i częstowały wszystkich zebranych panie z KGW Wawrzeńczyce. Na imprezie wydano ponad tysiąc porcji. Na niebie zachwycały pokazy lotnicze, motolotniarz pan Marcin Jasonek zrzucał słodycze i maskotki, widzieliśmy także olbrzymi balon. Wszystko to świadczy o wielości, jaką jest w stanie zapewnić na ten dzień sztab ludzi, którzy pracują nad promocją i dobrym wizerunkiem gminy.
O godzinie 19.30 zgodnie z zapowiedziami dla zgromadzonej publiczności na scenie l wystąpił zespół WEEKEND. Wszyscy tańczyli i bawili się w rytm znanych utworów Radka Liszewskiego, a przy piosence pt. "Ona tańczy dla mnie" wręcz wyręczali lidera. Po udanej imprezie przyszła kolej na zabawę taneczną, którą zabezpieczył zespół AG MUSIC pana Wojciecha Żabickiego z Odwiśla.
Joanna MurekFilm z VI Małopolskiego Święta Warzyw


Liderzy Święta Warzyw
Tradycją Święta Warzyw jest to, że każdego roku z terenu gminy wybierani są najlepsi rolnicy, producenci warzyw, których pan Marszałek Województwa Małopolskiego honoruje tytułami Liderów Produkcji Warzyw. Tytuł ten nadawany jest w uznaniu pracy i trudu wszystkich rolników Małopolski, przez co promowana jest również gmina na rynkach krajowych i zagranicznych.
Tegoroczni Liderzy VI Małopolskiego Święta Warzyw zostali nominowani przez Radę Sołecką z miejscowości Pobiednik Wielki i zaakceptowani do reprezentowania gminy przez Komitet Organizacyjny. Wyróżnionymi do tytułu Lider Produkcji Warzyw 2013r. zostali młodzi rolnicy: Pani Joanna Chmiela i pan Michał Nowak.

Krótka prezentacja Liderów
Pani Joanna Chmiela w 2005 roku ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i uzyskała tytuł magistra ekonomii. Od tego samego roku jest szczęśliwą mężatką oraz mamą 4 letniego syna Gabrysia. Działalność rolniczą Państwo Chmiela rozpoczęli w 2005 roku, gdy przejęli od rodziców zmodernizowane i prężnie funkcjonujące gospodarstwo. Już po pierwszym roku prowadzenia gospodarstwa wykorzystanie posiadających kontaktów handlowych oraz sukcesywne zdobywanie kolejnych odbiorców przyczyniło się do zwiększenia popytu, co w konsekwencji skłoniło ich do kolejnych modernizacji oraz inwestycji w gospodarstwo przy wsparciu Funduszy Unijnych. Obecnie gospodarstwo liczy 12 hektarów, na których uprawia się od wczesnej wiosny: sałatę, kalafiora, kapustę białą, brokuły, kapustę pekińską, ogórki, paprykę oraz chryzantemy doniczkowe. Duża część ww. warzyw uprawiana jest pod osłonami. Głównym odbiorcą warzyw oraz kwiatów jest duża sieć handlowa z Podhala, jak również lokalne hurtownie oraz odbiorcy zagraniczni zaopatrujący się w kwiaty. Wolne chwile Pani Joanna wraz z mężem spędzają podróżując i wypoczywając. Lubią czytać dobrą literaturę sensacyjną i kryminalną. Zimą jeżdżą na nartach i snowboardzie, czym próbują zarazić swojego syna.
Pan Michał Nowak ma 31 lat, od siedmiu lat jest żonaty, ma troje dzieci (dwie córki i syna). W roku 2008 ukończył Uniwersytet Rolniczy z tytułem Inżynier techniki rolniczej. Gospodarstwo rolne przejął po ojcu w 2010 roku, w chwili objęcia gospodarstwo posiadało powierzchnię 5 hektarów. Korzystając z programu " Młody Rolnik " zwiększył jego powierzchnię do 13 hektarów z tego 3 hektary dzierżawi. Wraz z żoną Agnieszką zajmuje się uprawą warzyw głównie kalafiora, kapusty, sałaty i ogórków. Wyhodowane produkty sprzedaje do lokalnych skupów warzyw. Dla ułatwienia pracy skorzystał z Unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 i zakupił ciągnik rolniczy wraz z maszynami uprawowymi. Cały czas dąży do rozwoju i ulepszenie swojego gospodarstwa. W czasie wolnym interesuje się piłką nożną i motoryzacją.

Wyróżnienie na Małopolskim Święcie Warzyw
1 września 2013r. na Małopolskim Święcie Warzyw wręczenia statuetek Lidera i Liderki Produkcji Warzyw dokonał Pan Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Pan Wojciech Kozak W-ce Marszałek Województwa Małopolskiego, a zarazem Honorowy Obywatel Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Z wielkim uznaniem za wybór trudnej drogi życiowej, jaką jest zawód rolnika pan Marszałek życzył obydwojgu wyróżnionym sukcesów w pracy i życiu prywatnym. Mówił o powiewie młodości, który korzysta z doświadczeń starszego pokolenia rolników. Tylko takie połączenie daje możliwość oparcia tradycji ze współczesnością, co w konsekwencji prowadzi do powstania prężnych gospodarstw i silnej polskiej wsi. Również Pan Wójt Gminy Józef Rysak i Pan Przewodniczący Rady Gminy Igołomi-Wawrzeńczyce wręczyli Liderom okolicznościowe statuetki oraz nagrody ufundowane przez Samorząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Na tegoroczne święto przedstawiciele firm z terenu gminy i nie tylko ufundowali cenne i atrakcyjne nagrody dla Liderów Produkcji Warzyw. Sponsorami nagród byli przedstawiciele następujących firm: Małopolska Izba Rolnicza - nagrodę wręczała pani Krystyna Janecka Członek Zarządu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe VIGOR, Yara Poland, Monsanto Polska sp. z o.o., Firma Polan, Firma Nasienna Sakata, Agro Jurek, PILAR TECH, Salon Fryzjerski BEAUTY PARADISE Aneta Żabicka.

Joanna Chmiela wyraziła podziękowania w imieniu Liderów
" ...Z okazji tak wyjątkowej roli, jaką przyszło nam młodym rolnikom sprawować na dzisiejszym Święcie Warzyw pragniemy serdecznie podziękować za wyróżnienie skierowane do nas przez Radę Sołecką Pobiednik Wielki, Wójta Gminy i Komitet Organizacyjny VI Małopolskiego Święta Warzyw. Zdajemy sobie sprawę, że uroczystość dzisiejsza to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego Rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych koszach warzyw kryje się nie tylko duma z pomyślnie zakończonych zbiorów, ale też wdzięczność za plony, a przede wszystkim mozolna praca i codzienna troska mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. My, jako reprezentacja tej grupy społecznej poznajemy, co to trud, ciężka praca wykonywana bez względu na porę dnia czy nocy w strugach deszczu i w palącym słońcu. Dziękujemy za zaszczepienie w nas takich wartości jak umiłowanie ziemi i patriotyzm, za szacunek do tradycji, za religijność. Podchodzimy z otwartym sercem i wyciągniętymi rękoma do trudnego zawodu rolnika. Jak nakazuje nasza polska gościnność zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania. Dziękujemy Panu Marszałkowi, za statuetki i podziękowania, Panu Wójtowi i Radzie Gminy za wyróżnienie, Pani Dyrektor Joannie Murek za udzielone wskazówki, wszystkim sponsorom za ofiarowanie nagród..."

Pani Joanna Chmiela podziękowała rodzicom, bez których nie mogłaby rozpocząć działalności rolniczej, bo to właśnie Oni nauczyli ją szanować i pielęgnować ziemię, stworzyli podwaliny, na których może wspólnie z mężem pracować. Również pan Michał Nowak w ciepłych słowach zwrócił się do swoich najbliższych, którzy wskazali mu dobrą drogę na przyszłość.


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaczył Zasłużonych dla Rolnictwa na VI Małopolskim Święcie Warzyw
Tradycją Małopolskiego Święta Warzyw organizowanego w podzięce za pracę rolników przez Urząd Gminy Igołomia Wawrzeńczyce, jest wyróżnienie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w uznaniu pracy, trudu rolników przyczyniających się do rozwoju rolnictwa i wsi przyznanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Rolnictwa". W roku 2013 oznaki honorowe otrzymali wyróżniający się przedsiębiorcy i rolnicy z miejscowości Pobiednik Wielki. Tymi osobami są Państwo Jacek i Bronisława Luty oraz Państwo Waldemar i Jadwiga Ropa zamieszkali w miejscowości Pobiednik Wielki.

Prezentacja Zasłużonych dla Rolnictwa
Państwo Jacek i Bronisława Luty mieszkają w miejscowości Pobiednik Wielki. Prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 6 hektarów. Obecnie Państwo Luty wspierani przez córkę Agatę kontynuują działalności gospodarczą zapoczątkowaną przez Pana Jacka Luty, który zajmuje się sprzedażą nasion od 1990 roku. Firma Jacek Luty spółka jawna prowadzi dystrybucję różnorodnych odmian nasion firmy BEJO ZADEN w ofercie firmy znajduje się większość nasion w sprzedaży detalicznej i hurtowej dostępnej na rynku polskim. Firma zaopatruje w nasiona gospodarstwa indywidualne, grupy producentów jak również zakłady przemysłowe w całej Polsce i nie tylko. W ofercie nasion znajdują się: nasiona warzyw gruntowych i szklarniowych, nasiona dyń (ponad 40 odmian), nasiona ziół, nasiona ekologiczne. Firma Pana Jacka Lutego nastawiona jest na wysoką, jakość obsługi, dzięki wieloletniemu doświadczeniu, znajomości rynku służy wiedzą i pomocą rolnikom z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, która określana jest mianem "Małopolskiego Zagłębia Warzywnego" jak również gmin sąsiednich.

Pan Waldemar Ropa wraz z żoną Jadwigą mieszkają w miejscowości Pobiednik Wielki. Państwo Ropa od 1975 roku prowadzą gospodarstwo warzywnicze o powierzchni 6,24 ha. Produkcja w gospodarstwie prowadzona jest w cyklu całorocznym, od wczesnej wiosny do późnej jesieni produkowane są warzywa takie jak: seler, kalafior, kapusta, ogórek. Warzywa sprzedawane są na rynku krajowym, zimą warzywa sprzedawane są z 4 przechowalni warzyw, z których każda może pomieścić po 200 skrzyń. Pan Waldemar Ropa został obdarzony zaufaniem wyborców i w latach od 1994 do1998 roku, a także od 1998 do 2002 roku pełnił funkcję Radnego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Pan Waldemar Ropa był jednym z założycieli spółdzielni producentów warzyw "WITAMEX". Z uwagi na prowadzoną działalność rolniczą pochłaniającą dużo czasu zrezygnował z prowadzenia spółdzielni i powrócił do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego wraz z żoną.

W imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby odznaki honorowe i legitymacje "Zasłużony dla Rolnictwa" dla Państwa Jacka i Bronisławy Luty oraz Waldemara i Jadwigi Ropa wręczył Wice Wojewoda Małopolski Andrzej Harężlak w asyście Wójta Gminy Józefa Rysaka.


Ksiądz Infułat Jerzy Bryła "Honorowym Obywatelem Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"
VI Małopolskie Święto Warzyw było dobrą okazją do uroczystego wręczenia księdzu Infułatowi Jerzemu Bryła tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce". Wójt Gminy Józef Rysak zaprezentował osobę księdza Infułata mówiąc:
"Ksiądz Infułat Jerzy Bryła związany jest z naszą gminą od lat swojego dzieciństwa. W Stręgoborzycach ukończył szkołę podstawową, w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach przyjął I Komunię Świętą i tu odprawił swoją mszę prymicyjną.
Pomimo wielu obowiązków ksiądz Infułat nie zapomina o miejscu skąd pochodzi, gdzie się wychował. Swoją osobą zaszczyca uroczystości kościelne i inne organizowane przez Samorząd Gminy. Szczególnie pamięta o swoich rodzinnych Stręgoborzycach."
W dniu dzisiejszym Ksiądz Infułat już po raz czwarty zaszczyca swoją osobą Małopolskie Święto Warzyw celebrując mszę świętą, głosząc Słowo Boże, błogosławi i poświęca płody naszej urodzajnej ziemi. W pracy, posłudze Księdza Infułata najistotniejszy jest Człowiek. Troska o jego rozwój duchowy i religijny, kształtowanie oblicza moralnego i zawodowego zgodnego z duchem nowej Ewangelizacji i wskazaniami społecznej nauki kościoła przekazywanej w najprostszy sposób.
Ksiądz Infułat Jerzy Bryła w dniu dzisiejszym otrzymuje najważniejszy tytuł nadawany przez naszą gminę Honorowy Obywatel Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Przez nadane wyróżnienie czcigodny ks. Infułacie Samorząd Gminy pragnie wyrazić swoją wdzięczność za Twoją dobroć, szczodrość i otwarte dla każdego serce"

Przewodniczący Rady Gminy Stefan Nawrot odczytał treść aktu nadania tytułu honorowego.
,,... Z potrzeby utrwalenia w pamięci współczesnych i przyszłych pokoleń Osób Zasłużonych, ludzi związanych z Gminą Igołomia-Wawrzeńczyce oraz w uznaniu Ich wybitnych osiągnięć i poczynań, działań i przedsięwzięć dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce dla kraju i świata Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce uchwałą Nr XXIX/264/2013 z dnia 25.06.2013r. nadaje Księdzu Infułatowi Jerzemu Bryła tytuł honorowy obywatel gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania...".
Uroczystego wręczenie aktu Honorowego Obywatela, statuetki i udekorowania w szarfę w barwach gminy dokonali Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy a zastępca Wójta Henryk Jończyk przekazał kosz biało - czerwonych kwiatów. Panie Koła Gospodyń Wiejskich ze Stręgoborzyc wręczyły Infułatowi tradycyjny kosz warzyw jako symbol pracy rolników.
Na VI Małopolskim Święcie Warzyw można było odwiedzić stoisko Wydawnictwa PETRUS. Odwiedzający stoisko mogli zapoznać się z dwiema publikacjami: "Wczoraj i dziś" - najnowsza książka o bohaterze dnia dzisiejszego, Księdzu Infułacie Jerzym Bryła - Honorowym Obywatelu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Zainteresowani mieli okazję dowiedzieć się o nieznanych faktach z życia bł. Jana Pawła II, z którym ksiądz Infułat przez wiele lat blisko współpracował i przyjaźnił się. Ksiądz Infułat Jerzy Bryła podpisywał książkę i bardzo chętnie każdemu ją dedykował.
Z drugą z polecanych książek - "Z pastorałem i humorem", - jako jedyną w Polsce publikacją stanowiącą zbiór 120 anegdot z życia biskupa Albina Małysiaka można było również zapoznać się na stoisku promocyjnym wydawnictwa. Biskup Albin Małysiak to jedyny człowiek, który potrafił do łez rozśmieszyć Jana Pawła II. Okazja była niebywała, gdyż był obecny Marek Mirosławski, autor książki, który również wpisywał pamiątkowe dedykacje.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +