Gmina sprzedaje działki

Całodobowa opieka medyczna


Opiekę medyczną w dni robocze od godziny 18.00 do 8.00 oraz całodobowo w dni wolne od pracy i święta dla mieszkańców Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pełni:
1. Firma Marketingowo-Medyczna "Mark-Med" Sp. z o.o.
oś. Urocze 2, Kraków tel. (12) 6442474
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach - Izba Przyjęć tel. (12) 386-52-31)

PACJENTÓW NIE OBOWIĄZUJE REJONIZACJA
Chory może wybrać dowolną placówkę, która świadczy usługi opieki medycznej w tym zakresie. Oznacza to, że nasi mieszkańcy będą mogli udać się do Proszowic (mimo, że placówka ta pełni świadczenia medyczne dla mieszkańców Powiatu Proszowickiego) i tam skorzystać z opieki medycznej. W Proszowicach świadczenia medyczne w godzinach nocnych oraz soboty, niedziele i święta wykonuje NZOZ OPC na ul. Kopernika, tel. 12/356-55-33, który swoją siedzibę ma w szpitalu w Proszowicach. Ze świadczeń opieki nocnej świątecznej pacjent może skorzystać w przypadku lżejszych, nagłych dolegliwości, z którymi normalnie udaje się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu lub przewlekle chorzy mogą dzwonić do ambulatorium i poprosić o wizytę domową.


Odwiedziło nas już: + Online: +