Gmina sprzedaje działki

SZKOLENIE PODSTAWOWE DRUHÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W AKCJACH RATOWNICZYCH

W dniu 24 stycznia 2015r. w Centrum Aktywności Lokalnej z siedzibą OSP w Tropiszowie oraz w dniu 31 stycznia 2015r. w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach rozpoczęły się szkolenia podstawowe (część I) strażaków ratowników dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenia zorganizowano na wniosek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Igołomi - Wawrzeńczycach - oddzielnymi rozkazami Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Dla każdej z grup zajęcia teoretyczne i BHP w ilości 30 godzin oraz zajęcia praktyczne również 30 godzin. Szkolącymi byli strażacy z JRG 4 dla grupy pierwszej oraz JRG 7 dla grupy drugiej. Zajęcia teoretyczne w Tropiszowie odbyły się dla druhów zgłoszonych przez OSP Tropiszów, Żydów i Igołomia-Zofipole, zaś w Wawrzeńczycach dla druhów z OSP Stręgoborzyce, Wawrzeńczyce, Złotniki i Dobranowice. Zajęcia praktyczne odbyły się odpowiednio w JRG 4 i JRG 7 w Krakowie. Szkolenie w dwóch grupach - liczących blisko 30 osób każda - miało na celu właściwe przygotowanie strażaków OSP do realizacji nałożonych zadań oraz spełnienia wymogów formalnych dot. wyszkolenia członków jednostek operacyjno-technicznych. Szkolenie zakończyły egzaminy: w dniu 15 lutego 2015r. na terenie JRG 4 w Krakowie dla grupy pierwszej oraz w dniu 22 lutego 2015r. na terenie JRG 7 w Krakowie dla grupy drugiej. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin i otrzymali odpowiednie zaświadczenia Komisji Egzaminacyjnej.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +