Gmina sprzedaje działki

Aktualności 2011


7.10.2011
OSP Tropiszów otrzymała torbę ratowniczą R1.Aktywność jednostki OSP Tropiszów spowodowała, że złożony jakiś czas temu wniosek do KRUS w Krakowie został dziś zrealizowany.
Czytaj dalej...


5.10.2011
Uroczyste przekazanie promesy na zakup sprzętu p. poż. dla OSP Tropiszów
Czytaj dalej...


OSP Żydów i OSP Tropiszów na V Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP w Wołowicach.
W dniu 27 sierpnia 2011 r. w miejscowości Wołowice - Gmina Czernichów odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu krakowskiego. W zawodach wzięło udział 36 drużyn w tym 16 drużyn kobiecych, wszystkie startowały w dwóch konkurencjach - sztafecie sportowej i części bojowej. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły Dziewczęta z Wołowic, a z drużyn Chłopięcych strażacy Sieciechowic. W zawodach startowały m.in. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu naszej gminy. Dziewczęta z OSP Żydów zajęły tym razem 11 miejsce, natomiast drużyna Chłopców z OSP Tropiszów zajęła 5 miejsce - z minimalną stratą do drugiego miejsca na podium. Naszych strażaków wspierały Zarządy obu OSP oraz Komendant Gminny druh Jan Dzięga. Zawody zakończyły się festynem w remizie OSP Wołowice.


GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
W dniu 17.07.2011r na terenie Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim wzorem lat ubiegłych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, które poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Zw. OSP RP Andrzej Knapik. W przygotowaniu imprezy znaczną pomocą wykazali się Komendant Gminny Jan Dzięga i druhowie OSP Pobiednik Mały.
Czytaj dalej...


OSP Wawrzeńczyce na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ochojnie
W sobotę 2 lipca 2011 r. w Ochojnie (gm. Świątniki Górne) odbyły się V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W turnieju wzięło udział 25 drużyn z 16 gmin powiatu krakowskiego w tym 7 drużyn kobiet. Wśród kobiet pierwsze miejsce zdobyły Panie z Sieciechowic (gm. Iwanowice) a wśród mężczyzn strażacy z OSP Miękini (gm. Krzeszowice). Nasza drużyna mężczyzn z OSP Wawrzeńczyce (zwycięzca zawodów gminnych w 2009 r.) zajęła 10 miejsce. W walce naszych strażaków wspierał Wójt Gminy Józef Rysak i druhowie z OSP Tropiszów.


W dniu 20.05.2011r. o godz. 9.00 odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP.
Czytaj dalej...


Strażackie uroczystości św. Floriana - 2011 r.
W niedzielę 1 maja 2011 r., (w tym roku, w dniu szczególnym dla wszystkich Polaków, beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II) przedstawiciele jednostek OSP Tropiszów i OSP Igołomia-Zofipole oraz pozostałych dwóch z terenu igołomskiej parafii OSP Czernichów i OSP Glewie - uroczyście obchodziły dzień swojego patrona św. Floriana.
Czytaj dalej...


W dniu 30.04.2011r. w budynku Domu Strażaka w Igołomi przeprowadzona została część teoretyczna kursu obsługi pilarki spalinowej dla członków OSP z terenu gminy zorganizowanego przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP. Zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w dniu 17.03.2011r. w kursie wzięło udział po 2 strażaków wyznaczonych z każdej jednostki OSP. Szkolenie przeprowadził instruktor Arkadiusz Leja. Część praktyczna odbędzie się już poza granicami gminy i została zaplanowana na dzień 14.05.2011r. w Myślachowicach k/Trzebini.


W dniu 29.04.2011r. na obiekcie Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach miały miejsce ćwiczenia taktyczno - bojowe w zakresie działań ratowniczo - gaśniczych związanych z ewakuacją szkoły, gaszeniem pożaru i udzieleniem pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. Celem ćwiczeń prowadzonych pod nadzorem PSP, w których wzięły udział OSP Wawrzeńczyce, OSP Złotniki, OSP Rudno Górne, OSP Stręgoborzyce oraz MSK Kraków i JRG 4 Kraków - było m.in. sprawdzenie współdziałania jednostek OSP z terenu gminy w warunkach pożaru, sprawdzenie procedur uruchamiania sił i środków przy użyciu systemu selektywnego alarmowania, doskonalenie taktyki gaśniczej, sprawdzenie przygotowania jednostek OSP do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej oraz zabezpieczania miejsca akcji.
Około godz. 11.00 upozorowano pożar w pomieszczeniach piwnicznych budynku szkoły, a skutkiem silnego zadymienia była utrata przytomności przez pracownika szkoły. Wydobywający się dym został zauważony przez personel i po zawiadomieniu dyrekcji zarządzono ewakuację wszystkich uczniów a Pani Dyrektor zawiadomiła PSP dzwoniąc na nr 998. Pierwszą jednostką przybyłą na miejsce była OSP Wawrzeńczyce. Po przeprowadzeniu rozpoznania KDR wydał polecenie odcięcia dopływu gazu i prądu, a strażacy zbudowali linię gaśniczą do piwnicy. Wprowadzona do piwnic rota znalazła osobę ranną (manekin), którą ewakuowała na zewnątrz budynku i przekazała ratownikom, którzy udzielili pierwszej pomocy medycznej. Po przyjeździe na miejsce pozostałych zawiadomionych OSP, KDR przydzielił im zadania: OSP Złotniki - pomoc w ewakuacji i udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy medycznej, OSP Rudno Górne - zasilenie GCBA 5/24 z OSP Wawrzeńczyce, OSP Stregoborzyce - zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejsce przybyły również siły z JRG 4 oraz oficer operacyjny MSK, który przejął dowodzenie. Po przeszukaniu pomieszczeń szkoły rota natrafiła na 3 uczniów, którzy pozostali w sali 105 na piętrze. KDR wydał polecenie sprawienia drabiny do okna budynku i uczniowie zostali ewakuowani.
Po zakończeniu akcji przeprowadzona została analiza ćwiczeń, a strażacy PSP na szkolnym boisku przybliżyli dzieciom i młodzieży temat i cel działań ewakuacyjnych i ratowniczo - gaśniczych.


W dniu 28.04.2011r. w sali budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyło się zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP skierowane do członków Ochotniczych Straży Pożarnych szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym w czasie akcji ratowniczej. W szkoleniu wzięło udział 45 druhów ze wszystkich OSP działających na terenie gminy. Pięciogodzinne szkolenie zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej (na odcinku drogi powiatowej Wawrzeńczyce - Proszowice) przeprowadził w interesujący i przystępny dla uczestników sposób Z-ca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Wojciech Machała.


W dniu 12.04.2011r. na terenie świetlicy wiejskiej w Koźlicy miało miejsce trzygodzinne szkolenie teoretyczno - praktyczne z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w którym wzięli udział delegowani przedstawiciele ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, sołtysi oraz część pracowników Urzędu Gminy. Szkolenie poprowadzili kolejno: Wójt Gminy Józef Rysak - informując o zagrożeniu powodziowym na terenie gminy i prowadzonych w roku ubiegłym akcjach przeciwpowodziowych, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza - omawiając współpracę Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego z zespołami gminnymi, w tym z Gminą Igołomia - Wawrzeńczyce, były Kierownik Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Andrzej Nąckiewicz - przekazując bardzo bogate teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu konstrukcji wałów przeciwpowodziowych rz. Wisły oraz działań ratowniczych i zabezpieczających z praktycznym pokazem układania worków z piaskiem.


ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
W okresie od 21 stycznia do 26 lutego 2011 roku zakończyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce.
Czytaj dalej...Odwiedziło nas już: + Online: +