Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w DobranowicachPrezes - Grzegorz Flesiński tel. 600-441-328
Naczelnik - Wojciech Guzik tel. 664-061-973
Wiceprezes - Bogusław Szterleja
Z-ca naczelnika - Rafał Sonik
Skarbnik - Mirosław Libura
Sekretarz - Paweł Łukasik
Gospodarz - Jan Sonik
Członek Zarządu - Józef Kopeć


Sprzęt:
Star 660
Pompy: Polonia PO5R, Honda WT 30 X
piła do drewna


Zebranie sprawozdawcze OSP Dobranowice za 2014 r.


85 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobranowicach

Czytaj dalej...


Historia
OSP w Dobranowicach powstała 17 czerwca 1925 r. Od początku działalności ówczesny Zarząd rozpoczął starania mające na celu zgromadzenie środków, które umożliwiłyby zakup sprzętu.. Pierwsze pozyskane fundusze pochodziły ze składek członkowskich oraz z organizowanych przedstawień. W roku 1929 ze składek wszystkich mieszkańców wsi Dobranowice został wybudowany Dom Ludowy, który służył lokalnej społeczności tej miejscowości, w tym także strażakom, aż do lat 80. Znajdowała się w nim remiza, a także sala do imprez kulturalnych oraz mleczarnia. W swojej ponad 85-letniej historii jednostka z Dobranowic brała udział w wielu akcjach ratowniczych. W pamięci druhów szczególnie mocno odcisnął się jednak udział w takich działaniach, jak: pomoc przy umacnianiu wałów przeciwpowodziowych i likwidacji skutków powodzi w 1971 r. w Igołomi i Wawrzeńczycach, w 1997 i 2002 r. w Pobiedniku Małym, czy też walka o utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na Wiśle w 2010r. Istotnym elementem działalności jednostki jest także udział w zawodach strażackich, zarówno na szczeblu gminnym, rejonowym jak i powiatowym. OSP Dobranowice brała również udział w zabezpieczaniu wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II na krakowskich Błoniach, za które otrzymała specjalne podziękowania od kardynała Franciszka Macharskiego. 18 lipca 2010 r jednostka obchodziła uroczyście jubileusz 85-lecia swego istnienia. Jesienią 2012 r. zostały zrealizowane prace termomodernizacyjne w wielofunkcyjnym budynku Remizy OSP w Dobranowicach, dofinansowane ze środków budżetu województwa w programie "Małopolskie Remizy".


Odwiedziło nas już: + Online: +