Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w Pobiedniku MałymPrezes - Tadeusz Tacik tel. 12 2873402
Wiceprezes - Naczelnik - Kamil Migas
Wiceprezes - Andrzej Migdał
Z-ca Naczelnika - Michał Tacik
Skarbnik - Stanisław Żabicki
Sekretarz - Roman Tacik
Gospodarz - Krzysztof Tacik
Członek Zarządu - Alfred Maciejak


Sprzęt:
Żuk A-15
Pompy: Polonia PO5R, PO3E, Honda WT30X
Agregat prądotwórczy: Promax
Piła do drewna: Stihl


Obchody Św. Floriana w Pobiedniku Małym
Z okazji święta strażaków - św. Floriana druhowie z jednostki OSP Pobiednik Mały obchodzili swoje święto. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 2.05.2015 r. o godzinie 17.00

Czytaj dalej...


Strażacy z Pobiednika Małego na uroczystościach Wielkanocnych w 2015 r.

Po 14 latach strażacy z jednostki OSP Pobiednik Mały włączyli się w uroczystości kościelne związane ze Świętami Wielkanocnymi. W wielki piątek i w wielką sobotę pełnili wartę przy Grobie Pańskim a następnie w Wielką Niedzielę uczestniczyli w nabożeństwie rezurekcyjnym.


Historia
Jednostka w Pobiedniku Małym powstała w 1956 roku. Powstanie jednostki w Pobiedniku Małym związane było w znacznym stopniu z tym, iż miejscowość ta, a także pobliski Pobiednik Wielki były w latach 50. miejscowościami o zabudowie drewnianej. Domy mieszkalne, a szczególnie zabudowania gospodarcze m.in. stodoły bardzo często kryte były strzechami. Powodowało to wielkie zagrożenie pożarowe. W pierwszym okresie swego istnienia OSP borykała się ze znacznymi problemami finansowymi. Jej wyposażenie było również bardzo skromne. Na wyposażeniu znajdowała się jedna pompa ręczna oraz kilka węży. Transport sprzętu i druhów na akcje ratownicze odbywał się zazwyczaj zaprzęgiem konnym. Pod koniec lat 60. druhowie wzięli udział w jednej z najpoważniejszych akcji tego okresu, a mianowicie w pożarze w Pobiedniku Wielkim, w wyniku którego spłonęła stodoła wraz ze zbiornikami zboża w dawnym Państwowym Gospodarstwie Rolnym.
Druhowie z OSP w Pobiedniku Małym obok walki z pożarami często zmagali się z innym żywiołem, jakim jest woda. Strażacy biorą udział w kontroli wałów powodziowych na rzece Wiśle, która przepływa przez gminę i stanowi jej południowa granicę. Szczególnie dramatyczna była walka z powodzią w 1970 roku, kiedy to miało miejsce przerwanie zabezpieczeń i Pobiednik Mały znalazł się pod wodą. Ponadto, m.in. w 2010 roku druhowie brali udział w wycince drzew, które łamały się pod wpływem szronu i szadzi w Ojcowskim Parku Narodowym. Członkowie OSP w Pobiedniku Małym aktywnie uczestniczą również w innych formach działalności społecznej uczestnicząc m.in. w przygotowaniach, organizacji i zabezpieczeniu Małopolskiego Święta Warzyw organizowanego przez gminę Igołomia-Wawrzeńczyce na terenie lotniska Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim, pomagają także w przygotowaniu corocznie organizowanego pikniku dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy. W roku 2014 Urząd Gminy planuje wykonanie termomodernizacji budynku OSP przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Odwiedziło nas już: + Online: +