Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnie GórnymPrezes - Jan Zapała tel. 12 2874015
Wiceprezes-Naczelnik - Mieczysław Płaszewski tel. 12 2874275
Wiceprezes - Marcin Szkuta
Z-ca naczelnika - Piotr Zientara
Skarbnik - Marian Głowa
Sekretarz - Przemysław Matjas
Gospodarz - Marian Gajda


Sprzęt:
Jelcz 005, Żuk A-156,
Pompy: Polonia PO5R, PO3E,
Pompa szlamowa Honda WT30X
Agregat prądotwórczy: ESE 200 BS
Pilarka spalinowa: OLEO-MAC


Historia
OSP W Rudnie Górnym została zarejestrowana w rejestrze Stowarzyszeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie13 stycznia 1961 roku. Druhowie bardzo szybko podjęli działania mające na celu jak najlepsze wyposażenie jednostki w sprzęt przeciwpożarowy. Już w 1962 r. pozyskali ręczną pompę gaśniczą, która obsługiwana była przez czterech strażaków. W 1964 roku zdobyto jednocylindrową motopompę spalinową. Pozyskany sprzęt spowodował istotny wzrost skuteczności prowadzenia akcji przeciwpożarowych. Przez pierwszy okres swego istnienia jednostka z Rudna Górnego nie posiadała własnej remizy. Dlatego druhowie podjęli intensywne działania na rzecz jej budowy. Pierwszym krokiem był zakup za środki pochodzące ze składek mieszkańców Rudna Górnego 32-arowej działki oraz przylegającej jeszcze jednej nieruchomości o pow. 22 ary. Na zakupionych działkach rozpoczęto budowę Domu Strażaka, którą zakończono w połowie lat 80. W tym czasie ochotnicy systematycznie działali na rzecz pozyskania jak najlepszego usprzętowienia dla swojej jednostki. W roku 1994 OSP Rudno Górne pozyskała drugi (pierwszym był ŻUK) samochód bojowy marki Star-200 GBA przekazany przez Przyzakładową Straż Pożarną z Mysłowic. W związku z powyższym koniecznym stało się dobudowanie do remizy nowego garażu. Inwestycję ukończono przed kilkoma laty. Bardzo ważną datą w dziejach OSP w Rudnie Górnym był dzień 18 lipca 1997 roku, kiedy to jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2014 Urząd Gminy wykona przy dofinansowaniu ze środków PROW - Odnowa i Rozwój Wsi, termomodernizację budynku Domu Strażaka, wraz z wymianą pokrycia dachu, wykończeniem elewacji oraz modernizacją instalacji c.o.


Odwiedziło nas już: + Online: +