Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w StręgoborzycachPrezes - Konrad Szterleja tel. 723-666-395
Naczelnik - Roman Jasonek tel. 791-191-006
Z-ca naczelnika - Tomasz Giemza
Skarbnik - Stanisław Giemza
Sekretarz - Mateusz Cygan
Członek Zarządu - Grzegorz Szostek
Gospodarz - Witold Komenda
Kronikarz - Paweł Duda


Sprzęt:
Star 244
Pompy: Polonia PO3E, PO5R,
piła do drewna Mc Culloch,
pompa szlamowa Honda WT 30X,
agregat prądotwórczy Honda


Historia
Początki historii jednostki w Stręgoborzycach sięgają dramatycznych lat II wojny Światowej. W roku 1941 utworzony został w tej miejscowości pododdział strażacki, którego członkowie należeli do OSP w Wawrzeńczycach. Dwa lata później w 1943 w Stręgoborzycach powstała samodzielna już formacja i ten rok uznawany jest powszechnie za datę utworzenia straży w tej miejscowości. W tamtym okresie druhowie mieli do swojej dyspozycji hydronetkę i pompę ręczną. W roku 1955 jednostka została wyposażona w pierwszą motopompę, którą otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnych w Miechowie. Szczególnie ważną datą w dziejach OSP był rok 1968, kiedy to rozpoczęto budowę remizy. Obiekt miał równocześnie pełnić funkcję Domu Ludowego dla mieszkańców. Inwestycję zakończono w 1974 roku. Lata 70. to czas, kiedy sukcesywnie następowała wymiana i modernizacja wyposażenia, którym dysponowali druhowie z tej jednostki. Najpierw w 1970 roku została wymieniona motopompa, następnie w 1978 roku OSP Stręgoborzyce otrzymała ze Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie-Nowej Hucie swój pierwszy samochód bojowy Star-25. Pojazd ten służył druhom aż do roku 2001, kiedy to jednostka otrzymała pojazd bojowy Star-244. Siedziba OSP w ostatnich latach była remontowana i modernizowana, a na rok 2014 Urząd Gminy zaplanował rozbudowę obiektu o pomieszczenie garażowe, przy dofinansowaniu ze środków budżetu województwa małopolskiego w programie "Małopolskie Remizy".


Odwiedziło nas już: + Online: +