Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w WawrzeńczycachStrona internetowa OSP Wawrzeńczyce

1. Prezes - Maciej Duda
2. Wiceprezes - Artur Kasprzyk
3. Wiceprezes Naczelnik - Mariusz Migas
4. Zastępca Naczelnika - Szymon Gawlikowski
5. Skarbnik - Krzysztof Mietła
6. Sekretarz - Tomasz Adamski
7. Członek Zarządu - Alicja Duda
8. Kronikarz - Katarzyna Duda, Gabriela Adamska
9. Gospodarz - Łukasz Mierniczek

Sprzęt:
Pojazdy: Jelcz 010 R, Polonez Caro, Ford Transit
Pompy:
Pływająca Niagara, Polonia PO5R, Honda WT30X, Honda WT40X,
Piły: MS 192 T, MS 290,MS 880,
Agregat prądotwórczy: Geko 2600 E-A, FOGO FH 3541
Zestaw PSP R1-torba ratownicza
Agregat hydrauliczny: Holmatro


Najstarszym zachowanym dokumentem świadczącym o istnieniu straży pożarnej w Wawrzeńczycach jest księga kasowa pochodząca z 1918 roku i tę właśnie datę druhowie przyjmują za symboliczny, pierwszy rok istnienia straży pożarnej. Już w latach 20. druhowie z Wawrzeńczyc podejmowali pierwsze starania związane z budową remizy. Niestety, jak świadczą zapisy z ówczesnych protokołów zebrań, na przeszkodzie realizacji tego projektu stał brak środków finansowych. Mimo to druhowie nie rezygnowali z pomysłu. Fundusze pozyskiwano ze składek członkowskich strażaków, darowizn członków wspierających, jak również organizując zabawy taneczne i loterie fantowe. We wspomnianym już wcześniej roku 1926, OSP w Wawrzeńczycach wzbogaciła się o wóz oraz beczki. Żelazo niezbędne do wykonania okuć, zostało zakupione we własnym zakresie. W 1932 roku jednostka zakupiła nowe sikawki oraz syrenę alarmową. W latach 30. w działaniach strażaków bardzo duży nacisk został położony na szkolenia, które przeprowadzane były na obowiązkowych zbiórkach. Ówcześni druhowie zdawali sobie doskonale sprawę z tego, jak ważną rzeczą jest właściwe wyszkolenie strażaków. Podczas ciężkich lat niemieckiej okupacji miejscowi ochotnicy nie zaprzestali swojej działalności. W latach 40. na ich wyposażeniu znajdowały się m.in. 2 sikawki ręczne, a także motopompa. Jednostka posiadała również ciężkie i lekkie bosaki. Bardzo ważną datą w historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrzeńczycach był 5 kwietnia 1995 roku, kiedy to jednostka ta została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W tym też okresie budynek Remizy został rozbudowany, a działka na której się znajduje stała się własnością OSP. O coraz lepszym wyszkoleniu ochotników świadczyć mogą również wyniki uzyskiwane podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych. Dziś strażacy z Wawrzeńczyc są bardzo dobrze przeszkoleni w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego oraz udzielania pomocy przedmedycznej. W składzie jednostki znajdują się druhowie operatorzy hydraulicznego sprzętu ratowniczego. Każdego roku druhowie biorą udział w największej ilości akcji ratowniczo-gaśniczych spośród wszystkich gminnych jednostek. Zdecydowana większość z akcji ma miejsce podczas wypadków i kolizji na drodze krajowej nr 79. Jako członkowie OSP znajdującej się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym uczestniczą w akcjach nie tylko na terenie swojej gminy, ale i poza nią, np. w Krakowie. Wyposażenie jednostki w sprzęt ratowniczy można śmiało uznać za jedno z najlepszych wśród OSP powiatu krakowskiego - ziemskiego. W 2011 roku zostały zrealizowane prace termomodernizacyjne budynku Remizy OSP w Wawrzeńczycach, dofinansowane ze środków budżetu województwa w programie "Małopolskie Remizy", a dwa lata później w roku 2013 roku prace związane z budową instalacji gazowej i instalacji centralnego ogrzewania dla budynku Remizy OSP również z tego programu.


Odwiedziło nas już: + Online: +