Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach



Strona internetowa OSP Złotniki

1. Prezes - Skalski Tomasz
2. Naczelnik - Jachimczyk Piotr
3. Z-ca Naczelnika - Caba Roman
4. Sekretarz - Waszkiewicz Kamil
5. Kronikarz - Mączka Dominik
6. Skarbnik - Galus Konrad
7. Członek Zarządu - Magiera Jan
8. Gospodarz - Gaudyn Józef

Sprzęt:
Samochody: DAF, Żuk, Lublin
Pompy: PoloniaPO5R, PO3E, Honda WT30X, M8/1,2
Agregat hydrauliczny: Holmatro
Piła do drewna Husqwarna


Historia
Początki Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach datowane są na przełom lipca i sierpnia 1914 roku. Utworzenie jednostki w tym okresie, kiedy praktycznie cała zabudowa miejscowości była drewniana, a zagrożenie pożarowe bardzo duże, stało się koniecznością. Spośród wielu często dramatycznych akcji ratowniczych, w których uczestniczyli strażacy szczególne miejsce w historii jednostki zajmują akcje ratownicze związane z walką ze skutkami wielkich powodzi, które nawiedziły te tereny w latach 1970 i 1972. Wisła przerwała wówczas wały, zalewając pola i budynki mieszkalne. Druhowie wspierani przez poszkodowanych mieszkańców ratowali z pełnym poświęceniem życie i dobytek ludzi. W drugiej połowie lat 80. druhowie ze Złotnik podjęli starania o rozpoczęcie budowy nowej remizy. W kwietniu 1989 roku uzyskano stosowne pozwolenie i niezwłocznie rozpoczęto realizację projektu, przy znacznym wsparciu mieszkańców. Obiekt miał również spełniać rolę Domu Ludowego. Ostatecznie budowa została ukończona w 1997 roku. Jego otwarcie i przekazanie do użytkowania nastąpiło 20 lipca 1997 roku, a uroczystą mszę św. przed nowym budynkiem odprawił ks. Feliks Formas proboszcz parafii w Wawrzeńczycach. W maju 2005 roku remiza otrzymała nową elewację i została także ocieplona. W 2013 roku przy pomocy Kółka Rolniczego w Złotnikach przeprowadzono remont sali oraz sanitariatów. Druhowie ze Złotnik dbają nie tylko o stałe, systematyczne unowocześnianie sprzętu, którym dysponują, ale starają się podnosić swoje umiejętności i poziom wyszkolenia. Stąd też od roku 2002 wielu z nich uczestniczy w różnorakich kursach (np. ratownika medycznego) i szkoleniach m.in. w zakresie obsługi sprzętu hydraulicznego, pił spalinowych. Jedną z form podnoszenia i doskonalenia sprawności bojowej jest udział w gminnych, powiatowych i rejonowych zawodach sportowo-pożarniczych.


Jednostka OSP Złotniki doposażona w ciężki samochód pożarniczy
W 2015 r. jednostka OSP Złotniki była gospodarzem święta Floriana czterech jednostek OSP, które funkcjonują na terenie parafii Wawrzeńczyce.

Czytaj dalej...


Uroczystości 100 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach połączone z wręczeniem nowego sztandaru OSP i odsłonięciem tablicy pamiątkowej
W dniu 27.09.2014r. miała miejsce podniosła uroczystość 100 - lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach, połączona z wręczeniem Jednostce nowego sztandaru.

Czytaj dalej...



Odwiedziło nas już: + Online: +