Gmina sprzedaje działki

Ochotnicza Straż Pożarna w ŻydowiePrezes - Robert Kopeć tel. 698-688-675
Naczelnik - Krzysztof Kudelski tel. 12 2874017
Wiceprezes - Łukasz Cichy
Z-ca naczelnika - Józef Mazurek
Skarbnik - Tomasz Dziura
Sekretarz - Anna Migas
Gospodarz - Robert Kopeć


Sprzęt:
Żuk A-15
Pompa Polonia PO5R,
piła STIHL,
pompa szlamowa Honda WT30X


Historia
Ochotnicza straż pożarna w Żydowie została założona w 1917 roku. Jej powstanie było inicjatywą mieszkańców wsi. W początkowym okresie jednostka dysponowała pierwszym, konnym wozem strażackim. Na jej wyposażeniu była również w okresie międzywojennym pompa ręczna napędzana przez czterech strażaków. Alarm pożarowy ogłaszał druhom ręcznie uruchamiany dzwon. Powstanie jednostki dało mieszkańcom tej miejscowości znaczny wzrost poczucia bezpieczeństwa. Pamiętajmy bowiem, iż ówczesny Żydów to miejscowość, w której nieomal wszystkie gospodarstwa były drewniane i kryte strzechą. W czasie II wojny światowej działalność straży została zawieszona. Po wyzwoleniu w 1945 roku szybko doszło do wznowienia funkcjonowania. Pierwsze lata powojenne były dla druhów bardzo trudne. Posiadany przez nich wcześniej sprzęt został bowiem w większości zniszczony lub rozgrabiony. Mimo to strażacy nie poddali się w tych trudnych okolicznościach. Na 30-arowej działce otrzymanej z rozparcelowanego majątku ziemskiego wybudowana została przez nich remiza. Poprzez swoją wieloletnią, aktywną działalność prowadzoną na różnych polach, OSP Żydów stała się ważnym elementem kształtującym życie lokalnej społeczności. Druhowie z tej jednostki nie tylko starają się chronić mieszkańców przed skutkami pożarów i innych zagrożeń, ale aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym m.in. współpracując ściśle z Kołem Gospodyń Wiejskich, uczestnicząc w organizacji takich imprez jak dożynki czy Małopolskie Święto Warzyw w Pobiedniku Wielkim. biorą także udział w najważniejszych świętach i uroczystościach religijnych m.in. w obrzędach Wielkiej Nocy, dniu patrona strażaków - św. Floriana. Jednostka uczestniczyła również w działaniach zabezpieczających pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II I Benedykta XI. W 2000 roku przy pomocy Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce i wielkim wsparciu mieszkańców Żydowa i prężnej działalności Zarządu OSP rozpoczęto budowę nowego Domu Strażaka. Dziś nowy budynek zrealizowany stosunkowo niewielkim nakładem finansowym jest wykończony, w miarę urządzony i służy nie tylko strażakom, ale także młodzieży i KGW.


Odwiedziło nas już: + Online: +