Gmina sprzedaje działki

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich

W dniu 19 maja 2015 roku Proboszcz Parafii Pobiednik Mały ksiądz Jacek Hałat obchodził jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich. Po uroczystej Mszy świętej delegacje reprezentujące naszą gminę i parafię składały życzenia i wręczały kwiaty. W pierwszej kolejności życzenia i kwiaty wręczali przedstawiciele parafii pan Wacław Kustra i pani Stanisława Kapała a także przedstawiciele KGW Pobiednik Mały. W imieniu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce piękne życzenia złożył Wójt Gminy pan Józef Rysak a w-ce Wójt Gminy pan Henryk Jończyk oraz sekretarz Gminy pani Iwona Kubik wręczyli kwiaty i upominki. Dostojny jubilat został powołany na proboszcza Parafii Pobiednik Mały w lipcu 2014 roku i mimo tak krótkiego czasu pokazał się jako dobry gospodarz a zarazem ciepły człowiek, który jednoczy parafię. Naturalnym jest więc uczucie prawdziwej i szczerej wdzięczności za pomoc i życzliwość okazywaną każdemu z nas. Życzymy księdzu proboszczowi następnych pięknych jubileuszy a także wiele zdrowia, radości i umiejętności przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +