Gmina sprzedaje działki

Piknik historyczny w Stręgoborzycach

Dnia 17 maja 2015 roku na placu dawnej szkoły w Stręgoborzycach odbył się "Piknik historyczny" z okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej i Koło Gospodyń Wiejskich w Stręgoborzycach. Patronatem imprezę objął Starosta Powiatu Krakowskiego pan Józef Krzyworzeka i Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pan Józef Rysak. środki finansowe przekazało Starostwo Powiatowe i Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce. Miejsce wybrano nie przypadkowo; w budynku szkoły w czasie okupacji działała tajna drukarnia konspiracyjnego pisma, "Wieś idzie". Gospodarze obiektu w trosce o zachowanie pamięci urządzili tutaj salę historyczną, izbę regionalną oraz okolicznościowe wystawy. W programie Pikniku przewidziano zwiedzanie zbiorów w budynku jak i wystaw kolekcjonerów pana Mateusza Komendy-militaria i Wojciecha Sikory- pojazdy zabytkowe. Imprezę prowadziła pani Eleonora Kusińska- przewodnicząca KGW Stręgoborzyce oraz pani Klęk- prezes Wspierania Aktywności Lokalnej Wsi Stręgoborzyce. O godz. 14-tej odśpiewaniem hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość. Prowadząca witała gości honorowych, wśród nich księdza Infułata Jerzego Bryłę-Honorowego Obywatela Gminy, kombatantów na czele z pułkownikiem Julianem Ziębą- zdobywca Berlina, gospodarzy gminy w osobach pana Wójta Józefa Rysaka i Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pana Stefana Nawrota. Przywitała licznie przybyłych Przedstawicieli Rady Powiatu i Starostwa Powiatowego. Po przywitaniu wszystkich obecnych w asyście pocztów sztandarowych delegacje złożyły kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów ruchu oporu. W przemówieniach okolicznościowych podkreślano wagę bohaterstwa Polaków wałczących na wszystkich frontach oraz w ruchu oporu, mówiono także o konieczności zachowania dla pokoleń pamięci o ich bohaterskich czynach i poświęceniu. Temu także miał służyć przeprowadzony dla dzieci i młodzieży konkurs na prace literacką i plastyczną pt. "Patriotyzm w kontekście wydarzeń XX wieku" Laureatom zostały wręczone nagrody. Występy zespołu Alebabki i młodzieży szkolnej z Igołomi zakończyły część oficjalna. Podczas pikniku kuchnia polowa serwowała wojskową grochówkę, bigos i kiełbaski, a panie z KGW częstowały zebranych gości pysznymi ciastami. Na stoiskach wystawienniczych licznie przybyli uczestnicy mogli odbierać okolicznościowe gadżety. upamiętniające wydarzenia, czekały też materiały promocyjne gminy i powiatu. Przy sprzyjającej pogodzie goście pikniku korzystali z przygotowanych dla nich atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się m.inm. Stoisko gminne LOK. Piknik zakończył się w godzinach popołudniowych a organizatorzy zebrali pozytywne opinie za pomysł i przygotowanie imprezy, która wpisuje się w przygotowany przez KGW cykl, "Nasza ziemia, ludzie, historia".
Eleonora KusińskaPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +