Gmina sprzedaje działki

Plan miejscowy


UCHWAŁA NR XXXIX/324/2014 RADY GMINY IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Wawrzeńczyce, dnia 15.04.2014

II WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Tekst planu


Rysunki planu (plik zip)


Prognoza środowiskowa


Uwagi do prognozy - formularz


Uwagi do zmiany planu - formularzWawrzeńczyce, dnia 4.02.2014

WYŁOŻENIE PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Tekst planu


Rysunek planu


Prognoza środowiskowa


Uwagi do prognozy - formularz


Uwagi do zmiany planu - formularzWawrzeńczyce, dnia 22 stycznia 2014
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Wawrzeńczyce, dnia 9 sierpnia 2011
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce
Czytaj dalej...


Plan miejscowy Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA -WAWRZEŃCZYCE
Czytaj dalej...

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY IGOŁOMIA - WAWRZEŃCZYCE (plik 5 MB)
Czytaj dalej...


Mapa cz1 (plik 22 MB)

Mapa cz2 (plik 7,5 MB)


Tekst planu (plik pdf)

Tekst planu zmiany 2007 (plik pdf)

Tekst planu zmiany 2006 (plik pdf)


Odwiedziło nas już: + Online: +