Gmina sprzedaje działki

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


Uwaga: aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - konto jest bezpłatne (www.epuap.gov.pl) Adres elektronicznej skrzynki podawczej -kliknij


Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
DOC, RTF
XLS
CSV
TXT
GIF, TIF, BMP, JPG
PDF
ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Odwiedziło nas już: + Online: +