Gmina sprzedaje działki

Rada Gminy
Uchwały Rady Gminy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (więcej)

Radni Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce - kadencja 2006-2010

Okręg nr 1 - Igołomia

JAN SKOCZ
44 lata; rodzina: żona 5-cioro dzieci; wykształcenie: wyższe; zawód: rolnik; zainteresowania: sport, wędkarstwo
Okręg nr 1 - Igołomia


ZUZANNA STAWINOGA
44 lata; rodzina: mężatka, jedno dziecko; wykształcenie: zasadnicze zawodowe; zawód: pracownik introligatorni; zainteresowania: działalność społeczna i kulturalna

Okręg nr 2 - Zofipole

WITOLD WIĘK
50 lat; rodzina: żona Anna, syn Mariusz, córka Beata; wykształcenie średnie; zawód: strażak zawodowy, technik pożarnictwa; zainteresowania: sport, geografia, kultura; doświadczenie: Prezes Klubu Sportowego „Wiarusy”, współprowadzi gospodarstwo rolne o pow.3.70 ha
Okręg nr 3 - Tropiszów

MACIEJ MINOR
41 lat; rodzina: żonaty, jedno dziecko; wykształcenie: wyższe mgr, zawód: inżynier ogrodnictwa; zainteresowania: informatyka, polityka, ogrodnictwo
Okręg nr 3 - Tropiszów

STANISŁAW GAS
32 lata; rodzina: żonaty, ma córkę; wykształcenie: zawodowe, zawód: rolnik
Okręg nr 4 - Odwiśle

Przewodniczący Rady Gminy

STEFAN NAWROT
48 lat; wykształcenie: wyższe; zawód: funkcjonariusz administracji państwowej, zainteresowania: wędkarstwo, metaloplastyka, literatura fantastyczno-naukowa.
 
Okręg nr 5 - Pobiednik Wielki

DANUTA ZASADA
51 lat; rodzina: zamężna; wykształcenie: zawodowe, zawód: rolnik; zainteresowania: ogrodnictwo
Okręgu nr 6 - Pobiednik Mały, Koźlica

TADEUSZ TACIK
rodzina:
żonaty, ma trzech synów; wykształcenie: zasadnicze; zawód: elektronik, monter układów elektronicznych automatyki przemysłowej; zainteresowania: muzyka, pożarnictwo OSP i motoryzacja
Okręg nr 7 - Wawrzeńczyce I

JANUSZ BARANEK
59 lat; rodzina: dwóch synów, synowa i wnuczka; wykształcenie wyższe, rencista; zainteresowania: literatura, ekonomia, podatki
Okręg nr 7 - Wawrzeńczyce I

EDWARD KASPRZYK
55 lat; rodzina: żona, trzech synów; wykształcenie: zawodowe, zawód: wiertacz (poszukiwania naftowe), rencista; zainteresowania: polityka, ochrona środowiska, sport; doświadczenie: sołtys Wawrzeńczyc I czwartą kadencję
Edward Kasprzyk
Okręg nr 8 - Wawrzeńczyce II

EDWARD ĆWIKŁA
61 lat; rodzina: żonaty, troje dzieci; wykształcenie: średnie rolnicze; zawód: rolnik, rencista; zainteresowania: wędkarstwo, pszczelarstwo
Okręg nr 9 – Złotniki

KRYSTYNA KWIATEK
46 lat; rodzina: mąż, syn, córka; wykształcenie średnie; zawód: rolnik; doświadczenie: działa w KGW w Zlotnikach od 12 lat
Okręg nr 10 - Dobranowice

WACŁAW FLESIŃSKI
64 lata, rodzina: żonaty; wykształcenie: zawodowe, rencista; zainteresowania: prace społeczne
Okręg nr 11 - Rudno Górne

KAZIMIERZ GAS
50 lat, rodzina: 3 osoby; wykształcenie: zawodowe; zainteresowania: rolnictwo, muzyka
Okręg nr 12 - Stręgoborzyce, Wygnanów, Żydów

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy


WIESŁAWA NATALIA SIEJA
 59 lat; rodzina: zamężna, dwóch synów żonatych; wykształcenie: świadectwo wykwalifikowanego rolnika, wydane przez Urząd Miasta Kraków, zawód: rolnik, krawcowa materiałów ciężkich; zainteresowania: dobra książka, polityka, doradztwo, sport, dobra muzyka, oświata szkolna, Interesuje się życiem na wsi i bolączkami mieszkańców, stara się im pomagać o ile to możliwe; doświadczenie: od 1998 r. sołtys, radna drugą kadencję, prowadzi z mężem i synem gospodarstwo rolne;

Komisje Rady

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Igołomia- Wawrzeńczyce
Maciej Minor Przewodniczący Komisji
Edward Ćwikła Z-ca Przewodniczącego Komisji
Witold Więk  
Janusz Baranek  
Tadeusz Tacik  
Jan Skocz  
Komisja Budżetowa
Jan Skocz Przewodniczący Komisji
Janusz Baranek  
Danuta Zasada  
Zuzanna Stawinoga  
Edward Ćwikła  
Komisja Oświaty
Zuzanna Stawinoga Przewodnicząca Komisji
Kazimierz Gas  
Janusz Baranek  
Maciej Minor  
Tadeusz Tacik  
Komisja Drogowa
Wacław Flesiński Przewodniczący Komisji
Edward Kasprzyk  
Witold Więk  
Krystyna Kwiatek  
Stanisław Gas  
Komisja Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Witold Więk Przewodniczący Komisji
Edward Kasprzyk  
Zuzanna Stawinoga  
Kazimierz Gas  
Wiesława Sieja  
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Danuta Zasada Przewodnicząca  Komisji
Krystyna Kwiatek  
Stanisław Gas  
Wacław Flesiński  
Wiesława Sieja  

Odwiedziło nas już: + Online: +