Gmina sprzedaje działki

Spotkanie druhów z jednostek OSP z terenu Gminy


W dniu 18.10.2014r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach odbyło się spotkanie druhów z jednostek OSP z terenu Gminy. Było to spotkanie podsumowujące współpracę strażaków ochotników z Panem Józefem Rysakiem Wójtem Gminy oraz Panem Stefanem Nawrotem Przewodniczącym Rady Gminy w kadencji 2010-2014. Pan Wójt oraz Pan Przewodniczący Rady podkreślali jak ważną rolę dla mieszkańców pełnią strażacy ochotnicy. Warto zauważyć, iż dotychczasowe działania ochotniczej straży pożarnej przenoszą się stopniowo na inne rodzaje ratownictwa, w tym głównie ratownictwa technicznego, podczas zdarzeń na drogach. W zależności od specyfiki obszaru chronionego wspomnieć należy także o działaniach OSP prowadzonych w trakcie trwania akcji powodziowych. Pomocą służą nam również podczas zagrożeń będących zwłaszcza wynikiem anomalii pogodowych tj. pożary, powodzie, podtopienia i inne katastrofy.
Pan Andrzej Knapik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w ramach podsumowania, po krótce opowiedział o licznych inwestycjach zrealizowanych na budynkach remiz strażackich i o uroczystościach w których brali udział nasi druhowie. Pan Wójt wraz z Panem Przewodniczącym złożyli podziękowania na ręce prezesów z każdej jednostki OSP za tą kilkuletnią współpracę, która jak Pan Wójt podkreślał przebiegała zawsze zgodnie i bez zarzutu. Całe spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze.


Prezentacja: "Podsumowanie działalności OSP 2010-2014"Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +