Gmina sprzedaje działki

Wybory sołtysów

W styczniu miały miejsce wybory na sołtysów w całej naszej gminy, ponieważ zakończyła się 4-letnia kadencja, wybranych w 2011r. na te funkcje osób. Frekwencja tak jak 4 lata temu była dość przeciętna w porównaniu do wyborów z przed 4 lat, a dość niska jeśli weźmiemy liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców. Na 15 sołectw tylko w jednym (Wygnanów), tym najmniejszym, była wymagana liczba osób (20%) uprawnionych do głosowania w sołectwie w wyznaczonym terminie. W pozostałych 14 miejscowościach, wybory na sołtysów odbyły się w drugim terminie, przewidzianym w statucie sołectwa, tj. pół godziny po wyznaczonym terminie, bez względu na ilość mieszkańców obecnych na zebraniu. Frekwencja była różna, w poszczególnych sołectwach. Największa frekwencja w stosunku do liczby uprawnionych była na zebraniu w Stręgoborzycach (50 osób na 300 uprawnionych), w Tropiszowie (73 osoby na 675 uprawnionych) oraz w Wawrzeńczycach II (71 osób na 541 uprawnionych). Najniższa frekwencja była na zebraniach w Pobiedniku Wielkim (15 na 196), Złotnikach (38 na 462), Zofipolu (29 na 383).
W 1/3 sołectw nastąpiła zmiana sołtysów, są to sołectwa: Dobranowice (Pani Edyta Jasonek w miejsce Pana Jana Caby), Rudno Górne Pan Kamil Zapała po rezygnacji Jana Zapały), Stręgoborzyce (Pan Adam Zadaj w miejsce Zbigniewa Zająca), Pobiednik Mały Pani Marianna Migas w miejsce Tadeusza Tacika, Wawrzeńczyce II (Pan Edgar Latała w miejsce Pani Marii Wójcik). W pozostałych sołectwach tylko w Wawrzeńczycach I obecny sołtys miał kontrkandydata (Pani Karolina Gruszczak) ale wygrał zdecydowanie. Natomiast w pozostałych 9 sołectwach obecni sołtysi nie mieli konkurencji i zostali wybrani praktycznie jednogłośnie. Dla przypomnienia podajemy nazwiska pozostałych sołtysów w naszej gminie:
Odwiśle - Danuta Jordan
Koźlica - Władysław Marszałek
Igołomia - Zuzanna Stawinoga
Zofipole - Krzysztof Szczęsny
Pobiednik Wielki - Zbigniew Nowak
Tropiszów - Jan Dzięga
Złotniki - Weronika Sroga
Żydów - Wiesława Sieja
Wygnanów- Jan MalinowskiPowrót

Odwiedziło nas już: + Online: +