Gmina sprzedaje działki

SPZOZ Proszowice


Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach
ul. Kopernika 13, 32-100 Proszowice
tel. centrala 123865105 sekretariat 123865102 fax. 123861400
spzoz.proszowice@poczta.fm

Oddziały
- Anestezjologia
- Chirurgia
- Obserwacyjno-Zakaźny
- Chorób Wewnętrznych
- Dziecięcy
- Ginekologiczno Położniczy
- Neurologiczny
- Neonatologii
- Pulmunologiczny

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Ordynator: Lek. med. Marek Bernaś
Pielęgniarka Oddziałowa: Adamczyk Maria
Oddział znajduje się w głównym budynku na IV piętrze
tel. (012 ) 386 51 90

Oddział Chirurgii Ogólnej i Dziecięcej
Ordynator: dr n. med Jerzy Bucki - Specjalista Chirurgii Ogólnej i Transplantologii Klinicznej
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Lipowiecka-Krzyk
Oddział znajduje się w głównym budynku na IV piętrze

Telefony:
Dyżurka lekarska 012 386 51 89
Lekarz dyżurny 012 386 51 89
Dyżurka pielęgniarska
Odcinek męski 012 386 51 86
Odcinek żeński 012 386 51 87
Odcinek dziecięcy 012 386 51 83

Lekarze oddziału:
lek. med. Stanisław Rzucidło - Specjalista Chirurgii Ogólnej Z-ca Ordynatora
lek. med. Andrzej Morasiewicz - Specjalista Chirurgii Ogójnej Starszy Asystent
lek. med. Miłosz Rolirad - Specjalista Chirurgii Ogólnej Starszy Asystent
lek. med. Grzegorz Walencik - Młodszy Asystent
lek. med. Mariusz Wilczek - Młodszy Asystent
lek. med. Krzysztof Aksendowski - Młodszy Asystent
lek. med. Wojciech Gierczak - Młodszy Asystent

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Ordynator: Lek. med. Jan Bertman
Pielęgniarka Oddziałowa: Elżbieta Luty
Oddział znajduje się w osobnym budynku za głównym budynkiem

Telefony:
Dyżurka lekarska 123865211
Lekarz dyżurny 123865211
Dyżurka pielęgniarska 123865260

Lekarze oddziału:
lek. med. Jurek Zbigniew Z-ca Ordynatora
lek. med. Rojek-Margas Bożena
lek. med. Juza-Drwal Władysława
lek. med Walencik Anna

Oddział Chorób Wewnętrznych
Ordynator: Lek. med. Grzegorz Okularczyk
tel 123865154 fax 123865257
Pielęgniarka Oddziałowa: Magdalena Forma
Oddział znajduje się w głównym budynku na II piętrze

Telefony:
Dyżurka lekarska 123865167
Lekarz dyżurny 123865253
Dyżurka pielęgniarska kobiet 123865169
Dyżurka pielęgniarska męska 123865164
OIOM 123865170
Telefon do chorych: męska 123865168
Telefony do chorych: kobiet 123865169
informacja dla chorych i rodzin w godz. 12.00 do 14.00

Lekarze oddziału:
lek. med. Duniec Alicja Specjalista Chorób wewnętrznych Z-ca Ordynatora
lek. med. Sroga Anna Specjalista Chorób wewnętrznych i Diabetologii
lek. med. Chmura Włodzimierz Specjalista Chorób wewnętrznych
lek. med. Włosowicz Adrian
lek. med. Grudzzień Przemysław Specjalista Chorób wewnętrznych
lek. med. Adamus Józef Specjalista Chorób wewnętrznych
lek. med. Dominiak Magdalena
lek. med. Szarkowski Piotr

Oddział Dziecięcy
Ordynator: Lek. med. Ewa Gajewska
tel. 012 386 51 56
Pielęgniarka Oddziałowa: Mazurek Agata
Oddział znajduje się w głównym budynku na II piętrze

Telefony:
Dyżurka lekarska 012 386 51 42
Lekarz dyżurny 012 386 51 42
Dyżurka pielęgniarska 012 386 51 38

Lekarze oddziału:
lek. med. Kościelniak Maria
lek. med. Bożek Anna
Oddział Ginekologiczno Położniczy
Ordynator: dr n.med Józefczak Marek
Pielęgniarka Oddziałowa: Raton Malec Henryka
Oddział znajduje się w głównym budynku na III piętrze

Telefony:
Dyżurka lekarska 012 386 51 82
Lekarz dyżurny 012 386 51 54
Dyżurka pielęgniarska 012 386 51 81

Lekarze oddziału:
lek. med. Wtorek-Golowska Małgorzata Specjalista Ginegolog Zastępca Ordynatora
lek. med. Skiba Adam Specjalista Ginekolog
lek. med. Muszyński Marek Specjalista Ginekolog
lek. med. Jakubowski Jerzy Specjalista Ginekolog
lek. med. Ciepielewski Adam Specjalista I stopnia Ginekolog

Oddział Neurologiczny
Ordynator: Lek. med. Golowski Stanisław
tel. 123865162
Pielęgniarka Oddziałowa: Adamczyk Maria
Oddział znajduje się w głównym budynku na parterze

Telefony:
Dyżurka lekarska 123865162
Lekarz dyżurny 123865167
Dyżurka Pielęgniarska 0123865163

Lekarze oddziału:
lek. med. Kozera-Szarpak Krystyna Z-ca Ordynatora
lek. med. Bojda Antoni

Oddział Neonatologii
Ordynator: Lek. med. Ewa Wójtowicz
telefon 012 386 51 52
Pielęgniarka Oddziałowa: Jolanta Podstawa
Oddział znajduje się w głównym budynku (A) na III piętrze

Telefony:
Dyżurka lekarska - 123865152
Lekarz dyżurny - 123865142
Dyżurka pielęgniarska - 123865177

Oddział Pulmunologiczny
Ordynator: dr n. med. Wojciech Skucha
Pielęgniarka Oddziałowa: Kowalska Edyta
Oddział znajduje się w budynku parterowym obok głównego budynku

Telefony:
Dyżurka lekarska 123865198
Lekarz dyżurny 123865211
Dyżurka pielęgniarska 123865193
telefon do chorych 123865198
sekretariat od pon. do pt. 07.25-14.355 tel. 123865197

Lekarze oddzialu:
lek. med. Szadkowska-Bach Małgorzata Z-ca Ordynatora
lek. med. Chamera Joanna
lek. med. Basa Arkadiusz
lek. med. Goliński Łukasz


Odwiedziło nas już: + Online: +