Gmina sprzedaje działki

Termomodernizacja budynków komunalnych


Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi
Od 2008r. Gmina co roku korzysta ze środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kolejnym obiektem, który Gmina zgłosiła w roku 2012 jest budynek Ośrodka Zdrowia w Igołomi. Wykonawcą zadania wybranym w drodze postępowania przetargowego była Firma Budowlana J&S Kurek Janusz- Kazimierza Wielka. Umowa z wykonawcą Nr 272.6.2012 została podpisana 18.07.2012r. Koszt termomodernizacji to 171.197,92 brutto. W ramach inwestycji docieplono 1000m2 ścian i stropu budynku, docieplenie ścian fundamentowych, wymiana elementów ślusarskich i stalowych, ponadto została wykonana opaska wokół budynku oraz wykonany został remont cząstkowy dachu i wymiana ofasowania i orynnowania budynku. Roboty zostały wykonane i odebrane w listopadzie 2012r. Na inwestycje pozyskano preferencyjna pożyczkę (częściowo umarzalną) w wysokości 140 tys. zł.


Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy
Na inwestycję Gmina stara się pozyskać preferencyjną pożyczkę (częściowo umarzalną) w wysokości 179 tys. zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość zadania: 216.305,98 zł, (w tym bud. komunalny w Pobiedniku Małym 64.413,55 zł, remiza OSP w Pobiedniku Małym 73.075,95 zł, świetlica wiejska w Koźlicy 78.816,48 zł). Roboty obejmują docieplenie ścian i stropów oraz wykończenie elewacji zewnętrznych wszystkich trzech budynków.

Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Koźlicy

Termomodernizacja remizy OSP w Pobiedniku Małym

Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Pobiedniku Małym


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +