Gmina sprzedaje działki

DELEGACJA Z TURCJI


W dniu 16 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli przedszkola, gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z przedstawicielami podobnych jednostek działających w Turcji. Wizyta miała na celu wymianę doświadczeń w ramach realizowanego projektu z Programu Comenius Regio oraz praktyk wspierania nauczycieli w realizacji codziennych zajęć. Spotkanie było okazją nie tylko do przeprowadzenia dyskusji o różnicach i podobieństwach zadań oświatowych w obu krajach, lecz także do nawiązania kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości wzajemną pomocą, wymianą informacji oraz wsparciem tureckich przedstawicieli oświaty. Podczas wizyty goście zwiedzali przedszkole, uczestniczyli też w zajęciach zorganizowanych w każdej grupie wiekowej. Dzieci przedszkola zaprezentowały nie tylko umiejętności manualne - wykonywały ozdoby bożonarodzeniowe - ale też wokalne i taneczne. Nauczycielki wykorzystały różne środki przekazu prezentując gościom naszą kulturę, tradycje oraz działania projektowe. Przedszkolaki od ponad roku poznawały 3 najważniejsze wartości życiowe: sprawiedliwość, odpowiedzialność, demokrację, stały się one mottem przewodnim w życiu naszej placówki. Bardzo wspierają przedszkole w tym rodzice, którzy uświadamiają swoje pociechy w środowisku domowym. Wizyta to czas na zaprezentowanie dotychczasowych umiejętności, czas podsumowań a także zaplanowanie kolejnych działań. Wkrótce przedszkolaki z Wawrzeńczyc oraz przedszkolaki z Turcji ( Isparta) będą realizować kolejną już ostatnią w tym projekcie wartość "niesienie pomocy", już widzimy że projekt procentuje, a nasi najmłodsi znają zasady dobrego wychowania.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +