Gmina sprzedaje działki

Wielopokoleniowy Piknik Rodzinny

Dnia 21 czerwca 2015 r. na terenie Centrum Kultury i Promocji odbył się Wielopokoleniowy Piknik Rodzinny pod hasłem „Dziecko i jego rodzina” zorganizowany przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce” we współpracy z Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. Impreza objęta była honorowym patronatem starosty powiatu krakowskiego p. Józefa Krzyworzeki i wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józefa Rysaka.
Na pocz±tku prezes Stowarzyszenia p. Karolina Gruszczak powitała przybyłych go¶ci: wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Józefa Rysaka, zastępcę wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce p. Henryka Jończyka, dyrektor Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach p. Mieczysławę Stawarz, zastępcę dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach p. Beatę Sonik-Marchewka, zastępcę dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach p. Wiolettę Klęk, dyrektor szkoły podstawowej w Dobranowicach p. Urszulę Nagielsk±-Włusek oraz panie przedszkolanki z przedszkola w Wawrzeńczycach. Następnie prezes Stowarzyszenia przekazała podziękowania dla sponsorów pikniku: sołectw Wawrzeńczyce I i Wawrzeńczyce II, wójta gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, starosty powiatu krakowskiego, pp. Urszuli i Krzysztofa Skórów oraz p. Barbary Gajda-Costanzo, wła¶cicielki apteki „Bliska Tobie” w Wawrzeńczycach.
Po powitaniu nadszedł czas na występy dzieci z przedszkola i klasy „0” – uczniów GCE w Wawrzeńczycach. Zaprezentowały taniec inspirowany filmem „Titanic”, za który zdobyły pierwsze miejsce w konkursie tańca przedszkolaków. Kolejna grupa przebrana za agentów zatańczyła nowoczesny układ taneczny. Dzieci najmłodsze przedstawiły program artystyczny przygotowany specjalnie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. Grupa starszaków przedstawiła spektakl „Pinokio” w wersji nowoczesnej. Na koniec dzieci wręczyły swoim rodzicom drobne upominki. Po przedszkolakach wyst±piło kółko gitarowe pod kierunkiem p. Piotra Bartosika, które wykonało kilka piosenek.
W czasie występów artystycznych na placu przed budynkiem CKiP członkowie Stowarzyszenia oferowali napoje i przek±ski – ciasta i kiełbaski z grilla. Kilka pań ze Stowarzyszenia sprzedawało losy na loterię fantow±. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko - dzieci mogły bawić się jeżdż±c autkami lub skacz±c w dmuchanym zamku, co cieszyło się duż± popularno¶ci±. Dodatkow± atrakcj± był wóz Ochotniczej Straży Pożarnej z Wawrzeńczyc, który wzbudził duże zainteresowanie dzieci. Równocze¶nie na sali konferencyjnej CKiP wodzirej prowadził rodzinn± zabawę, podczas której ¶wietnie bawili się dziadkowie, rodzice i dzieci.
Pod koniec pikniku przyszedł czas na losowanie fantów. Nagrody ufundowali pp. Jolanta i Gustaw Migasowie – sklep wielobranżowy „Nika”, p. Barbara Gajda-Costanzo – apteka „Bliska Tobie”, p. Anna Obirek – Studio Urody „Anna”, firma Group K. B., p. Marek Bartkiewicz – prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, p. Anna Musiał – sklep spożywczo-przemysłowy, p. Joanna Murek – dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, pp. Agata i Grzegorz Chmielowie oraz członkinie Stowarzyszenia: p. Zofia Mietła, p. Anna Sonik i p. Maria Szafarz.
Piknik, mimo niezbyt sprzyjaj±cej pogody, cieszył się zainteresowaniem okolicznych mieszkańców. Mamy nadzieję, że był to miło spędzony czas i zapraszamy na inne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie „Odnowa Wsi Wawrzeńczyce”.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +