Gmina sprzedaje działki

Wyniki przetargów 2015


Znak: GK.271.7.2015
Wawrzeńczyce dnia 15.07.2015r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 15.07.2015r. do realizacji zadania pod nazwą "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce"- wybrano:
S. Przytuła, W. Przytuła, G. Przytuła "JOKER" Spółka Jawna
ul. Elżbiety Łokietkówny 16
32-130 Koszyce

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 19.690,00 zł (brutto) / 1 miesiąc dowozu, słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 (brutto) za 1 miesiąc dowozu.


Czytaj dalej...


Znak: GK.271.6.2015
Wawrzeńczyce, dnia 26.06.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 26.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą:
„1. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „Międzygórze” – dz. nr ewid. 859,
2. Modernizacja drogi gminnej w Wawrzeńczycach „za GS-em” – dz. nr ewid. 2525,
3. Modernizacja drogi gminnej w Igołomi – dz. nr ewid. 1111/1,
4. Modernizacja drogi gminnej w Rudnie Górnym „Morawy” – dz. nr ewid. 510,
5. Modernizacja drogi gminnej w Pobiedniku Małym „za cmentarzem” – dz. nr ewid. 23,
6. Modernizacja drogi gminnej w Stręgoborzycach „za lasem w kier. cegielni” – dz. nr ewid. 904,
7. Modernizacja drogi gminnej w Zofipolu – dz. nr. ewid. 440/2” - wybrano:

PRIMA-KOP Grzegorz Wawrzeń
32-104 Koniusza, Niegardów 60

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 152.145,83 zł (brutto), słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści pięć złotych 83/100 (brutto).


Czytaj dalej...


Znak: GK.271.3.2015
Wawrzeńczyce, dnia 19.06.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" - wybrano:
"EKOM" Maciejczyk Spółka Jawna
26-052 Nowiny, ul. Zakładowa 29
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 764.640,00 zł (brutto), słownie: siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.5.2015
Wawrzeńczyce, dnia 17.06.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 17.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: "Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni ze skocznią w dal i siłownią zewnętrzną, służących rekreacji i upowszechnianiu sportu wraz z utwardzonymi powierzchniami komunikacji pieszej" - wybrano:
"PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza, 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 493.902,24 zł (brutto), słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwa złote 24/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Znak: GK.271.4.2015
Wawrzeńczyce dnia 08.06.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 08.06.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń przedszkola samorządowego w Wawrzeńczycach wraz z przebudową instalacji wewnętrznych wod.-kan., c.o. i elektr. na dz. nr 456/3." - wybrano:
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „EL-BUD” Leszek Wójcik 32-825 Borzęcin 589 F

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 374.977,41 zł (brutto), słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych 41/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniu 12.05.2015 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


9.04.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 09.04.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP Igołomia – Zofipole o garaż dwustanowiskowy z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.” - wybrano:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej
Pobiednik Wielki 92, 32-126 Igołomia

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 277.888,88 zł (brutto), słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych 88/100 (brutto).
Uzasadnienie wyboru:

Czytaj dalej...


30.03.2015r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 30.03.2015r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1. Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750,
2. Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – „Góra Złotnicka” w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650,
3. Remont drogi gminnej Dobranowice „Stare Pola” (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850." - wybrano:

PRODiM Oskar Niezabitowski
ul. Katowicka 20/22, 31- 351 Kraków

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniu 19.02.2015 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.10.2014
Wawrzeńczyce dnia 02.01.2015r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 02.01.2015r. do realizacji zadania pod nazwą: „Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce – rurociąg zasilający pompownię Wawrzeńczyce D 225 PE ” - wybrano:
„INSTALBUD” s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk 32-740 Łapanów 69
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 650.577,82 zł (brutto), słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych 82/100 (brutto).

Uzasadnienie wyboru


Wyniki przetargów 2014


Informacja o wyniku przetargu
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 24.12.2014r. do realizacji zadania pod nazwą „Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce”- wybrano:
ALEKSPOL Luty Sławomir
Zofipole 53, 32-125 Wawrzeńczyce

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniach 19.11.2014, 20.11.2014 i 21.11.2014 odbyły się przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie i Igołomi.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 07.08.2014r. do realizacji zadania pod nazwą: "Termomodernizacja budynków komunalnych w Pobiedniku Małym i Koźlicy" - wybrano:
„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice

Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.7.2014 Wawrzeńczyce, dnia 24.07.2014r. Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 24.07.2014r. do realizacji zamówienia pod nazwą: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Wielki, Pobiednik Mały, Tropiszów - etap I"
– wybrano:
Firma Projektowo-Budowlano-Handlowa „EKO-PBH” Sp. z o.o.
30-318 Kraków, ul. Michała Bałuckiego 28
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 214.020,00 zł (brutto), słownie: dwieście czternaście tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 (brutto).

Czytaj dalej...


7.07.2014r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 07.07.2014r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Budowa urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody dla systemu wodociągowego Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce" - wybrano:
"INSTALBUD" s.c. Łukasz Kaczmarczyk, Stanisław Kaczmarczyk
32-740 Łapanów 69

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 1.669.160,51zł (brutto), słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 51/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.8.2014
Wawrzeńczyce, dnia 13.06.2014r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.06.2014r. do realizacji zadania pod nazwą: „Remont drogi gminnej Koźlica – Zofipole od sklepu w kierunku północno – zachodnim do p. Pacha, dz. nr ewid. 431/2 i 451/2 w Koźlicy – Zofipolu km 0+000-1+200” -
wybrano:
Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.5.2014
Wawrzeńczyce, dnia 13.06.2014r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.06.2014r. do realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
- droga gminna w Wawrzeńczycach „Kolonia” – dz. nr ewid. 2533/1 dł. 0,680 km,
- droga gminna w Dobranowicach „Nowowawrzeńczyce” – dz. nr ewid. 537/1 dł. 0,610 km,
- droga gminna w Stręgoborzycach „od p. Godzickiego w kierunku zachodnim” – dz. nr ewid. 860 dł. 0,530 km,
- droga gminna w Wawrzeńczycach „od zabudowań p. Siciarza w kierunku północnym” – dz. nr ewid. 150/3 i 96/4 dł. 0,510 km” –
wybrano:
Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniach 12.05.2014, 13.05.2014 i 14.05.2014 odbyły się przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie i Igołomi oraz zabudowanej w Odwiślu.
Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.4.2014
Wawrzeńczyce dnia 01.04.2014r.
OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 31.03.2014r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Rozbudowa budynku strażnicy OSP o garaż dla samochodu strażackiego z instalacją wewnętrzną elektryczną oraz przebudowa przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej do istniejącego budynku OSP Stręgoborzyce."
- wybrano:
P.W. REMSET Tadeusz Sitarz
os. Dywizjonu 303 56c/17, 31-875 Kraków
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 80.542,13 zł (brutto), słownie: osiemdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 13/100 (brutto)

Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.2.2014
Wawrzeńczyce dnia 31.03.2014r.
Informacja o wyniku przetargu

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 31.03.2014r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia Numer ogłoszenia: 57282 - 2014"
- wybrano:
Przedsiębiorstwo handlowo - usługowe BUD - MA Kozik Maciej
Pobiednik wielki 92
Czytaj dalej...


Znak: ZP.271.1.2014
Wawrzeńczyce dnia 26.03.2014r.
Informacja o wyniku przetargu

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 26.03.2014r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tropiszów dla działek oznaczonych nr 484/1 - 484/34, jako uzupełnienie I etapu wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
- wybrano:
Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Czesław Ciszewski Biórków Mały 79, 32-104 Koniusza
Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 21.03.2014r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1. Remont drogi gminnej "Odwiśle-Zastruże", dz. nr ewid. 2594 i 2563/2 w Wawrzeńczycach km 0+000-0+680, 1+280-2+480,
2. Remont drogi gminnej Odwiśle od Bujaka – wału wiślanego do rampy, dz. nr ewid. 1120/2 i 588 w Igołomi – Odwiślu km 0+530-1+390,
3. Remont drogi gminnej "ROLPAK" koło sklepu i ogrodu działkowego od strony północnej, dz. nr ewid. 471/1 w Tropiszowie km 0+000-0+550."
- wybrano:

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniach 17.02.2014, 18.02.2014 i 19.02.2014 odbyły się przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


Zarządzenie Nr 9/2014
Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
z dnia 31.01.2014r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.

Czytaj dalej...

Wzory umów


Wyniki przetargów 2013


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 25.11.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Remont / modernizacja wielofunkcyjnego budynku społecznego w Rudnie Górnym”
- wybrano:
„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 383.495,69 zł (brutto), słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 69/100 (brutto).

Czytaj dalej...


Informacja o wyniku przetargu
W dniu 1.10.2013 odbył się przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Tropiszowie.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 26.09.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej K600040 Tropiszów „Sachalina” (nr ew. 258) w miejscowości Tropiszów.” - wybrano:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej
32-126 Igołomia, Pobiednik Wielki nr 92

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 77.777,77 zł (brutto), słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 77/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.09.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w Wawrzeńczycach” - wybrano: P.P.H.U. „TRANS-ART”
33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie 33, ul. Bobrowska 33

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 362.077,30 zł (brutto), słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 30/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU - OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) /Pzp w myśl art. 92 ust. 2 ustawy Pzp – Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów”
prowadzonym w trybie „przetargu nieograniczonego” wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
ALEKSPOL Aleksander Luty
32-125 Wawrzeńczyce, Zofipole 53

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 3,78 zł (słownie: trzy złote 78/100) brutto / 1 km dowozu.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach) informuje, że decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 22.08.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach" - wybrano:
F.H.U. Tasak Stanisław Paluch
32-120 Nowe Brzesko ul. Nękanowice 209

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 7,40 zł (słownie: siedem złotych 40/100) brutto /za jedno dzienne żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) na 1 dziecko.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuje, że decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 22.08.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Usługa cateringowa – zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi" - wybrano:
ROYAL TASTE Mołek Karolina
30-438 Kraków, ul. Borkowska 30

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 7,50 zł (słownie: siedem złotych 50/100) brutto /za jedno dzienne żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) na 1 dziecko.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 07.08.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i internatów”
- wybrano:
GLOBAL Ltd – Marcin Sak
ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 3,62 zł (słownie: trzy złote 62/100) brutto / 1 km dowozu.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 02.08.2013r. do realizacji zadania pod nazwą: „Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych – na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”
- wybrano:
„KOMBUD” L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Spółka Jawna 32-100 Proszowice, ul. Jagiełły 25
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 518,00 zł (słownie: pięćset osiemnaście złotych 00/100) brutto / 1km utrzymania drogi gminnej za jeden miesiąc
1.030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych 00/100) brutto / 1km utrzymania drogi powiatowej za jeden miesiąc

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.07.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000zł”
- wybrano:
Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce
32-020 Wieliczka, ul. Kilińskiego 2

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi:
cena ofertowa (marża) = 0,6% prowizja od transzy kredytu = 3,0%

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 9.07.2013r.
Znak: ZP.271.6.2013
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 09.07.2013r. do realizacji zadania pod nazwą: „Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
-droga w Stręgoborzycach koło p. Godzickiego w kierunku wschodnim – dz. nr ewid. 866 o dł. 0,410 km,
-droga w Rudnie Górnym „Łąki” – dz. nr ewid. 518 o dł.0,310 km,
-droga w Igołomi za p. Żabickim – dz. nr ewid. 1124 o dł. 0,520 km,
-droga w Zofipolu za p. Kryzą – dz. nr ewid. 433/2 o dł. 0,340 km,
-droga w Odwiślu „Kępy” – dz. nr ewid. 577/2 o dł. 0,490 km”.

wybrano:
„PROBUD” Zakład Usług Budowlano-Projektowych
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Krakowska 7, 32-100 Proszowice


Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 131.629,58 zł (brutto), słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 58/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 16.05.2013r.
Znak: ZP.271.2.2013
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.05.2013r. do realizacji zadania pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” - wybrano:
„EKOM” Maciejczyk Sp. J.
25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 18

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 684.288,00 zł (brutto), słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 00/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 22.04.2013r.
Znak: ZP.ZP.271.4.2013
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 22.04.2013r. do realizacji zadania pod nazwą: „Wymiana pokrycia dachowego budynku Ośrodka Zdrowia w Wawrzeńczycach” - wybrano:
Firma Usługowo-Handlowa NEOBUD Anna Maciaś 33-316 Rożnów 634
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 147.797,88 zł (brutto), słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 88/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 5.04.2013r.
Znak: ZP.271.3.2013
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 05.04.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„1. Remont drogi gminnej Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 597/9) w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090, 2. Remont drogi gminnej koło „Regenta” (dz. nr ewid. 447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 0+000-1+340” - wybrano:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka z o.o. ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 358.452,00 zł (brutto), słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100 (brutto).

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 14.02.2013r.
Znak: ZP.271.1.2013
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 14.02.2013r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Budowa stref rekreacyjno – sportowych w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce”- wybrano:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BUD-MA Kozik Maciej 32-126 Igołomia, Pobiednik Wielki nr 92

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 1.053.008,16 zł (brutto), słownie: jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiem złotych 16/100 (brutto).
Czytaj dalej...Wyniki przetargów 2012


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 12.11.2012r.
Znak: ZP.271.15.2012
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 09.11.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 900.000zł” - wybrano:
Bank Spółdzielczy
32-100 Proszowice
ul. Krakowska 53
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: cena ofertowa (marża) = 1,50% , prowizja od transzy kredytu = 0,50%
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 05.11.2012r.
Znak: ZP.271.12.2012
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 05.11.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach pod p. Ulickiego km 0+000-0+550".
- wybrano:
"PROBUD"
Zakład Usług Budowlano-Projektowych
Spółdzielnia Rzemieślnicza
32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 100.715,39 zł (brutto), słownie: sto tysięcy siedemset piętnaście złotych 39/100 (brutto).
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Znak: ZP.271.13.2012
Wawrzeńczyce, dnia 05.11.2012r.
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 05.11.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH W RAMACH PROJEKTU"MOGĘ WIĘCEJ" -
wybrano:
PASJASPORT - Błażej Walczak
ul. Kościuszki 6a/2
44-100 Gliwice
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 114.147,00 zł (brutto), słownie: sto czternaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 00/100 (brutto).
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Wawrzeńczyce, dnia 24.09.2012r.
Znak: ZP.271.11.2012
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 20.09.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH ORAZ ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU DO MULTIMEDIALNYCH PREZENTACJI W RAMACH PROJEKTU "MOGĘ WIĘCEJ" -
wybrano:
CZEŚĆ I: ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH I PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH:
NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 25, 90-248 Łódź
Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 97 129,00 zł (brutto), słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych (brutto).
Czytaj dalej...


Znak: GCE.Waw.ZP.271. 1.2012
OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Zgodnie z art. 94 ust. 3 w myśl art. 92, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
zadanie pn: "Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorzadowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach" prowadzonym w trybie "przetargu nieograniczonego" wybrano ofertę nr 5 złożoną przez: F.H.U. Tasak Stanisław Paluch, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Nękanowice 209

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuje, że decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.08.2012r. do realizacji zadania pod nazwą "Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Igołomi"- wybrano:
F.H.U. Tasak Stanisław Paluch, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Nękanowice 209,

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 7,77 zł (brutto) słownie: siedem złotych 77/100 (brutto) za jedno dzienne żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) na 1 dziecko.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach) informuje, że decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.08.2012r. do realizacji zadania pod nazwą "Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach"- wybrano:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Gastropol" 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 9 lok.6

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 7,80 zł (brutto) słownie: siedem złotych 80/100 (brutto) za jedno dzienne żywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek) na 1 dziecko.

Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 02.08.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Termomodernizacja wielofunkcyjnego budynku remizy OSP w Dobranowicach"
- wybrano:
LUK - TERM Łukasz Świdziński Radziemice 45a/8, 32-107 Radziemice
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 01.08.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1.Remont drogi gminnej w Stręgoborzycach "Wygnanów" pod p. Migasa km 0+000-1+750,
2.Remont drogi gminnej w Tropiszowie pod p. Piwowarczyka do "ogrodu działkowego" km 0+000-1+170,
3.Remont drogi gminnej w Odwiślu od p. Lutego w kier. zachodnim "Skrzynka" km 0+000-0+430".
- wybrano:
"PROBUD"
Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 01.08.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1.Remont drogi gminnej w Wawrzeńczycach "Błonia" km 0+000-0+840,
2.Remont drogi gminnej w Tropiszowie " Zakopane Przymiarki" km 0+000-0+750,
3.Remont drogi gminnej w Dobranowicach za Atłasem km 0+000-0+530,
4.Remonnt drogi gminnej w Igołomi od kapliczki w górę km 0+000-0+630".
- wybrano:
"PROBUD"
Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.07.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Dowóz uczniów niepełnosprawnych, do szkół i internatów"- wybrano:
Radio - Taxi Partner Sp. z o o. ul. Władysława Jagiełły 20/1, 31 - 711 Kraków

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 3,99 zł (brutto)/1 km dowozu, słownie: trzy złote 99/100 (brutto).
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.07.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"- wybrano:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej i Spedycji Oświęcim S.A. ul. Chemików 1A, 32-600 Oświęcim

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: 15262,95 zł (brutto)/1 miesiąc dowozu, słownie: piętnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote 95/100 (brutto) za 1 miesiąc dowozu.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.100.000zł"
- wybrano:
Bank Spółdzielczy 32-100 Proszowice ul. Krakowska 53

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia, objętego postępowaniem przetargowym wynosi: cena ofertowa (marża) = 1,20% , prowizja od transy kredytu = 0,30%
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 19.06.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Modernizacja/remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych: -droga w Dobranowicach dz. nr ewid. 547 pod p. Ruskiem w górę o dł. 0,600 km, -droga w Stręgoborzycach od zabudowań p. Mietełki w kierunku zachodnim dz. nr ewid.876 o dł. 0,360 km, -droga w Igołomi dz. nr ewid. 1142 o dł. 0,410 km, -droga w Rudnie Górnym "Rudzienko" dz. nr ewid. 509 o dł. 0,190 km".
- wybrano:
KOMBUD L. Nowak, J.Ząbek, H.Nowak Spółka Jawna 32-100 Proszowice, ul.Jagiełły 25
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 11.06.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Igołomi"
- wybrano:
Firma Budowlana J & S Kurek Janusz 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 40A/6
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 27.04.2012r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1) Remont odcinków dróg gminnych:
- droga w Wawrzeńczycach "Hektary" km 0 + 270 - 0 + 920
- droga w Dobranowicach "Stare Pola" km 0 + 000 - 0 + 970
- droga w Pobiednik Wielkim "Kobiałki" km 0 + 000 - 1 + 030
- droga w Stręgoborzycach "Międzygórze" km 0 + 000 - 0 + 650
2) Remont placu gminnego w Tropiszowie (dz. nr ewid. 375/1)"
- wybrano:
"KRUSZ - BUD" Piotr Iwulski Roboty Drogowo - Budowlane 32 - 007 Zabierzów Bocheński
z/s Wola Batorska - Żwirownia
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Centrum Kultury i Promocji w Igołomi - Wawrzeńczycach) informuje, że decyzją Dyrektora CKiP podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 28.03.2012r. do realizacji zadania pod nazwą "Remont i wyposażenie budynku Domu Ludowego w Zofipolu" - wybrano:
Zakład Remontowo - Budowlany Marian Sikora
os. Niwa 103 a, 34-400 Nowy Targ.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 17.02.2012r. do realizacji zadania pod nazwą "Zagospodarowanie terenu miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo - rekreacyjnej, remont chodnika i placu parkingowego" - wybrano:
"PROBUD"
Zakład Usług Budowlano - Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza
32 - 100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.01.2012r. do realizacji zadania pod nazwą "Budowa Centrum Aktywności Społecznej Wsi Tropiszów" - wybrano:
Zakład Ogólnobudowlany Jan Waz
33-326 Mogilno, Koniuszowa 136
Czytaj dalej...


Wyniki przetargów 2011


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) informuję, że decyzją Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi podjetą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej z dnia 19.12.2011 r. do realizacji zadania pod nazwą "Usługa cateringowa - zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do samorządowego przedszkola w Gminnym Centrum Eduakcji w Igołomi" - wybrano:
F.H.U. Tasak Stanisław Paluch, 32-120 Nowe Brzesko, ul. Nękanowice 209.
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach) informuje, że decyzją Dyrektora CKiP, podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 23.11.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Remont i modernizacja budynku byłej szkoły podstawowej na lokalne Centrum Kulturalno-Rozwojowe w Stręgoborzycach" - została wybrana:
Firma Budowlana Marek Włodarz 31-003 Kraków, ul. Podzamcze 20/16
Czytaj dalej...


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU
Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.09.2011r. do realizacji zadania pod nazwą: "Modernizacja/remont wybranych dwóch odcinków dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych" - wybrano:

"KOMBUD" L. Nowak, J. Ząbek, H. Nowak Sp. Jawna 32-100 Proszowice, ul. Jagiełły 25
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 24.08.2011r. do realizacji zadania pod nazwą:
"Remont dróg gminnych:
- Droga w Igołomi od p. Walczyka, p. Kubasiaka pod park w km 0+000 - 810;
- Droga w Igołomi "Luborzyczka" od kapliczki w kierunku półn. -"Raciborek" 0+000 - 1+100;
- Droga w Żydowie pod p. Gorczycę 0+000 - 0+400;
- Droga w Złotnikach pod p. Żabickiego "Parcelacja" 0+210 - 0+660;
- Droga w Tropiszowie "Zagórze - Ogiernia" 0+000 - 0+760." - wybrano:

Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o.
ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów

Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 11.08.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce"- wybrano:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. 31-670 Kraków, ul. Powstańców 127
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 29.07.2011r. do realizacji zadania pod nazwą:"Projekt sieci wodociągowej - IV etap wodociągowania Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce"
- wybrano:
KRAK INVEST Spółka Akcyjna ul. Gromady Grudziąż 20, 30-657 Kraków
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 27.07.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Zorganizowanie strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Igołomi oraz Odwiśla" - wybrano:
Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora os. Niwa 103 a 34-400 Nowy Targ
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Z-cy Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 27.07.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i internatów" - wybrano:
RADIO TAXI PARTNER Sp. z o.o. 31-711 Kraków, ul. Władysława Jagiełły 20/1
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 13.07.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Wykonanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Igołomia -Wawrzeńczyce" - wybrano:
Konsorcjum Firm:
Firma wiodąca: INSTYTUT ROZWOJU MIAST 30-015 Kraków, ul. Cieszyńska 2
Partner Konsorcjum: 4GIS Ireneusz Wójcik, 32-420 Gdów 682

Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 28.06.2011r. do realizacji zadania pod nazwą: "Remont drogi gminnej - ciągu komunikacyjnego w miejscowości Wawrzeńczyce: droga gminna nr K600059 w Wawrzeńczycach III, droga gminna nr K600061 w Wawrzeńczycach Brzegi, droga gminna nr K600062 w Wawrzeńczycach I Wygon-Błonia"
- wybrano:
"PROBUD" Zakład Usług Budowlano-Projektowych Spółdzielnia Rzemieślnicza 32-100 Proszowice, ul. Krakowska 7
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 10.06.2011r. do realizacji zadania pod nazwą:
"1.Remont mostu ramowego betonowego o nawierzchni asfaltowej na potoku Ropotek w Wawrzeńczycach - Zastruże;
2.Remont odcinków dróg gminnych:
-droga w Stregoborzycach od p. Nagacza w górę km 0+000 - 0+760,
-droga w Wawrzeńczycach - Podgaje, droga w Stregoborzycach - Cegielnia km 0+000 - 1+150,
-droga w Tropiszowie - Przedewsie km 0+170 - 1+710,
-droga w Rudnie Górnym od drogi powiatowej w kierunku Rudzienka km 0+000 - 1+460."
- wybrano:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o. ul. Racławicka 41b, 32-200 Miechów
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 27.05.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Wawrzeńczycach" - wybrano:
Zakład Remontowo-Budowlany Lucyna Wygoda ul. Solna Góra 30/1 32-700 Bochnia
Czytaj dalej...


Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że decyzją Wójta Gminy podjętą po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Przetargowej w dniu 16.05.2011r. do realizacji zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Wawrzeńczycach" - wybrano:
Zakład Remontowo-Budowlany Marian Sikora os. Niwa 103a 34-400 Nowy Targ
Czytaj dalej...


Odwiedziło nas już: + Online: +