W oczekiwaniu na święta


Nagrody w konkursie literackim rozdano

14 grudnia w Muzeum Ziemi Koszyckiej odbyło się podsumowanie konkursu pt. "Wszystko jest poezją". Było to uroczyste spotkanie z laureatami konkursu, których wiersze znalazły się w wydanym tomiku "Wszystko jest poezją".
Czytaj dalej...


LAUREACI KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH 2012


Czytaj dalej...


Wizyta Świętego Mikołaja w Centrum Kultury i Promocji

Sanie i renifer zaparkowane zgodnie z przepisami? z głośnika utwór "Przybądź do nas Mikołaju" dekoracje, piękna choinka i najbardziej oczekiwani goście - uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Igołomi zawitali w gościnne progi CKiP.
Czytaj dalej...


Małopolski Konkurs Stołów Bożonarodzeniowych

Kolejny raz Panie z KGW udowodniły, że tradycja kulinarna i kunszt w przygotowaniu potraw nie jest im obcy.
Czytaj dalej...


Świąteczny klimat w CKiP

16.12.2012r. odbył się kolejny udany kiermasz świąteczny zorganizowany przez pracowników CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach serdecznie zaprasza na
KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Miejsce spotkania: Wawrzeńczyce 160 (budynek CKiP) 16 grudnia 2012r. godz. 15.00
Czytaj dalej...


Dzień Seniora w Centrum Kultury i Promocji 23 listopada 2012r.
23 listopada 2012r. w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach odbyła się uroczystość obchodów Dnia Seniora zorganizowana przez dyrektora CKiP Joannę Murek
Czytaj dalej...


Zwiastun monografii Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
Autorzy: J. St. Kozik, M. Wyżga
Tytuł: "Przy wielkiej drodze. Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce od wieków œrednich do współczesnoœci."
Czytaj dalej...


Piętnasty maja - dzień "Zimnej Zośki" i deszczyk chłodny od rana pada
A nam kolejna podróż z "Koroną" w rejon Wrocławia właśnie wypada
Czytaj dalej...


III Ogólnopolski Zjazd Twórczo Zakręconych - fotorelacja
W dniach 19-21 października tego roku Śląsk Cieszyński stał się prawdziwym centrum Polski jeżeli chodzi o rękodzieło - poza szkoleniem Gabi Solyom w Skoczowie.
Czytaj dalej...


150 rocznica Kółek i Organizacji Rolniczych
16 października 2012 roku uroczyście obchodzono Jubileusz 150 - lecia powstania Kółek Rolniczych na ziemiach polskich. Impreza rocznicowa odbyła się na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Patronem Honorowym uroczystości był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba. W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli znakomitych goście zaproszeni przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych Małopolski, w tym Andrzej Harężlak - wicewojewoda Małopolski, Władysław Serafin - Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Maria Łakoma - Wiceprezes KZRKiOR, Władysław Kosiniak Kamysz - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Włodzimierz Okrajek - Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie, Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego, Bronisław Dudka - Dyrektor MODR w Karniowicach. Kółka rolnicze, stanowiąc trwały element bogactwa kulturowego i różnorodności wsi, mają długą tradycję na ziemiach polskich. Pierwsze "Włościańskie Towarzystwo Rolnicze" powstało w październiku 1862 roku na Pomorzu Gdańskim, a cztery lata później zaczął się rozwijać podobny ruch w Wielkopolsce, gdzie w Dolsku k/Śremu utworzono "Włościańskie Kółko Rolnicze". Wkrótce też powołane zostały "Towarzystwa Gospodyń", stanowiące pierwowzory dzisiejszych kół gospodyń wiejskich. Organizacje te, powstające na terenie wszystkich trzech zaborów, gromadziły ludność wiejską, stanowiąc nie tylko miejsca propagowania oświaty rolniczej i kształtowania się samorządności, ale były silnymi ośrodkami szerzenia się myśli niepodległościowych i patriotycznych tradycji ojców. Były też ważnym miejscem ochrony polskości przed zaborcami poprzez kultywowanie mowy ojczystej i wiary przodków. Ważną rolę odgrywały także po wyzwoleniu, a szczególnie w latach II wojny światowej, gdy wieś stanowiła silny ośrodek oporu przeciw okupantowi. W chwili obecnej Kółka i Organizacje Rolnicze przyczyniają się do podniesienia poziomu gospodarowania, propagują bardziej nowoczesną i racjonalną produkcję, działają też na rzecz ochrony interesów wsi i jej mieszkańców. Gospodarzem uroczystości był Bogdan Laskosz, Prezes Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele kółek rolniczych z reprezentantkami kgw z naszej gminy z innych województw, wielu sołtysów, wójtów i burmistrzów.
Obchody rocznicowe rozpoczęły się od referatów dotyczących dawnej i bieżącej działalności kółek i organizacji rolniczych. Po jej zakończeniu głos zabrał gospodarz uroczystości Pan Bogdan Laskosz, który nawiązując do 150 letniej tradycji kółek rolniczych, omówił ich obecne znaczenie i rolę w życiu rolników i ich rodzin. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych osobom zasłużonym dla działalności kółek rolniczych w Małopolsce. Odznaczenie takie, jako jeden z nielicznych przedstawicieli gmin otrzymał pan Józef Rysak wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Miłym akcentem kończącym uroczystość był występ zespołu ludowego, który zaprezentował garść małopolskich przyśpiewek przyśpiewek oraz tradycyjną kuchnię małopolski.


Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
serdecznie zaprasza na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w nowym roku szkolnym 2012/2013

- Zajęcia muzyczne – gitara (poniedziałek 16.00 i 17.00)
- Zajęcia plastyczne – (czwartek 16.00 i 17.00)
- Taniec towarzyski – (zajęcia od października w piątki)
- Formacja taneczno-choreograficzna (zajęcia od października)
- Gimnastyka korekcyjna (zajęcia od października)
- Zuchy (zbiórki od października)
- Karate (zapisy w CKiP zajęcia odbywać się będą w Szkole w Wawrzeńczycach)
- Świetlica dla dzieci (wtorek 14.00-17.00 i czwartek 14.00-17.00)
- Świetlica dla młodzieży (piątek 16.00-20.00 i czwartek 17.00-20.00)
- Aerobik dla pań (bez ograniczeń wiekowych) poniedziałek 19.00-20.00 i czwartek 19.00-20.00
- Zajęcia z rękodzieła artystycznego dla dorosłych i młodzieży (piątek 17.00-19.00)

Szczegółowe informacje oraz zapisy na poszczególne zajęcia należy dokonać w Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach osobiście lub telefonicznie tel. 12 2874010


Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy
na V Małopolskie Święto Warzyw,
które odbędzie się w dniu 2 września 2012 roku na Lotnisku Aeroklubu Krakowskiego
w Pobiedniku Wielkim.

Czytaj dalej...

Czas na odpoczynek

Wakacje zbliżają się milowymi krokami. W Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach to czas na podsumowanie zajęć warsztatowych i przygotowanie nowej oferty zajęć na rok szkolny 2012/2013. Otwarte zajęcia dla rodziców zaprezentowała pani Barbara Pragłowska -Manojlović. Dzieci ucharakteryzowane na czarownice wystąpiły przed zgromadzoną publicznością prezentując umiejętności zdobyte w trakcie zajęć. Wspaniała pozycja, reakcja na zwroty baletowe także w języku francuskim jak również układ taneczny przygotowany pod czujnym i wymagającym okiem instruktorki zauroczył obecnych. Po wakacyjnym odpoczynku zapraszamy ponownie na zajęcia w progi Centrum. Balet to gracja, taniec, piękna postawa i wiele innych zalet. Na zajęcia plastyczne ciągnęły tłumy:) zarówno tych mniejszych uczestników jak i tej dorastającej młodzieży. Wszystko przemyślane, zgodnie z ustalonym harmonogramem w każdy czwartek pobudzało do twórczego działania. To także osobowość kreatywnych prac, a uwieńczeniem działań była pracownia plastyczna. Uczestnicy wspólnie z prowadzącą instruktorką panią Sylwią Słomczewską stworzyli na ścianach świat podwodny pełen fauny i flory. W takim klimacie można tworzyć, cieszyć się z towarzystwa zarażonego pasją malowania i działania w różnych technikach plastycznych. Dziękujemy rodzicom i opiekunom za bezpieczny transport zapewniony dzieciom w drodze na zajęcia i do domu. Kolejny pomysł na spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież sprawdził się w stu procentach. Warsztaty muzyczne i nauka gry na gitarze przyniosła zaskakujące rezultaty. Umiejętności, jakie uczestnicy zajęć zdobyli można było usłyszeć na wielu uroczystościach organizowanych przez CKiP. Piękne koncerty a wśród nich wzruszający i niepowtarzalny z okazji powtórnego pochówku 33 szkieletów żołnierzy wskazuje na potrzebę takich inicjatyw. Pani dyrektor wyprzedzając czas myśli o utworzeniu zespołu folklorystycznego składającego się z utalentowanej młodzieży w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Taniec towarzyski to następna propozycja, która wciągnęła w nasze progi potrzebujących tej formy relaksu połączonego z nauką i żmudnymi ćwiczeniami. Warto było i myślami, że warto będzie dalej trenować. Dziękujemy instruktorom, dzieciom i rodzicom za miłą współpracę, zaangażowanie i całoroczna obecność w Centrum Kultury i Promocji.
Dyrekcja i pracownicy CKiP
Rozstrzygnięcia konkursu zorganizowanego przez Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
"Estetyczna zagroda i posesja wiejska"

20 czerwca 2012 r. Komisja w składzie: mgr Joanna Murek- dyrektor CKiP
mgr Grażyna Kaczor- kierownik USC
mgr inż. Magdalena Chmielek-pracownik CKiP
mgr inż. Tomasz Buczek - Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Monika Kluch- pracownik CKiP
dokonała rozstrzygnięcia konkursu na estetyczną zagrodę i posesję wiejską w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. W ocenie komisja brała pod uwagę następujące kryteria:
1.Zagroda wiejska
- powiązania wyglądu obiektu z tradycją, kulturą regionu
- stan i estetyka budynków (elewacja, dachy itp.),
- ogólny ład i porządek całego obejścia, w tym ogrodzenia, bramy, furtki,
- ozdobne nasadzenia w obrębie zagrody np. kompozycje kwiatowe, rabaty, ukwiecenie, ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy itp.,
- właściwe gromadzenie ścieków bytowych (posiadanie zbiornika bezodpływowego, oczyszczalni przydomowej)
- prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych (posiadanie pojemnika na odpady, sortowanie odpadów, posiadana umowa z zakładem wywożącym odpady),
- stan i wyposażenie budynków i urządzeń służących do produkcji rolnej
- wyposażenie gospodarstwa w specjalnie przygotowane składowiska obornika, gromadzenie gnojownicy, kompostowanie odpadów
- wydzielone miejsce na maszyny, wybiegi dla drobiu
maksymalna ilość punktów 90
2. Kategoria posesja
- ogólny ład i porządek całego obejścia w tym opłotowanie, mała architektura i inne niekonwencjonalne rozwiązania,
- stan i estetyka budynków (elewacja, dach itp.),
- nasadzenia ozdobne w obrębie posesji: kompozycje kwiatowe, rabaty, ukwiecenie, ogródek przed domem, kącik wypoczynkowy,
- właściwe gromadzenie ścieków bytowych
- prawidłowe i estetyczne gromadzenie odpadów stałych (posiadanie kubła, sortowanie odpadów, podpisana umowa z zakładem wywożącym odpady).
maksymalna ilość punktów 50
Do 4 czerwca napłynęło 13 zgłoszeń: 5 na estetyczną zagrodę oraz 8 na posesję wiejską. Kryteria konkursu w tej kategorii tworzą wysokie wymagania wobec uczestników. Posesja musi być obecną bądź dawną zagrodą wiejską oraz miejscem zamieszkania i pracy. Wymagane jest utrzymanie wysokiej jakości zabudowy i estetyki poszczególnych części zagrody: mieszkalnej, gospodarczej i rekreacyjno-wypoczynkowej przy jednoczesnym poszanowaniu wiejskiego krajobrazu kulturowego. Funkcje gospodarcze zagrody winny mieć charakter rozwojowy i oddziałujący na wieś. Od właścicieli oczekuje się zaangażowania w sprawy wsi i przyjęcia odpowiedzialności za utrzymanie przyległych terenów publicznych. Łączne spełnienie tak określonych wymagań jest niezwykle trudne, a ważne jest, aby nagradzane gospodarstwa w jak najszerszym wymiarze, jako przykład dla innych, reprezentowały zakładane właściwości wzorcowe.
Oto lista nagrodzonych:
W kategorii zagroda:
1. miejsce - Piotr i Angelika Zapała (Wawrzeńczyce)
2. miejsce - Bogusław i Beta Pióro (Dobranowice)
3.miejsce - Mirosław i Renata Lipowieccy (Igołomia)
W kategorii posesja wiejska:
1. miejsce - Kinga Mierzwa (Wawrzeńczyce)
2. miejsce - Urszula Skóra (Wawrzeńczyce)
3. miejsce - Małgorzata i Robert Włodarczykowie (Igołomia)
wyróżnienie: Eleonora i Władysław Kusińscy (Złotniki)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w organizowanym konkursie, a laureatom gratulujemy osiągniętych wyników. Zapraszamy do odebrania nagród na V Małopolskim Święcie Warzyw 2 września 2012r. godz. 18.00
Organizator Konkursu Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Joanna Murek


3 czerwca w słoneczny, popołudniowy, niedzielny dzień odbyła się wyjątkowe prezentacja. W progi Centrum Kultury i Promocji zawitali milusińscy goście. Dzieci z terenu całej gminy z placówek edukacyjnych w przebraniach symbolizujących dary ziemi-warzywa stanęły do konkursu ogłoszonego przez dyrektora CKiP Joannę Murek. To co zobaczyliśmy przeszło nasze oczekiwania. Jasna sprawa, że to twórcami tych cudownych kreacji byli rodzice, a modelami prezentującymi te fikuśne przebrania dzieciaki. Materiał wykorzystany do przygotowania tych ubrań to krepina, karton, materiały różnofakturowe, naturalne warzywa, łupiny itp. To jak w wierszu Jana Brzechwy ,,Na straganie" słychać było rozmowy "warzyw":). Wśród nich była kalarepka i marcheweczki, pomidory i ogórki, kapusta i bakłażany, piękna cebulowa panienka, pan por i inne witaminowe cudeńka. Pani dyrektor Joanna Murek przywita licznie przybyłych rodziców, rodziny kibicujące dzieciakom, małych gości i pracowników CKiP. Została powołana komisja konkursowa w składzie przewodnicząca jury: pani Joanna Murek- przewodnicząca pani Magdalena Chmielek i pani Emilia Ogryzek- osoba postronna przybyła oglądać to widowisko. Konferansjerkę przygotowała pani dyrektor. Miała ona charakter rozrywkowy, uczestnicy konkursu przedstawiali siebie, mówiąc imię i nazwisko, placówkę edukacyjną w której się bawią i uczą. Został stworzony dla "warzyw na topie" wybieg, na koniec każdy z uczestników stawał na scenie. Gromkie brawa nie miały końca, a wynik nie zaskoczył nikogo z gości. Wszyscy jednogłośnie zostali ogłoszeni zwycięzcami. 13 laureatów otrzyma nagrody na V Małopolskim Święcie Warzyw 2 września. Wśród nich są: Madzia Kilarska, Madzia Mietła, Zuzia Grzęba, Bartuś Grzęba, Kamil Pycek, Julka Tomczak, Martynka Skalska, Marika Tomerska, Wiktorka Maderak, Paulinka Świeczka, Emilka Wilk, Kinga Kukuła, Sebastian Gołąb. Po zakończeniu konkursu pracownicy CKiP przygotowali dla wszystkich dzieci i towarzyszących im przyjaciół pucharki lodowe z owocami bitą śmietaną. Serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom za zaangażowanie, pracę i przybycie w nasze progi dyrekcja i pracownicy Centrum Kultury i Promocji.PROFILAKTYKA W CKiP
W dniu 27.03.12 w CKiP w Wawrzeńczycach, odbyły się spektakle profilaktyczne adresowane do dwóch grup wiekowych: klas I-III oraz IV-VI. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach funkcjonowania świetlicy środowiskowej i wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży. Aktorami byli młodzi ludzie z wykształceniem pedagogicznym, z krakowskiego teatru "Inspiracja". Dzieci z klas I-III obejrzały spektakl pt. "Psoty nie z tej ziemi", poruszający kwestie związane z profilaktyką różnego rodzaju zagrożeń min. wynikających z nieprawidłowego poruszania się po drodze, obsługi sprzętu gospodarstwa domowego, kontaktu z osobami nieznajomymi oraz innymi zachowaniami mogącymi warunkować sytuacje ryzykowne. Spektakl miał charakter interaktywny, dzięki temu odbiorcy mogli przetrenować różne sposoby unikania niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, zapoznali się też z pojęciem "asertywność". Uczniowie klas IV-VI, byli odbiorcami spektaklu "Wyjść poza schemat", oscylującego wokół tematu zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu i telefonu komórkowego. Dzieci uzyskały wiedzę na temat cyberprzemocy, poznały sposoby działania w takich sytuacjach oraz zostały uwrażliwione emocjonalnie na skutki tego zjawiska. Szczególnie zwrócono uwagę na sytuacje, w których to my sami stajemy się przyczyną czyjegoś cierpienia w skutek niewłaściwego użycia nowoczesnych mediów. Przedstawienia spotkały się z dużym zainteresowaniem dzieci, które bardzo aktywnie uczestniczyły w dialogu z aktorami oraz scenkach dramowych. Można mieć nadzieję, że w ich postawach będzie można odnaleźć pierwiastki życiowych lekcji, w których wzięli udział za pośrednictwem spektakli.


Konkurs poetycki - Moja Twórczość
W odpowiedzi na zaproszenie Muzeum Ziemi Koszyckiej do udziału w konkursie poetyckim - "Moja Twórczość", Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach wytypowało utwory poetyckie następujących osób: Filipa Gruszczaka-ucznia S.P Wawrzeńczyce, pani Sylwii Słomczewskiej-mieszkanki z Wawrzeńczyc, pani Zofii Sasnal- przedstawicielki Żydowa, Pana Wacława Flesińskiego z Dobranowic.
Czytaj dalej...


Cierpiąc za nas [...] przetarł szlak;
gdy nim idziemy, życie i śmierć uświęcają się i nabierają nowego znaczenia.
Gaudium et spes

Wielkanocne misteria po raz kolejny otwierają przed nami tajemnice Miłości, która oddaje życie i zmartwychwstaje.
Chrystus - Miłość zaprasza nas abyśmy w tych paschalnych dniach czerpali ze źródła, którym jest On sam.
Niech więc Zmartwychwstały zapala w sercach pragnienie Nieba, które nam otworzył i nadzieję, która pomoże do Niego zmierzać drogami wiary i miłości.
Bo nawet kiedy wiara jest ciemnością, a Miłość jest ukrzyżowana to Boże drogi zawsze prowadzą do ŻYCIA!
Życzę radosnego świętowania i wiosny
w sercu na naszą codzienność.

W świątecznej radości
Joanna Murek


"20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują"

Rozstrzygnięcia Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą, tak nas malują" W Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach rozstrzygnięto konkurs plastyczny "20 lat Państwowej Straży Pożarnej - jak nas widzą tak nas "malują" na etapie gminnym.
Prace oceniała komisja w składzie:
1. Joanna Murek - Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach
2. Sylwia Słomczewska - prowadząca warsztaty plastyczne w CKiP
3. Agnieszka Majka - Kierownik GZEAS
4. Beata Arcyz - pracownik UG ds. p.poż
5. Andrzej Knapik - Prezes Zarządu Gminnego OSP
6. Jan Dzięga - Komendant Gminny OSP

Do konkursu zgłoszono 78 prac ze szkół z: Dobranowic, Igołomi, Wawrzeńczyc.
Członkowie komisji postanowili nagrodzić i wyróżnić następujących uczniów:

I grupa młodsza szkoły podstawowej:
1. Wirginia Marchewka - S.P. Wawrzeńczyce
2. Sara Pilch - S.P. Wawrzeńczyce
3. Nadia Marchewka - S.P. Wawrzeńczyce
Wyróżnienia: Daniel Stasielak - S.P Wawrzeńczyce
Sandra Micuda - S.P. Dobranowice
II grupa średnia szkoły podstawowej:
1. Weronika Hil - S.P. Dobranowice
2. Aleksandra Migas - S.P. Dobranowice
3. Filip Gruszczak - S.P Wawrzeńczyce
Wyróżnienia: Izabela Kozak - S. P. Wawrzeńczyce
Aleksandra Jordan - S.P. Igołomia
III grupa starsza gimnazjum:
1. Adrianna Szadzińska - Gimnazjum Igołomia
2. Nina Marchewka - Gimnazjum Wawrzeńczyce
3. Klaudia Dziura - Gimnazjum Igołomia
Na szczeblu powiatowym szczególne wyróżnienie i nagrodę otrzymała Wirginia Marchewka.


VI Małopolskie Forum Kobiet w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce
"Żyj z pasją"
Organizacja święta kobiet w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce przybrała w tym roku wyjątkowy charakter. Skierowane ono został do szerszego kręgu pań, które związane są z naszym terenem. Głównym organizatorem imprezy było Centrum Kultury i Promocji, a gospodarzami uroczystości Koło Gospodyń Wiejskich z Igołomi. To dzięki wnioskowi złożonemu przez dyrektora CKiP w projekcie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pod nazwą ,,Małopolska Nasz Region Nasza Szansa" pozyskaliśmy środki na zrealizowanie zadania. Marszałek Województwa stał się Parterem imprezy, a Patronat nad nią objęło Starostwo Powiatowe. Uroczystość wsparli także: wójt gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pan Józef Rysak, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, pan Leszek Bętkowski, pan Tadeusz Kwiatek, pan Konrad Szymacha. Wszystkim wymienionym osobą serdecznie dziękujemy. Promowanie Marki Małopolska było priorytetowym zadaniem. Pięknie przygotowany przez KGW z Igołomi stół z tradycyjnymi, regionalnymi potrawami, wśród których nie mogło zabraknąć laureatów nagród i wyróżnień "pieczonych pierogów igołomskich" robił niesamowite wrażenie estetyczne, przywoływał wspomnienia dawnej tradycyjnej kuchni takiej jak u naszych przodków. Znalazły się na nim takie specjały jak pasztety, wiejskie pęta kiełbasy, tradycyjna szynka i baleron, pieczony chleb, tarty chrzan, kiszone ogórki, smalec, pierogi wszystko "Jak u mamy". Na stole regionalnym i stołach z rękodziełem znajdowało się logo Małopolska. Pani Zofia Sasnal i Danuta Godzicka przygotowały stoły z rękodziełem. Wszystko tam przybliżało czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Baranki, serwetki, zdobione pisanki wykonane różnymi technikami to wszystko własnoręcznie klejone, haftowane, tkane, wyszywane pokazało, iż w naszej gminie żyje się z pasją tworzenia, która sprawia przyjemności i stanowi powód do dumy. Jest nam niezmiernie miło, że promocja naszej gminy, powiatu, województwa ma miejsce dzięki walorom twórczym takich osób jak wyżej wymienione panie. Na uroczystość przybyło wiele zacnych gości, wśród których znaleźli się między innymi: Marszałek Województwa Małopolskiego pan Wojciech Kozak, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego pan Witold Latusek, Wice Starosta Powiatu Krakowskiego pani Urszula Stochel, Radny Powiatu Krakowskiego pan Władysław Kusiński, Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach pan Bronisław Dudka, Zastępca Dyrektora MODR pan Zbigniew Tomaszek, Pani Barbara Kawa i Maria Gorzkowska reprezentujące Koronę Północnego Krakowa, przedstawiciele władz samorządowych Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce: wójt gminy pan Józef Rysak, zastępca wójta pan Henryk Jończyk, przewodniczący Rady Gminy pan Stefan Nawrot, sekretarz gminy pani Iwona Kubik, skarbnik gminy pan Adam Grudzień i wiele innych osób. Wśród szczególnych gości znalazły się panie reprezentujące 11 zarządów KGW z całej gminy, przedstawicielki instytucji oświatowych, służby zdrowia, przedsiębiorców, stowarzyszeń, panie radne i panie sołtys oraz wiele innych kobiet reprezentujących różne profesje. Były piękne życzenia pod adresem pań, były wyróżnienia skierowane dla tych wszystkich, które żyją dla innych, żyją z pasją, żyją z powołaniem, żyją z całych sił. Po części oficjalnej panie z zespołu Alebabki działającego przy KGW Igołomia zaprezentowały swój potencjał twórczy wykonując znane utwory muzyczne. Zespół prowadzi pan Tomasz Migdał, który wystąpił w męskim stroju krakowskim. Wielkim powodzeniem cieszył się utwór Maryli Rodowicz pt "Ej mała nie szalej" były bisy i ciepłe słowa pod adresem pań, które jak mówią kochają śpiew. Pani Zuzanna Stawinoga- sołtyska przedstawicielka KGW często tworzy utwory opiewające życie kobiet, urok małopolskiej ziemi, piękno "Małej Ojczyzny" w której żyją. Przedstawicielki Korony Północnego Krakowa wręczyły na ręce Joanny Murek dyrektora CKiP grę planszową, która jest efektem końcowym pracy wielu zaangażowanych w promocję Małopolski ludzi m.in. pracowników CKiP w Igołomi-Wawrzeńczycach. Na kartach tej gry można znaleźć obrazy kryjące informację o tradycji, kulturze, zabytkach, kulinariach 7 gmin stanowiących "Koronę Małopolski". Kolejnym punktem uroczystości była prelekcja pani Zofii Włodarczyk pracownika Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na temat ogrodów biblijnych. Prezentacja multimedialna przygotowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym pozwoli zapewne na realizację zorganizowania ogrodu o podobnym charakterze przy Kościele Parafialnym w Wawrzeńczycach. W tracie imprezy można było zapoznać się z ofertą turystyczną jaką proponuje bogata w historię i tradycję a także piękne miejsca krajobrazowe ziemia małopolska. To dzięki szerokiemu spektrum czasopism, ulotek i folderów reklamowych przygotowanych przez pracowników CKiP i zamieszczonych dla uczestników święta. Po ciekawej prezentacji multimedialnej dla wszystkich pań w koncercie życzeń wystąpił zespół muzyczny w skład którego tym razem weszli młodzi mężczyźni. Przybliżyli w koncercie życzeń przygotowanym specjalnie z tej okazji znane Cowardy takich zespołów jak Dżem, Perfekt, Lombard i innych bliskich sercu. Koncert był wspaniały, dzięki niemu można było wrócić wspomnieniami do czasów młodości. Ostatnim punktem imprezy było to co bardzo ważne dla wszystkich a mianowicie "Babskie biesiadowanie". Dzięki panią z KGW Igołomia i Tomaszowi Migdałowi konwersacja przy wspólnym stole połączona została ze śpiewem. W tak miłej atmosferze przebiegła dalsza część imprezy. Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za wspólnie spędzony czas.
Joanna Murek


Dla każdego coś miłego - podsumowanie ferii zimowych 2012
Alternatywę spędzania wolnego czasu w okresie ferii zimowych zaproponowało CKiP. Program zajęć został wcześniej rozesłany do wszystkich placówek edukacyjnych z terenu gminy jak również umieszczony na stronie internetowej. Oferta została przygotowana z myślą o wszystkich grupach wiekowych. Dzieci, młodzież bezpłatnie mogły skorzystać z zajęć warsztatowych wśród których królował: taniec, muzyka i śpiew. Wszyscy którzy poczuli w sobie ekspresję twórczą mogli wyeksponować ją malując ścienny obraz przedstawiający świat podwodny. Zbieżność dwóch okoliczności czasowych: Dnia Zakochanych i dnia wolnego od zajęć szkolnych przyczynił się do wybuchu eksplozji w barwach czerwieni - dyskoteka dla starszych, "serduszkowy" szał dla maluchów. Technikę tańca doskonalili uczestnicy warsztatów pod okiem profesjonalisty. Kolorowe, bajkowe stroje można było podziwiać na zabawie karnawałowej prowadzonej przez wesołych klaunów. Dla adeptów sportu zorganizowano turniej w tenisie stołowym i bilardzie. Manualnie uzdolnieni pracowali nad rękodziełem wracając do korzeni ludowych. Głodomory wypiekali "ciasteczka nadziewane pomysłem", a wegetarianie przyrządzali sałatkę owocową. Zima okazała się na tyle łaskawa, że oprócz zajęć w budynku centrum mogliśmy skorzystać z jej uroków rzeźbiąc ze śniegu postacie z bajek. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie w nasze progi.


FERIE W CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
W IGOŁOMI-WAWRZEŃCZYCACH

Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach organizuje zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce na czas ferii zimowych (13.02.2012 - 25.02.2012).
Czytaj dalej...