Gmina sprzedaje działki

Jubileusz 100-lecia Pani Teofili Józefy Gluzińskiej

Teofila Józefa Gluzińska- urodziła się 1914 roku w Wawrzeńczycach, jako córka Józefa i Apolonii z Ćwikłów. Mając 20 lat w roku 1934 zawarła związek małżeński z Janem Gluzińskim z którym przeżyła wspólnie 66 lat. Z małżeństwa tego urodziło się dwoje dzieci, córka - Teofila i syn - Jan. Pani Teofila Gluzińska przez całe swoje życie wraz z mężem ciężko pracowała w gospodarstwie rolnym wychowując dzieci. Doczekała się 3 wnuków, 5 prawnuków i 1 praprawnuka.
Szanowną Jubilatkę w dniu Jej urodzin odwiedził Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, Pan Józef Rysak - Wójt Gminy, Pani Grażyna Kaczor - Kierownik USC, Pani Anna Juszczyk - Inspektor. Wszyscy złożyli Jubilatce serdeczne życzenia, doczekania w zdrowiu kolejnych jubileuszy. Wójt Gminy wręczył Szanownej Jubilatce okolicznościowy dyplom składając życzenia kolejnych pięknych lat upływających w zdrowiu i rodzinnej atmosferze.
Przewodniczący Rady Gminy na ręce Jubilatki przekazał wraz z życzeniami kosz pięknych róż.



Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +