Gmina sprzedaje działki

Uroczystości gminne upamiętniające 11 Listopada-Święto Odzyskania Niepodległości


W 1795 r. upadła Rzeczpospolita szlachecka; w 1918 powstało znowu niepodległe państwo polskie. Dzieli te dwie daty okres 123 lat niewoli, w ciągu których cztery pokolenia Polaków daremnie oczekiwało odzyskania własnej państwowości. W polskich domach przekazywano z pokolenia na pokolenie pamięć o wolnej ojczyźnie i przywiązanie do niej; modlono się o odzyskanie niepodległości. Oddając hołd tym, którzy odzyskali niepodległość nie należy zapominać o wysokiej cenie, jaką w XIX wieku wielu patriotów zapłaciło - cenie życia.
11 listopada 2014r. w dzień odzyskania przez Polskę niepodległości na uroczystościach upamiętniających owe wydarzenia zgromadziło się wielu mieszkańców gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Spotykali się po to, aby przekazywać kolejnym pokoleniom dziedzictwo naszych przodków. Po to, aby umocnić wszystkich w przekonaniu, że Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna. Po patetycznych uroczystościach w kościele parafialnym w Wawrzeńczycach, pięknej homilii- wygłoszonej przez księdza misjonarza, apelu poległych- odczytanego przez panią Joannę Wołoszyn przy obelisku, który z inicjatywy p. Wice Dyrektor Beaty Sonik-Marchewka i wsparciu finansowym Urzędu Gminy został zmodernizowany w hołdzie poległym na ziemiach gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, przyszedł czas na koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej Hejnał, prezentację multimedialną, w której zawarte były treści dotyczące 70 rocznicy Rzeczpospolitej partyzanckiej przygotowaną przez Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, wręczenie nagród dla laureatów konkursu "Niepodległość w oczach dzieci", program artystyczny przygotowany przez dzieci ze Świetlicy Środowiskowej działającej w CKiP, wspólnie z młodzieżą z Kółka Gitarowego, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych-przy akompaniamencie p. B. Mes-Jordan. Uroczystość została przygotowana przez dwie placówki: Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach. W obchodach Święta Niepodległości: uczestniczyli Ks. Proboszcz Parafii Wawrzeńczyce- Andrzej Gawroński, wikariusz Parafii Wawrzeńczyce-Jerzy Rokita, Ojcowie Misjonarze, Wice Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Władysław Kusiński, Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - Józef Rysak, Zastępcę Wójta Gminy Henryk Jończyk, Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce - Stefan Nawrot, Sekretarz UG Iwona Kubik, kierownicy referatów, przewodniczący Terenowego Koła PO- Konrad Szymańczak, Prezesa PSL- Andrzej Gurda, p. Henryk Pomykalski, dr Krzysztof Tunia, M. Szafarz, Czesław Zrzednicki Mieczysław Migas, Józef Kijewski, prezesi OSP i poczty sztandarowe, radni, sołtysi, przedstawicielki KGW, Stowarzyszeń, dyrektorzy i nauczycieli placówek edukacyjnych, przedsiębiorcy.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +