Gmina sprzedaje działki

Informacja na temat zgłaszania szkód do ARiMR.


W związku z wystąpieniem gradobicia oraz podtopieniami gruntów rolnych deklarowanych do płatności Beneficjent zobowiązany jest zgłosić zaistnienie działania siły wyższej, skutkującego trwałymi zmianami w deklarowanych uprawach (wygnicie, wymoknięcie, całkowite wypadnięcie uprawy a nie zmniejszenie plonowania) i potwierdzić to stosownymi dokumentami:
1. Protokół sporządzony przez Komisję powołaną przez Wojewodę lub
2. Protokół sporządzony przez Ubezpieczyciela lub
3. Zeznanie 2 świadków nie będących domownikami jeżeli nie ma któregoś z protokołów

Druki zgłoszeń i zeznań świadków dostępne są w Urzędzie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć do Powiatowego Biura ARiMR ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków
Tel.12 629 80 10
12 629 80 40

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności na gruntach rolnych

Oświadczenie świadka


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +