Gmina sprzedaje działki

150. rocznica wybuchu powstania styczniowego.


1863-2013
150. rocznica wybuchu powstania styczniowego.

Rok 2013 to obchody 150. rocznicy powstania w całej Polsce. W Małopolsce miejsc związanych z powstaniem jest chyba najwięcej, dlatego też Urząd Marszałkowski we współpracy z gminy podjął działania mające na celu upowszechniania pozytywnej roli tego zrywu powstańczego. Z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego w Krakowie i województwie miało miejsce szereg wydarzeń, których współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Były to m.in.: konkurs multimedialny dla szkół "Powstanie styczniowe w ikonografii", wystawa "Artyści - uczestnicy powstania styczniowego 1863 roku" w Sukiennicach oraz "Portrety, symbole, broń - w rocznicę styczniowego zrywu" w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego. Do jeszcze szerszego grona odbiorców dotarła wystawa plenerowa na Plantach, gdzie zaprezentowane były reprodukcje cykli Grottgera dotyczące powstania m.in. "Lithuania", "Polonia", "Wojna". Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprosiło na wykład pt. "Obok Orła znak Pogoni - pamiątki związane z powstaniem styczniowym w zbiorach MHK", a także na wystawę "Kraków w powstaniu styczniowym", natomiast w kwietniu zorganizowana była miejska gra historyczna połączona z konkursem wiedzy historycznej. Wiele w przeciągu roku działo się także w gminach podkrakowskich (Skała, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Słomniki). W Igołomi, z racji choćby tak wielkiego człowieka urodzonego w tej miejscowości (Adam Chmielowski, św. Brat Albert) odbyła się 12 maja 2013r. konferencja naukowa oraz występy artystyczne uczniów ze SP im. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz Gimnazjum im. św. Brata Alberta w Igołomi. Przed pałacem postawiona została także tablica pamiątkowa wydarzeń z 1863r. mających miejsce na terenie naszej gminy. Jest to jedna z wielu tablic tworzących Szlak Powstania Styczniowego w Małopolsce. Powstała także strona internetowa http://www.1863szlak.pl/ oraz specjalna aplikacja na smartfony, którą można znaleźć także na tej stronie.

REFLEKSJE ROCZNICOWE
Kolejne rocznice każdego nieudanego powstania niemal automatycznie wywołują krytyczne głosy, jakoby Polacy lubowali się w rozpamiętywaniu tragicznych i martyrologicznych dat ze swej historii. Jak więc mówić o kolejnej rocznicy tego tragicznego w wydarzenia?

Powstanie, jak pisze prof. Stanisław Wiech: Pozbawione odpowiedniego przygotowania, broni i regularnej armii, w wymiarze militarnym, politycznym, materialnym i moralnym zakończyło się klęską tym boleśniejszą, że skala zaangażowania społecznego była ogromna. Stoczono ponad 1200 bitew i potyczek, z czego 956 miało miejsce w Królestwie, 237 na Litwie i 35 na Rusi. Przez szeregi powstańcze przewinęło się ok. 100 tys. osób. powstanie pochłonęło blisko 20 tys. ofiar, w tym prawie 1000 zawisło na szubienicach. Drugie tyle (ok. 35-40 tys.) zostało w ramach represji pognanych na katorgę i osiedlenie w głąb Rosji, skąd połowa nigdy już do kraju nie wróciła. Inna rzesza, ok. 10 tys. osób, musiała wybrać emigrację. (...) Wszczęte po powstaniu represje zapoczątkowały długofalową i wielowymiarową walkę z szeroko rozumianą polskością, którą najsilniej zwalczano na Litwie i w Królestwie. Jej celem było gospodarcze, polityczne, kulturalne, a także demograficzne osłabienie i być może zniszczenie polskiego żywiołu, poddanego brutalnej rusyfikacji. Z tej perspektywy w ocenie niektórych historyków rok 1863 był etapem niemal całkowitej narodowej degradacji. Sąd to jednostronny, bo przecież dynamika modernizacji społeczeństwa, które stawało się narodem, postępu gospodarczego, przemian kulturowych, wzrostu demograficznego, procesów urbanizacyjnych, świadomości narodowej po 1863 r. była największa. Tak widział to m.in. Józef Piłsudski, który zaliczając siebie do pokolenia pogrobowców powstania ("My wszyscy pogrobowcy powstania") nie miał wątpliwości, że "na progu nowoczesnego życia społecznego stoją wydarzenia 1863 r.". W tym rozumieniu całe powstanie, łącznie z jego klęską, było szczeblem, być może tym najtrudniejszym, po którym naród polski wspinał się ku lepszej przyszłości.
(informacje zaczerpnięte z http://powstaniestyczniowe.nck.pl)

Tablica
Powrót
Odwiedziło nas już: + Online: +