Gmina sprzedaje działki

150 rocznica Powstania Styczniowego.


12-go maja w pałacu w Igołomi obchodzone 150 rocznicę Powstania Styczniowego. Organizatorem uroczystości było Centrum Kultury i Promocji oraz Stacja Archeologiczna w Igołomi, a głownie Pan dr Krzysztof Tunia z PAN. Uroczystość tą uświetnił swoją obecnością Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka z małżonką oraz Władysław Kusiński wice przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego z małżonką. Spotkanie rozpoczął występ słowno-muzyczny uczniów z Igołomi. Uczniów, których szkoły niosą imię, przypomnijmy: SP w Igołomi to szkoła im. Bohaterów Powstania Styczniowego, a gimnazjum nosi imię św. Brata Alberta. Po pięknym występie artystycznym uczniów, nastąpiła część bardziej naukowa, poświęcona wydarzeniom z okresu powstania, które miały miejsce w Królestwie Polskim, a szczególnie w naszej gminie. Tą część rozpoczął dr Krzysztof Tunia, który bardzo syntetycznie przedstawił realia tamtych czasów oraz nastroje Polaków pod zaborami. Zaproszeni goście obejrzeli także film naukowy pt. "1863" traktujący o ludziach i sprawach tamtego czasu. Film bardzo dokładnie i ze szczegółami opowiadał o problemach ludzi represjonowanych przez Rosję. Naród tak bardzo uciemiężony, nie wytrzymał i po "Brance" która się rozpoczęła w styczniu 1863r. nie wytrzymał i rozpoczął zbrojną obronę swoich rodzin i kraju. Niestety, mimo ponad rocznej, heroicznej walce powstanie upadło. Jednakże jak mówią naukowcy oraz historia, tylko dzięki pozytywnemu przykładowi następni bohaterowie, wyciągając wnioski z tej bolesnej lekcji potrafili skutecznie podjąć walkę o ojczyznę i dzięki nim Polska się odrodziła po zaborach.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +