Gmina sprzedaje działki

XVII sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce


W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyła się XVII sesja Rady Gminy. Sesja poświęcona była przede wszystkim sprawozdawczości za rok 2011 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach, działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wawrzeńczycach oraz sprawozdaniu realizacji zadań i współpracy Urzędu z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie naszej gminy (tj. stowarzyszenia: KGW, LOK, Kluby Sportowe itp.) /poszczególne sprawozdania są dostępne na stronach poszczególnych jednostek/.
Ponadto Rada uchwaliła nowe stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział ochotników OSP w działaniach ratowniczych- 10zł./1h oraz ekwiwalent w wysokości 1zł/1h udziału strażaka w szkoleniu organizowanym przez PSP lub przez Gminę. Rada dokonała zmian w budżecie gminy polegających na zmniejszeniu o kwotę 2.611zł. w dziale oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji ogólnej. Zaciągnięta została pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w wysokości 157.406zł. z przeznaczeniem na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Igołomi. Z Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągnięto pożyczkę w wysokości 529.375zł. na realizację następujących zadań: Budowa Centrum Aktywności Społecznej wsi Tropiszów, zagospodarowanie terenu w miejscowości Złotniki poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej, remont chodnika i budowę placu parkingowego. Ponadto dla OSP w Wawrzeńczycach przekazano kwotę 7.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu masztu oświetleniowego montowanego na samochodzie pożarniczym. Na tym posiedzenie zakończono.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +