Gmina sprzedaje działki

Pierwsza sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce VII kadencji


W poniedziałek pierwszego grudnia 2014 miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce VII kadencji.
Zgodnie z prawem rozpoczęła i prowadziła ją radna - seniorka, którą w tej kadencji jest Wiesława Sieja z Żydowa. W sesji wzięli wszyscy, nowo wybrani radni oraz wójt. Po złożeniu ślubowania przez radnych, został przyjęty porządek obrad, który obejmował:
1. złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych
2. wybór przewodniczącego rady
3. wybór zastępcy przewodniczącego rady
4. złożenie ślubowania przez nowo wybranego wójta
5a powołanie Komisji Rewizyjnej - wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- wybór wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5b powołanie Komisji Budżetowej
5c powołanie Komisji Drogowej
5d powołanie Komisji Oświaty
5e powołanie Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
5f powołanie Komisji Kultury, Sportu i Opieki Społecznej.
6 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych
7. podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków płacy wójta gminy
8. Informacja w sprawie stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia kosztu przejazdu radnego w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy
W głosowaniu tajnym wybrano na przewodniczącego Rady Gminy, którym został już po raz trzeci Pan Stefan Nawrot z Odwiśla, a wiceprzewodniczącą Rady Gminy Pani Krystyna Kwiatek ze Złotnik, która także rozpoczęła trzecią kadencję, jako radna z tej miejscowości. Radni już od wtorku (2.12.2014) rozpoczęli pracę w swoich komisjach nad budżetem Gminy na rok 2015. Prace te do świąt powinny się zakończyć, a zaraz po świętach planowana jest kolejna sesja Rady Gminy.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +