Gmina sprzedaje działki

Zawiadomienie o ograniczeniu tonażu w ciągu drogi powiatowej nr 1271K (18176) Wawrzeńczyce- Rudno Górne


Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego uprzejmie informuje, że w związku z pogarszającym się stanem drogi powiatowej nr 1271K (18176) Wawrzeńczyce- Rudno Górne- Proszowice na odcinku od drogi krajowej nr 79 w miejscowości Wawrzeńczyce do granicy Powiatu Krakowskiego tj. do miejscowości Rudno Górne planuje się wprowadzenie od dnia 01.08.2011r. nowej organizacji ruchu polegającej na zastosowaniu znaków B-5 "25t" - "zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 25t".
W związku z powyższym informuje się podmioty gospodarcze na ww. terenie o ograniczeniu tonażu drogi. Firmy po przedstawieniu stosownej dokumentacji otrzymają określone zezwolenia na przejazd pojazdów ponadtonażowych.

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Włościańska 4, 30-138 Kraków
Tel. (12) 622-10-10


Strona główna
Odwiedziło nas już: + Online: +