Gmina sprzedaje działki

II kwartalne spotkanie Wójta Gminy z sołtysami


W dniu 4 kwietnia 2012 roku odbyło się II kwartalne spotkanie pana Józefa Rysaka Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, pana Stefana Nawrota Przewodniczącego Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z sołtysami z trenu gminy. Stałym punktem spotkań są sprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Pomimo optymistycznych danych statystycznych i zapewnień policji w Słomnikach o tym, iż nasza gmina jest gminą stosunkowo bezpieczną mając na uwadze dobro mieszkańców pan wójt, sołtysi zwracają uwagę funkcjonariuszy na wszelkie niebezpieczne zdarzenia. Na spotkaniu poruszono kwestię bezmyślnych podpaleń traw. Pan Komendant M. Kowalik zwrócił uwagę, że czyn dot. wypalania traw jest karany, Komendant poprosił o pomoc sołtysów aby uświadamiali ten fakt mieszkańcom a przede wszystkim apelowali o rozsądek. Ponadto zwrócono uwagę na przejawy wandalizmu min. wybijanie szyb w wiatach przystankowych, zaśmiecanie rowów, placów. Zagrożeniem które od pewnego czasu jest dostrzegane na terenie naszej gminy jest problem związanym z narkotykami ale poprzez wzmożone patrole funkcjonariuszy sprawa ta będzie monitorowana. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy na ternie gminy patrole będą prowadzone przez 7 jednostek, wszelkie akty wandalizmu będą podlegały karom.
Strażnik Gminy poinformował, że na terenie Gminy nadal przeprowadzane będą kontrole uiszczania opłat za wywóz nieczystości stałych i ciekłych w losowo wybranych gospodarstwach z terenu gminy.
W temacie V Małopolskiego Święta Warzyw głos zabrała Pani J. Murek Dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Centrum Promocji jest w tym roku po raz pierwszy odpowiedzialne za organizację święta. Z uwagi na prośby sołtysów, mieszkańców po raz pierwszy msza święta odbędzie się na terenie lotniska w Pobiedniku Wielkim. Atrakcją tegorocznego święta będzie kociołek warzywny przygotowywany przy pomocy pań z kół gospodyń wiejskich, ponadto zostanie ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży polegający na przebraniu się za warzywo. Podczas V MŚW wystąpi zespół lokalny "Ale Babki", Orkiestra dęta z Igołomi, zespół "Gronicki" a gwiazdą wieczoru będzie zespół "TOPLES". Liderzy tegorocznego święta zostaną wyłonieni z miejscowości Złotniki.
W kolejnym punkcie posiedzenia pan T. Buczek poinformował o możliwości skorzystania z pomocy pracowników MODR oraz pracowników tut. Urzędu w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty unijne do gospodarstw rolnych. Na zakończenie spotkania Pan wójt przedstawił informacje na temat zdań jakie obecnie są realizowane na terenie gminy:
- trwa kontynuacja budowy wodociągu dla miejscowości Wawrzeńczyce, Złotniki- zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem - rozpoczęte zostały następujące zadania: budowa Centrum Aktywności dla wsi Tropiszów, zagospodarowanie terenu wokół budynku OSP w Złotnikach, remont budynku Domu Ludowego w Zofipolu, remonty dróg gminnych. Pan Tomasz Buczek przekazał informację dotyczącą procedury zgłaszania strat w uprawach ozimin i formach pomocy.
Sołtysom z terenu gminy przekazane zostały nowe tablice "SOŁTYS" z godłem państwowym i herbem gminy.
W wolnych wnioskach Wójt Gminy zaapelował o większe angażowanie się sołtysów w zgłaszane przez swoich mieszkańców problemy. Rola sołtysa nie może się sprowadzać tylko do telefonicznego przekazania sprawy do Urzędu Gminy. Sołtys powinien temat sprawdzić, dokonać oględzin w terenie w przedmiotowej sprawie oraz zaproponować rozwiązanie problemu. Urząd oczekuje zaangażowania sołtysów w budowany wodociąg i zebranie oświadczeń od właścicieli działek wyrażających zgodę na budowę dróg serwisowych przy wałach przeciwpowodziowych.
Na zakończenie spotkania w miłej atmosferze składano sobie najlepsze życzenia z okazji Świat Wielkanocnych.


Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +