Gmina sprzedaje działki

Sukces Zespołu Alebabki na IV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Krzeszowicach.


Już po raz czwarty odbyło się w grudniu spotkanie grup śpiewaczych z powiatu krakowskiego i chrzanowskiego w Krzeszowicach, by wspólnie kolędować, wymienić się doświadczeniami, spotkać znajomych, w końcu, by razem cieszyć się z nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Organizowany Przegląd Pastorałek i Kolęd Ludowych miał na celu przypomnienie i przywrócenie tradycji śpiewania pastorałek i powrót do tradycji ludowego kolędowania, charakterystycznego dla bogatej obrzędowości bożonarodzeniowej dawnej wsi. Organizatorom szczególnie zależało na prezentacji kolęd gospodarskich, życzących, domowych, a jednym z ważnych celów. Przeglądu była ochrona, zachowanie i dokumentacja kolęd i pastorałek, charakterystycznych dla regionu krakowskiego. Ich popularyzacja ma służyć także edukacji dzieci i młodzieży. Zespół Alebabki działający przy Stowarzyszeniu Folklorystycznym Kuźnia w doskonały sposób przygotował się do występów. Prowadzony przez pana Daniela Küblera oraz Tomasza Migdał dostał szereg fachowych wskazówek dotyczących tradycji kolędowania w dawnej wsi podkrakowskiej. Kolędy zaczerpnięte zostały ze starych zbiorów pana Piotra Palucha. Stroje przygotowane zgodnie z tradycją ludową rejonów Małopolski. Śpiew tradycyjnych kolęd zachwycił panią etnograf i szacowną komisję.
13 grudnia 2014r. Zespół Alebabki, jako laureat przeglądu tradycyjnych kolęd i pastorałek brały udział w finałowym koncercie na Świątecznym Jarmarku Tradycji i Rękodzieła na Rynku w Krzeszowicach.
Gratulujemy kolejnych sukcesów artystycznych.Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +