Gmina sprzedaje działki

Uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


W dniu 22 października 2013 r. w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia "Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" przyznanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Bronisława Komorowskiego.
Medale otrzymało16 par małżeńskich z terenu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce:
- Państwo Zofia i Edward Czarkowie ze Stręgoborzyc
- Państwo Genowefa i Zygmunt Głowowie z Odwiśla
- Państwo Leokadia i Jan Godziccy z Wawrzeńczyc I
- Państwo Zofia i Stanisław Kądziołkowie ze Złotnik
- Państwo Marianna i Józef Kłosowscy z Rudna Górnego
- Państwo Elżbieta i Józef Kokosińscy z Igołomi
- Państwo Zofia i Piotr Latałowie z Igołomi
- Państwo Helena i Henryk Nowakowie ze Złotnik
- Państwo Teresa i Edward Samborkowie ze Stręgoborzyc
- Państwo Wiesława i Wojciech Siejowie z Żydowa
- Państwo Joanna i Ryszard Sokołowscy z Pobiednika Wielkiego
- Państwo Krystyna i Leszek Świerczkowie z Zofipola
- Państwo Urszula i Tadeusz Tylkowie ze Złotnik
- Państwo Janina i Jan Uliccy z Wawrzeńczyc I
- Państwo Władysława i Leon Wronowie z Pobiednika Małego
- Państwo Janina i Władysław Zychalowie z Tropiszowa


Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 w Kościele Parafialnym p. w Marii Magdaleny w Wawrzeńczycach Mszą Świętą odprawioną w intencji Jubilatów przez Księdza Proboszcza Andrzeja Gawrońskiego. Dalsza część uroczystości odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Igołomia-Wawrzeńczyce w Wawrzeńczycach.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Kaczor - Z-ca Kierownika USC, która powitała wszystkich bardzo serdecznie. Szczególne słowa powitania skierowała do szanownych Jubilatów. Powitała również zaproszonych gości: Państwa Radnych z Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Stefanem Nawrotem, Państwa Sołtysów, Pracowników Urzędu Gminy, a także Panią Mieczysławę Stawarz - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach, Panią Beatę Sonik - Marchewka - Wicedyrektora GCE w Wawrzeńczycach oraz młodzież z GCE w Wawrzeńczycach, Panią Joanne Murek - Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Igołomia-Wawrzeńczyce. Po oficjalnym otwarciu uroczystości głos zabrał Pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Pan Wójt zwracając się do Jubilatów podziękował za "postawę i wkład na rzecz Gminy i swoich rodzin za doświadczenie życiowe, które przekazali młodemu pokoleniu i życzył wszystkim zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia i doczekania dalszych wspaniałych jubileuszy".
Z kolei głos zabrał Pan Stefan Nawrot - Przewodniczący Rady Gminy, który w swoim wystąpieniu dał Jubilatów za przykład młodemu pokoleniu i życzył "długich lat życia w zdrowiu i szacunku, by słońce świeciło im przez całe życie".
Po oficjalnych przemówieniach Pan Józef Rysak - Wójt Gminy wraz z Panią Grażyną Kaczor- Z-cą Kierownika USC, przystąpili do odznaczenia Jubilatów "Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie". Przewodniczący Rady Gminy - Pan Stefan Nawrot i Pani Iwona Kubik - Sekretarz Gminy wręczyli Jubilatom legitymacje nadania medalu przez Prezydenta RP - Bronisława Komorowskiego . Pan Henryk Jończyk - Z-ca Wójta Gminy wręczył Jubilatom dyplomy od Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy. Pan Adam Grudzień - Skarbnik Gminy i Pan Andrzej Knapik - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, wręczyli kosze kwiatów. Pani Katarzyna Ulicka - Kierownik GOPS i Pani Agnieszka Majka - Kierownik GZEAS, wręczyły jubilatom okolicznościowe prezenty ufundowane przez Wójta Gminy.
Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gminnego Centrum Edukacji z Wawrzeńczyc, pod kierunkiem Pani Joanny Wołoszyn, uczennice przy wtórze gitar zaśpiewały piosenki ,które przypomniały Jubilatom ich młodość i w niejednym oku zakręciła się łza wspomnień.
Po uroczystości wręczenia medali Szanowni Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek i tradycyjną lampkę szampana. Pan Wójt Gminy - Józef Rysak wzniósł toast życząc Jubilatom dalszej radości, uśmiechów i wszelkiej pomyślności, a następnie przez wszystkich uczestników zostało odśpiewane tradycyjne "100-lat"
Pani Grażyna Kaczor- podziękowała młodzieży za piękny występ, który wszystkim bardzo wzruszył. Końcowym etapem uroczystości był wykonanie Wspólnego grupowego zdjęcia Jubilatów wraz z gośćmi zaproszonymi
Uroczystość upłynęła w miłej rodzinnej atmosferze.
Grażyna Kaczor
Z-ca Kierownika USCPowrót
Odwiedziło nas już: + Online: +