Gmina sprzedaje działki

5-ta rocznicą powstania Koła LOK

W dniu 13 grudnia 2013r odbyło się spotkanie opłatkowe połączone z 5-tą rocznicą powstania Koła LOK w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Na zaproszenie Prezesa Koła LOK- Stefana Nawrota na spotkanie przybyły władze gminy w osobach: Pan Józef Rysak- Wójt Gminy, Pan Henryk Jończyk- Z-ca Wójta Gminy, Pani Iwona Kubik - Sekretarz Gminy. Na spotkanie przybyły także władze wojewódzkie LOK w osobach: Pan Jerzy Wiewiórski - Prezes Wojewódzkiego Zarządu LOK, Pan Józef Placha - Wice Prezes Zarządu Miejskiego LOK, Pan Krzysztof Solarski - Prezes Klubu Strzeleckiego HTS, Pan Zbigniew Szczepaniak - Członek Zarządu Miejskiego LOK. W związku z małym jubileuszem Koła LOK tj: 5 rocznicą jego powstania członkom Koła LOK zostały wręczone krzyże ,medale oraz odznaki. Przedsiębiorcy, instytucje, sołectwa współpracujący i wspierający działalność Koła LOK otrzymali statuetki. Osoby, które współtworzyły Koło LOK otrzymały certyfikaty założycielskie. Pan Stefan Nawrot - Prezes Gminnego Koła LOK przedstawił zebranym osiągnięcia koła LOK z okresu pięciu lat, Z okazji jubileuszu głos zabrał Wójt Gminy - Józef Rysak, który w swoim wystąpieniu złożył gratulacje na ręce Prezesa LOK- Stefana Nawrota, a zarazem podziękowania za pracę z dziećmi i dla dzieci. Swoje gratulacje złożył również Prezes Wojewódzkiego Koła LOK- Jerzy Wiewiórski, który był pełen uznania i podziwu dla Pana Stefana Nawrota, że swoim działaniem przyczynił się do powstania i rozwoju Koła LOK w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce. Gratulacją i życzeniom nie było końca. Następie wszyscy zebrani złożyli sobie świąteczne życzenia łamiąc się opłatkiem. Spotkanie upłynęło w miłej świątecznej atmosferze. Z okazji 5-lecia powstania Gminnego Koła LOK w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce na ręce Prezesa LOK -Stefana Nawrota składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych wspaniałych Jubileuszy.

Powrót

Odwiedziło nas już: + Online: +