Gmina sprzedaje działki

2.03.2011
Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce informuje o trwających pracach nad opracowaniem projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zamiany Statutu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.
Mieszkańcy, którzy chcieliby wnieść sugestie, uwagi do Statutu Gminy proszeni są o przekazanie w/w informacji w formie pisemnej na dziennik podawczy Urzędu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w godzinach pracy urzędu lub drogą elektroniczną na adres ug_igwaw@poczta.onet.pl lub kubikiwona@op.pl do dnia 15marca 2011 roku.


1.03.2011
WAŻNE!!!!
Całodobowa opieka medyczna zmiana od 1 marca 2011r.
Czytaj dalej...


26.02.2011
Segreguj odpady!
Od marca 2011 Firma Kombud odbiera nieodpłatnie wstępnie posegregowane odpady.
Wszystko wkładamy do żółtego worka.
Czytaj dalej...


21.02.2011
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
W okresie od 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. na terenie Naszej Gminy będzie przeprowadzony Spis Powszechny Ludności i Mieszkań według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 24.00
Czytaj dalej...


12.02.2011
Rada Ministrów zatwierdziła zmiany w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-13. Rząd zgodził się na przesunięcie 70 mln euro w ramach programu na modernizację gospodarstw rolnych.
Czytaj dalej...


5.02.2011
5 wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych
Do piątku (28 styczeń 2011r.) był termin składania wniosków o dofinansowanie inwestycji wpisujących się w Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Czytaj dalej...


31.01.2011
Sesja budżetowa Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce 31 stycznia 2011r. Rada Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce zajmowała się budżetem na 2011r. Jednak najpierw analizowała autopoprawki Wójta Gminy złożone do projektu budżetu. Czytaj dalej...


Ferie z Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach. Czytaj dalej...


29.01.2011
Ruszyły dwa projekty PO KL z działania 7.3 Integracja społeczna. W styczniu ruszyły dwa projekty w całości finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a mianowicie.
Czytaj dalej...


20.01.2011
Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa dla Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce odbędzie sie w dniach 25-26 kwiecień 2012 roku Kraków ul. Ujastek 5 B

Czytaj dalej...


Zmiana siedziby
Wszystkie sprawy związane z wodociągami od 1 stycznia 2011r. mieszkańcy mogą załatwiać w budynku Centrum Kultury i Promocji w Wawrzeńczycach.
Czytaj dalej...


Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Czytaj dalej...


17.01.2011
UWAGA WŚCIEKLIZNA
Czytaj dalej...


|1|2|3|4|

Odwiedziło nas już: + Online: +